containerschool1

Na de paasvakantie zullen de kinderen van GBS De Kleine Wereld naar de nieuwe containerlokalen aan KFC Flandria verhuizen. 

Maandagmorgen stonden de trucks met de nieuwe containerklassen voor GBS de Kleine Wereld al aan te schuiven aan het voormalige trainingsveld van de Ravelse voetbalclub, gelegen aan de rechterkant van de kantine.

 

containerschool2

Hoge bedrijvigheid en groot transport met kranen.

Omdat dit gebeuren toch wel iets speciaals is voor de kinderen die hier binnenkort naar school zullen gaan krijgen de peuters nu al de kans om een kijkje te komen nemen op hun nieuwe school.

De klasjes worden met het busje naar de bouwwerf gevoerd en kijken met grote ogen naar de kranen die hun klassen als grote lego blokken op hun plaats zetten. 

Met de plaatsing is echter de nieuwe schoolsite nog niet afgewerkt, de volledige infrastructuur en nutsvoorzieningen moeten ook nog allemaal worden aangelegd zodat het nog een hele klus is vooraleer de kinderen na Pasen hun nieuwe lokalen kunnen innemen.

Het zal zo’n twee jaar duren vooraleer de neiwe school is afgewerkt en de kinderen terug kunnen naar een spiksplinternieuwe school.

 

containerschool3

Verhuis gepland na Paasvakantie 2018

Het college stelde vorig jaar op de gemeenteraad van mei voor de lastvoorwaarden vast te stellen voor de tijdelijke huisvesting van de gemeenteschool Ravels, met een kostprijsraming ten bedrage van 773 199,99 EUR 

Carine Couwenberg verduidelijkte dit voorstel toen als volgt.

“In eerste instantie was er voorgesteld om de bouw van de nieuwe Kleine Wereld in twee verschillende fases te laten verlopen. Een deel van de kleuters en leerlingen van het lagere onderwijs moesten dan worden gehuisvest in een soort van containerschool aan de velden van voetbalclub Flandria. De kost voor deze constructie zou echter ook aanzienlijk zijn of misschien zelfs hoger dan dit nieuwe voorstel. Omwille van de veiligheid van alle kinderen gedurende de 2 jaar dat de werken zullen aanslepen opteren we voor deze fysiek gescheiden oplossing.

Volgens de kostenraming van de architecten zou ook de 2 fase uitvoering een extra kost opleveren van € 300.000. Daarbij werd het risico gelopen dat een deel van de kinderen twee jaar lang in een bouwwerf zouden rondlopen. KFC Flandria was zo vrij om één van hun oefenvelden vrij te maken om de volledige populatie van de school te huisvesten in een nieuw op te zetten containerschool. De club was zeer bereidwillig om één van haar voetbalvelden gedurende twee jaar ter beschikking van de school te stellen.

containerschool4Het verschil in de totale kost is niet precies bekend maar zal wellicht heel erg dicht bij de originele raming liggen. Het grote voordeel is wel dat er slechts in één enkele fase kan worden doorgewerkt en als allergrootste voordeel is er de veiligheidsfactor die de veiligheid van de kinderen zal kunnen garanderen.

Op de voetbalvelden zullen containers zo worden opgesteld dat alle deuren op de speelplaats uitkomen, er wordt geen ruimte verspild aan gangen. Er is enkel plaats voor tijdelijke klaslokalen.

Er wordt ook nog een overdekte en verharde speelplaats voorzien voor deze tweejarige oplossing. ”

 

Directie Kleine Wereld vind het een goede oplossing.

“In overleg met het gemeentebestuur en de leerkrachten zijn we tot een kwalitatieve tijdelijke oplossing gekomen.  Gezien de tijdelijkheid hebben wij ons beperkt tot de strikt noodzakelijke oppervlakte.  De kleuterschool en lagere school zullen wel een eigen speelplaats hebben en de omgeving biedt eveneens mogelijkheid tot sport en spel.  Wij zien dit als een goede oplossing om de bouwperiode van 2 jaar te overbruggen,” zo voegt directeur van de Kleine Wereld, Jan Hofkens, nog toe.

Na de Paasvakantie zouden de leerlingen  hun intrek in moeten kunnen nemen in de containerklassen. Dan kunnen de nieuwe bouwwerken starten aan de Kerkstraat en de Kloosterstraat. 

Een grote plattegrond van de containerschool kan u hier downloaden of bekijken.

pdfplattegrond tijdelijke school GBS de Kleine Wereld

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren