verkrotting

Het reglement op het registreren van leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen kende een aanpassing ten gevolge van de coördinatie van de wetgeving rond wonen in de Vlaamse Codex Wonen.

Schepen Jef Van De Pol lichtte dit agendapunt even toe en beschreef het als een standaard procedure die moest worden goedgekeurd, maar Groen wilde even weten of dat betekende dat er nog in de toekomst nog steeds geen boetes zouden worden geheven op leegstand die wel aanwezig is in de woonkernen.

Groen vraagt om heffing op leegstand /verkrotting te overwegen.

Els Potters: “Het is goed mogelijk dat leegstand en verwaarlozing beter wordt gecoördineerd, maar betekent dit dat er nog steeds geen belasting zal worden geheven op leegstand? De toestand blijft dan gewoon hetzelfde.”

Schepen Jef Van De Pol: “Tot op heden is het inderdaad het geval, in Ravels is leegstand nog vrij beperkt en het sop is voorlopig de kool nog niet waard om belastingen te heffen. In de toekomst moeten we misschien toch eens als gemeente durven overwegen om een heffing of een soort van retributie in te voeren als de leegstand verergert.”

Els Potters was samen met de Groene fractie in ieder geval opgetogen dat er op termijn toch een opening kan worden gemaakt naar het heffen van een belasting op leegstaand die langer aansleept.

Audio toelichting Leegstand.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren