Een tweetal weken geleden kregen we het merkwaardige bericht dat aan -het zo besproken- Turnhouts Vennengebied extra werd bemest voor natuurherstellende werken.

We konden dit zelf vaststellen maar begrepen dit niet goed en gingen te rade bij mensen die goed menen te beseffen waarover dit gaat.

Platteland bedreigd door hebzucht.

De ganse discussie over de stikstof leeft enorm bij iedereen. De zekerheid voor een waardige toekomst van de agrarische sector en zeker het fraaie platteland van heden is volledig weg. In het Stikstofplan zijn er voor het Turnhoutse vennengebied extra maatregelen opgelegd. Zo kan er mogelijk een nulbemesting komen voor landbouwgronden, zelfs als het een huiskavel is.

De lucht in ons gebied is blijkbaar chemisch door een overconcentratie aan stikstof. Natuurgebieden blijken hier hinder door te ondervinden. Kijken wij naar die natuurgebieden zoals 95 % van de inwoners dat zou doen, dan staan ze er fraai bij met uitzondering van de vele kaalgekapte en verwilderde bossen.

Merkwaardige oplossing …

Het merkwaardige in deze discussie is de werkwijze van diegenen die het platteland bedreigen. Natuurverenigingen zetten een stop op ons platteland en op onze agrarische activiteiten. Stikstof in de lucht moet weg om verdere schade aan natuur te vermijden volgens de visie van natuur. Maar diezelfde natuurverenigingen die bezwaar maken, brengen nu al twee maal meststoffen aan in de zogenaamde zeer kwetsbare natuur. Op 25 april 2022 hebben ze een eerste maal kunstmest aangebracht. Afgelopen woensdag 28 juni konden volgde een tweede bemesting.  Voor de meest kwetsbare natuurtypes wordt een maximum van 6 kg stikstof/ha/jaar vooropgesteld.

Hoe is het wetenschappelijk te bewijzen dat de stikstofdepositie in de lucht te hoog is, als er dan op de zogenaamde kwetsbare gronden een overdosis wordt aangebracht. De agrarische sector mag maximaal 170 kg zuivere stikstof aanbrengen op een ha grond. Afhankelijk van de dierlijke mest, wordt dit minder, maar nooit meer. Deze regelgeving is bepaald het in het 6e mestactieplan.

“LIFE” project wordt ook nog gesubsidieerd.

Natuurverenigingen hebben nu op bepaalde gebieden tot 96 kg per hectare zuivere stikstof aangebracht in een tweede bemesting. Mocht de eerste bemesting ook zo zijn geweest, dan is dit meer dan toegestaan. Hierdoor is er sowieso een overdaad en blijkt het toch niet schadelijk als ze het zelf aanbrengen. Welke bewijzen zijn er dan dat de stikstof in de lucht, die daar neerslaat, en die maar een fractie is van wat ze zelf aanbrengen, wel schadelijk is. De mensen van Natuurpunt doen die bemesting in het kader van een “Life” project, om fosfor uit de grond te halen. Voor dat project krijgen ze zelfs subsidies, terwijl ze de naastliggende landbouwers willen verbieden om nog te bemesten.

bemesten Vennengebied1

Is stikstof dan echt zo schadelijk?

Het is dan ook meer dan overduidelijk dat de stikstof in de lucht geen schade doet. De natuur en velden staan hierdoor in pracht en praal. Willen ze gronden opeisen, degraderen om ze aan dumpprijzen aan te kopen, of …

Niemand die van het platteland houdt, iedereen die het gezonde boerenverstand gebruikt, kan dit begrijpen.

Als sector betreuren wij de gang van zaken. De landbouwsector wordt door een minister en door natuurverenigingen afgeschilderd als boesdoeners voor een stikstofprobleem, maar zelf een overdosis aanbrengen is geen probleem.

Wake-up aan de bevolking.

Ze overmeesteren het platteland en dit zal uw voedsel, uw gezond lokaal voedsel doen verdwijnen. Ook al beweren ze van niet, maar de regels zullen zo streng zijn dat er niets meer kan. Steun je lokale agrarische sector en post dit online. Laat ons prachtige platteland niet verloren gaan door onwaarheden en ecologisch extremisme.

 stuurgroep Vennengebied

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren