buurtverpleegkundige gemeente Ravels

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van onze gemeente heeft gisteren besloten om een permanent een verpleegkundige in dienst te nemen.

Deze vraag lag al enige tijd op tafel vanuit het OCMW en werd unaniem door alle fracties positief ontvangen.

Om de drempel tot medische verzorging te verlagen voor meest kwetsbare groepen in onze samenleving is het belangrijk dat bepaalde zaken tijdig worden opgemerkt, bijvoorbeeld bij een bezoek van een medewerker van het OCMW.

Daarvoor kwam, in samenwerking met de wachtkring van de huisartsengroep in onze gemeente, de vraag of in plaats van een maatschappelijk werker ook geen mogelijkheid zou bestaan om een echte buurtverpleegkundige aan te stellen om in bepaalde gevallen medische handelingen te verrichten of een korte controle te doen bij maatschappelijk kwetsbare groepen.

Het is niet de bedoeling om deze verpleegkundige in te zetten voor een verpleegronde tussen verschillende buurten, maar veeleer om urgente zaken aan te kaarten en mensen over de drempel te helpen om verdere verzorging te raadplegen.

Bepaalde medische situaties kunnen sneller worden opgespoord op deze manier zodat sneller de juiste maatregelen kunnen worden genomen.

 

 

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren