standpunt n va

OPINIE N-VA : STANDPUNT N-VA TEN OPZICHTE VAN NIEUWE OPENING ASIELCENTRUM WEELDE-DEPOT.
 
Nu de definitieve beslissing is gevallen om op het militaire domein in Weelde-Statie opnieuw een noodopvangcentrum voor asielzoekers in te richten, laat N-VA Ravels weten dat er dringend werk dient gemaakt te worden van duidelijke afspraken.  
De lokale N-VA Fractie laat in een persbericht weten dat ze zich zorgen maakt om de maatregelen die zullen genomen worden om de opvang op een vlotte manier te organiseren. Vier jaren geleden bleek al dat de komst van een grote groep asielzoekers in de kleine dorpsgemeenschap als Weelde voor frictie zorgde.
 
Nu de geschiedenis zich lijkt te gaan herhalen, roept N-VA Ravels het College van Burgemeester en Schepenen op om niet langer te wachten en meteen te komen met passende, intelligente acties. 
 

Vier jaar geleden .... 

Vier jaar geleden klaagden buurtbewoners over een toename van lawaaihinder, zwerfvuil en andere kleine en grote irritaties. N-VA roept op om te leren uit het verleden en spoedig een preventieplan op te stellen dat meteen in werking kan treden van zodra de vluchtelingen toekomen. Belangrijk is ook om de stem van de omwonenden hierin te horen. Zij hebben intussen een goed beeld van de mogelijke overlast en kunnen als geen ander meedenken aan oplossingen.
 

Misdrijven mogen niet worden getolereerd en onder de mantel der liefde bedekt worden: nultolerantie moet de klare boodschap zijn.

N-VA laat ook weten dat ze het niet zal accepteren dat irritaties en kleine misdrijven zoals vier jaar geleden, door de lokale overheid en politie opnieuw met de mantel der liefde zullen worden bedekt. Omwonenden die overlast ervaren moeten in de eerste plaats gehoord worden en er moet passend opgetreden worden. “Inwoners van Weelde mogen weten dat de Gemeente Ravels 250 Euro per opgevangen vluchteling zal krijgen als compensatie. Dat betekent voor de gemeentekas dit jaar een extra inkomstenbron van bijna 150.000 Euro. De N-VA is van mening dat dit geld moet gebruikt worden om extra inzet van politie in de onmiddellijke nabijheid mogelijk te maken, alsook alle kleine overlast voor de buurt tot een minimum te beperken.” aldus N-VA secretaris Marc Van Dun.
 

Families op de vlucht voor oorlogsgeweld moeten een veilige plek kunnen vinden, dat is onze verantwoording die we moeten dragen. 

Voorts laat N-VA weten dat ze niet principieel gekant kan zijn tegen de opvang van de asielzoekers. Als we families die op de vlucht zijn voor oorlog in hun land, op straat zouden laten staan, zou dat een gebrek aan leiderschap zijn. We hebben onze verantwoordelijkheid te dragen. Maar het mag duidelijk zijn dat we ook niet goedgelovig en naïef moeten zijn. Als er overlast van komt, dan moet dat zonder pardon aangepakt worden. Alleen nultolerantie kan hier leiden tot een samenleving in harmonie met de buurt, laat N-VA nog weten. 
 

Hebt u vragen of klachten?

Wie klachten of opmerkingen heeft rond het asielcentrum van Weelde, maar niet of onvoldoende gehoord wordt door het Gemeentebestuur van Ravels, kan zich richten tot de volgende mailbox: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren