laptops scholenRavels

Het afgelopen jaar is nog maar eens pijnlijk duidelijk geworden dat “digitaal” mee zijn uiterst belangrijk is geworden.

Daarom wil Ravels als eerste gemeente in Vlaanderen ervoor zorgen dat elk kind op digitaal vlak dezelfde start krijgt, ook diegenen die het thuis wat moeilijker hebben.

Alle scholen.

De enige voorwaarde om gebruik te kunnen maken van dit aanbod is dat de kinderen in Ravels zelf school lopen, zowel in de Gemeenschappelijke Basisscholen als Blink of de Vrije Basisscholen van Weelde-Statie of Poppel.

Ook kinderen die bijvoorbeeld omwille van een beperking niet in Ravels kunnen school lopen is een regeling voorzien, als de ouders er echter voor kiezen om hun kind in een andere gemeente te laten school lopen zal dit aanbod niet gelden.

Sociaal luik.

Omdat de laptop ook kan worden aangeschaft na het 6e leerjaar voor een zacht prijsje blijft de sociale impact ook na de lagere school van grote waarde. Omdat de prijs echt zo laag mogelijk zal worden gehouden krijgen de kinderen zo de garantie dat ze ook in de middelbare school nog zullen kunnen meedraaien met hun toestel.

Met deze beslissing is Ravels de eerste gemeente waar dit initiatief wordt genomen om de digitale kloof te verkleinen en iedereen de kans te geven om op de digitale snelweg te springen.

Het is ook zo dat deze laptops ook door de rest van de familie kan worden gebruikt. Zo kunnen de ouders er gebruik van maken maar ook grotere broers en zussen die misschien ook geen laptop kunnen betalen.

Debat in gemeenteraad.

Hoewel het enkel een kenisgeving was weden er toch wel wat vragen gesteld, er waren echter bijna enkel positieve signalen vanuit de gemeenteraadsleden zoals blijkt uit de video opnames.

"Een gebrekkige digitale opleiding heeft risico's op de toekomst," stak burgemeester Walter Luyten (CD&V) van wal. Ook de huidige coronacrisis heeft nog eens duidelijk gemaakt dat niet elk kind thuis beschikt over een computer. "Vanuit een pedagogische betrokkenheid, maar ook vanuit een grote sociale bezorgdheid wil het gemeentebestuur van alle kinderen die in Ravels school lopen versterken en ontplooien," legt de burgemeester uit. CD&V vindt het belangrijk dat het gemeentebestuur het voortouw neemt in het digitaal ontwikkelen van kinderen en jongeren in onze gemeente. De school blijft uiteraard de eigenaar van de laptop.

Pedagogische afspraken met scholen gemaakt

Schepen van Onderwijs Carine Couwenberg (CD&V) gaf verdere toelichting over de afspraken die met de scholen gemaakt werden. "Het project is besproken met de directies van alle scholen in Ravels. Het is de bedoeling dat de computer in de twee jaren dat deze ter beschikking is, zowel op school als thuis actief gebruikt wordt," vertelt de schepen. "De computer wordt gebruiksklaar gemaakt met de leerlingen. Ook alle beschermende materialen om de computer veilig te vervoeren van en naar school. Het spreekt voor zich dat de laptop tijdens de schooluren ter beschikking is van de leerling, al mag hij thuis ook door anderen gebruikt worden."

Leerplatformen worden nu nog vaak als "magje" ingevuld, omdat kinderen niet altijd over een computer beschikken. Dit zouden dan verplichte taken kunnen worden, omdat elke leerling een laptop ter beschikking heeft.

De ontwikkeling van dit project is nog lopende. Er wordt nog een retributiereglement afgesproken, om het bijvoorbeeld mogelijk te maken om de laptop aan te kopen om hier verder gebruik van te kunnen maken in het secundair onderwijs.

Naast digitaal ook een sociaal verhaal

Het gemeentebestuur wil iedereen gelijke onderwijskansen geven. Daar rond werd het project "Iedereen Mee" enkele maanden geleden opgestart. "Het is vanuit die insteek dat dit laptopproject vorm kreeg," legt schepen van Welzijn Koen Rombouts (CD&V) uit. "Elk kind dat in Ravels school loopt kan dit pedagogisch traject lopen. Maar ook voor kinderen die bijzonder onderwijs volgen of voor kinderen met een handicap willen we ook een tegemoetkoming voorzien om ook voor deze kinderen een digitale sprong te maken," zegt de schepen.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren