samen tegen armoede front 

Een goede woning zou voor onbetaalbare momenten  moeten zorgen.

Maar voor 1 op de 5 huishoudens in Vlaanderen en Brussel in goed wonen onbetaalbaar. Onaanvaardbaar ! 

Onbetaalbare momenten 

Je thuis voelen. Thuiskomen. In een goede, veilige woning huizen: dat is onbetaalbaar. Maar voor veel mensen in armoede is goed wonen letterlijk onbetaalbaar. Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle, betaalbare woning. In België staat het recht op wonen in de Grondwet (artikel 23, 3°) én in de Vlaamse Wooncode (artikel 3). 

Woonzorgen 

In Vlaanderen staan 153.910 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. In Brussel nog eens 48.804. Deze mensen hebben een laag inkomen en voldoen aan alle voorwaarden. Toch moeten ze een woning zoeken op de private huurmarkt: er zijn namelijk té weinig sociale woningen. De private huurmarkt discrimineert mensen in armoede. Op basis van afkomst, maar ook op basis van inkomen en statuut (denk maar aan mensen met een uitkering van het OCMW). 

Meer dan de helft van de private huurders geeft meer dan één derde van zijn inkomen aan huur. Te hoge huur en te laag inkomen betekent dat er te weinig overblijft voor andere basisbehoeften. Ook de slechte kwaliteit van de woning baart zorgen. Dit heeft een impact op de fysieke en psychische gezondheid van wie er woont. De kwaliteit van de ‘goedkoopste’ woningen is er niet veel op vooruit gegaan. 13% van de woningen vertoont nog steeds zeer ernstige gebreken. Te klein wonen is een andere zorg. Overbezetting heeft een zware impact op de gezinsdynamiek. Volwassenen en kinderen hebben geen privacy, of ruimte voor schoolwerk. Ongeveer 1 op 5 mensen in armoede woont in een te kleine woning. Dat is onaanvaardbaar. 

Wooncrisis 

Zitten we dan in een wooncrisis? Ja en neen. Het woord ‘crisis’ doet denken aan een tijdelijke, schrijnende situatie. In werkelijkheid wordt er al jaren geen vooruitgang gemaakt in het woonbeleid. Dit is geen nieuwe crisis. Er gaapt een enorme kloof tussen het papieren grondrecht wonen, en de effectieve situatie op het terrein. Te veel mensen wonen in slechte woningen waar ze te veel voor betalen. Het huidige woonbeleid biedt geen oplossingen. Zonder veilige thuishaven is het moeilijk om werk te vinden, sociale contacten uit te bouwen of je te integreren. Zelfs je gezondheid staat of valt met je huisvesting.

Recht op wonen 

De oplossingen zijn nochtans niet vergezocht. Slechts 6% van de woningen in Vlaanderen is momenteel sociale woning. Onze buurlanden hebben een veelvoud van dat aantal aan sociale woningen. Er is dus zeker ruimte voor meer sociale woningen. Een uitbreiding 

van een kwalitatief aanbod zal de krapte op de private huurmarkt verlichten. En minder mensen zullen genoodzaakt zijn om daar te dure en te slechte woningen te huren. Een groter aanbod sociale woningen uitbouwen kost tijd. Maar ondertussen moet het beleid het recht op wonen wel garanderen. Zeker groepen die (nog) niet in aanmerkingen komen voor een sociale woning moeten voldoende ondersteuning krijgen. Dit kan via financiële ondersteuning, maar ook door alternatieve woonvormen op de private markt uit te bouwen. 

Samen tegen armoede, samen voor het recht op wonen 

Samen met de campagnepartners (internationaal Comité vzw, Orbit vzw, Gezinsbond, Samenlevingsopbouw, Welzijnsscvhakel vzw) zet Welzijnszorg de hachelijke woonsituatie van mensen in armoede op de agenda. Wonen is de spil in de armoedeproblematiek. Dat weten heel wat sociale organisaties. Daarom voeren we samen campagne voor het recht op wonen. Voor goede en betaalbare woningen vol onbetaalbaar mooie momenten. Wonen is de spil in de armoedeproblematiek. Dat weten heel wat sociale organisaties. Daarom voeren we samen campagne voor het recht op wonen. 

WAT KAN JIJ CONCREET DOEN ?!

1 . Onderteken de petitie op www.samentegenarmoede.be. Door de petitie te ondertekenen bouw je mee aan de Hoogste Wolkenkrabber. Dat is een vituele woontoren van burgers voor wie onbetaalbaar wonen onaanvaardbaar is. Met jouw stem stapt Welzijnszorg straks naar de bevoegde minister.

2 .  Geef ons een steuntje in de rug. Stort een bijdrage op rekening BE21 0000 0000 0303. 

Met jouw gift ondernemen tal van organisaties actie tegen armoede in België. Samen geven we mensen in armoedesituaties hier in België opnieuw een eerlijke kans in onze maatschappij. 

3 . Of doe een gift online via de website www.samentegenarmoede.be.

Naar aanleiding van de coronacrisis voerde de overheid een uitzonderlijke maatregel in om sociale organisaties te helpen. Voor elke schenking van € 40 of meer genieten schenkers dit jaar van een uitzonderlijke belastingvermindering. Dit betekent dat deze wordt verhoogd naar 60 %, tegenover de gebruikelijke 45 %. Zo kost een totale bijdrage van € 100 uiteindelijk maar € 40 na belastingvermindering. Dit wordt automatisch aangepast bij de volgende belastingaangifte. Daarnaast worden de bedragen die recht geven op een belastingvermindering verhoogd van 10 naar 20% van het totale netto-inkomen van de schenkers.

 samen tegen armoede A4

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren