asielcrisis
OPINIE CD&V Ravels: STANDPUNT N-VA TEN OPZICHTE VAN NIEUWE OPENING ASIELCENTRUM WEELDE-DEPOT.
Het gemeentebestuur heeft vandaag het bericht gekregen van Fedasil dat er opnieuw tijdelijk een asielcentrum zal geopend worden op de militaire terreinen van "Weelde Depot".
Rode Kruis Vlaanderen zal het asielcentrum beheren. CD&V Ravels geeft haar visie hierover duidelijk weer.
 
1) Het is essentieel te blijven benadrukken dat het hier gaat om oorlogsvluchtelingen. Het gaat dus om mensen die de gruwel en het geweld  in hun eigen land ontvluchten.
 
2)    CD&V Ravels sluit zich aan bij nationaal voorzitter Wouter Beke om de situatie in Syrië veiliger te maken. Als lokale partij dringen we aan bij onze overheden om haar verantwoordelijkheid, binnen de internationale gemeenschap, op te nemen.
 
3)    De EU moet dringend met een eendrachtig beleid komen. Strenger controleren aan de buitengrenzen en mensen daar ook gepast opvangen om de echte oorlogsvluchtelingen sneller te kunnen helpen.
 
4)    Het is onze plicht om mensen die oorlog ontvluchten te helpen. Eerst en vooral: dat is een moreel verhaal. En daarnaast: we hebben die morele plicht vastgelegd, nationaal en internationaal. Dat betekent dat we mensen opvangen en hen de kans bieden een menswaardig leven te leiden. En ook dat we inzetten op de situatie ter plekke zodat mensen kunnen terugkeren. Dat houdt de perspectieven naar terugkeer open. Omdat we hopen dat die mensen binnen de vijf jaar ook daadwerkelijk kunnen terugkeren. Eens de oorlog achter de rug is, zullen heel wat mensen bereid zijn om terug te keren naar hun geboorteland: ze hebben dat land immers niet verlaten uit vrije wil, maar uit pure noodzaak. We moeten ze daar ook in bijstaan.
 
5)    Ook in Ravels merken we heel wat initiatieven die opduiken om de vluchtelingen te helpen. We juichen dit toe. Solidariteit die van onderuit opborrelt, verdient alle lof.
 
6)    Wie hier erkend wordt als oorlogsvluchteling, heeft recht op een dak boven zijn hoofd, onderwijs voor zijn kinderen, zorg bij ziekte, alle kansen voor tewerkstelling, …
 
7)    Tegelijk blijft integratie essentieel. Heel wat mensen vinden de weg naar de arbeidsmarkt. Maar dit moet beter en sneller gebeuren. Een belangrijke opdracht ligt hierin voor VDAB en ook ons OCMW. Werkenden dragen immers niet alleen bij tot onze sociale zekerheid, het vergroot ook de eigenwaarde van de betrokkenen. De opgedane kennis en ervaring zal altijd van pas komen, ook wanneer men terugkeert. Voor die integratie is het spreken van onze taal zeer belangrijk. Dat is vandaag al een verplichting. Het is de taak van de overheid om voldoende cursussen te voorzien. Zo kunnen de vluchtelingen die we hier opvangen ook een meerwaarde voor onze samenleving betekenen.
 
 

CD&V Ravels neemt de volgende stelling in, inzake het tijdelijke opvangcentrum in Weelde:

 
1)    CD&V heeft nationaal mee vorm gegeven aan snelle, kwaliteitsvolle procedures. Bij de vluchtelingenstroom in 2010 deed burgemeester Walter Luyten een oproep aan de federale regering  om asielprocedures veel sneller te laten verlopen. Iedereen moet zich zo snel mogelijk kunnen registreren en iedereen moet een eerlijk en grondig onderzoek krijgen.
 
2)    Als de instroom blijft stijgen, zullen nieuwe opvangplaatsen nodig zijn. Weelde is, volgens ons, geen interessante locatie. Onze gemeente ligt in de noordelijke uithoek van ons land, ver weg van Brussel. In onze gemeente zijn er ook geen bruikbare gebouwen ter beschikking. De mogelijkheid tot opvang bestaat enkel in tenten of containers, een maatregel die de federale overheid in het verleden reeds veel geld gekost heeft.
 
3)    CD&V Ravels wil de maatschappelijke opdracht niet uit de weg gaan om mensen die hier in België aanbelanden op een menswaardige wijze op te vangen: iedereen heeft het recht op een (veilig) dak boven het hoofd. We staat er niet voor te springen om de bevolking plots opnieuw te zien groeien met enkele honderden vluchtelingen uit Syrië en Irak. Maar als iedereen de deur dichthoudt, geraakt het vluchtelingenprobleem nooit opgelost. We moeten daarin onze verantwoordelijkheid nemen.
 
4)    We willen, nu het voormalig NAVO-terrein geselecteerd werd om als opvangplaats ingericht te worden, zeer duidelijke afspraken maken met de federale regering: hoeveel vluchtelingen komen naar onze gemeente, hoelang zullen zij blijven, welke vergoeding ontvangen wij hiervoor als gemeentebestuur, … Al deze dingen moeten voor onze gemeente zeer goed afgesproken worden. 
 
5)    De buurt is een rechtstreeks betrokken partner. Het gemeentebestuur wil, in samenwerking met Fedasil en het Rode Kruis, een duidelijke communicatie uitbouwen met de buurtbewoners en eventuele klachten van overlast grondig onderzoeken.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren