2024 01 05 nieuwjaarsreceptie gemeentepersoneel 74

De eerste week van het nieuwe jaar is er ook één van recepties, speeches en afscheid nemen van het oude jaar.

Zo gebeurt dit ook elk jaar weer in ons eigen Ravels tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

Op deze receptie worden alle werknemers van de gemeente uitgenodigd om gezamenlijk het glas te heffen op het nieuwe jaar en zet het gemeentebestuur ook de mensen in de bloemetjes die in het vorige jaar op pensioen gingen.

Nadat iedereen aanwezig was, de hele Wouwer vol, begon burgemeester Luyten die aan zijn laatste jaar als burgemeester is begonnen met de traditionele nieuwjaarspeech waarbij hij het thema van deze de onzekere tijden niet uit de weg ging. Zijn boodschap was niet enkel voor het personeel van de gemeente maar voor alle inwoners, jong of oud van Ravels

2024 01 05 nieuwjaarsreceptie gemeentepersoneel 36“Woelige conflicten in 2023 leiden tot onzekerheid en twijfel in de harten van de mensen als we geconfronteerd worden met oorlog aan de grenzen van Europa. Dat maakt mensen onzeker over hun toekomst en daarom plooien we terug op onszelf. Solidariteit komt als gevolg daarvan onder druk en populistische ondemocratische partijen en machthebbers zien hun kans schoon om toe te slaan.

Meer dan ooit heeft de mens nood aan verbondenheid — niet alleen zij die ziek of eenzaam zijn, maar wij allen hebben nood aan samenhorigheid, geloof en vertrouwen. Laat ons in 2024 ons hart openstellen voor de anderen. Vrede, liefde, vriendschap begint met de anderen pogen te begrijpen … en vanuit dit respect bruggen bouwen en samenwerken.

Ik wens u voor 2024 vreugde en innerlijke rust. Ik wil alle medewerkers en vrijwilligers van harte bedanken voor uw deskundige inzet en bijdrage in het goed functioneren van onze gemeente.

Want dankzij uw inzet en de constructieve samenwerking in de gemeenteraad, over partijgrenzen heen, gaat het goed in Ravels.

Naar aanleiding van de jaarwisseling maken wij kleine en grote plannen. En voor de gemeente is dit niet anders. Alles begint natuurlijk met een gezond financieel beleid.

En Ravels is financieel gezond. Lage belastingaanslagen, geen schuld en een structureel overschot op de gewone exploitatie, wat maakt dat wij jaarlijks kunnen investeren in nieuwe projecten, zonder te moeten lenen.

 • De riolering- en wegeniswerken in de Hegge zijn in hun eindfase. De werken in Vaartstraat en Kanaaldijk zijn gestart en de rioleringswerken in de Koningsstraat zullen dit jaar opstarten. Rioleringswerken in Bremberg, Poppelsemolenweg, Beekseweg en Polderstraat staan op de planning voor de komende tijd.
 • De parochiekerk Sint-Valentinus te Poppel zal gerestaureerd worden waarna het gebouw een nieuwe functie krijgt.
 • Voor de parochiekerk Sint-Servatius zijn subsidies toegekend om een participatietraject op te starten.
 • De plannen om een hal op Weelde Depot om te vormen tot een duurzame evenementenhal kunnen ingediend worden waarna de aanbesteding en uitvoering kunnen ingepland worden.
 • Het voorontwerp Tilburgseweg (Zandkuilstraat-Grens) is goedgekeurd. In januari is een bewonersvergadering ingepland.
 • De herinrichting van de brug te Ravels zal dit jaar starten, dit is de eerste stap in het ontdubbelen van het fietsverkeer richting Turnhout.
 • De renovatiewerken aan zaal Sint-Jan zijn gestart.
 • De goede samenwerking met de werkgroep ‘Veerkrachtige dorpen’ in Weelde Statie leidt tot mooie resultaten.
 • Het ‘beleidsplan Ruimte Ravels’ een nieuw ruimtelijk structuurplan, kan door de gemeenteraad besproken en goedgekeurd worden.
 • De gemeente zet in op e-inclusie, opdat iedereen de kans krijgt om zich digitaal te ontwikkelen. De leerlingen van het vijfde leerjaar ontvangen een laptop wat hun kansen op een optimale digitale ontwikkeling vergroot.
 • Verder zal het geboortepark in het voorjaar openen, en de herinrichting van het marktplein te Weelde gekoppeld aan een warmtenet staat op de planning.
 • Het gemeentebestuur zal de komende jaren een sterk sociaal beleid blijven voeren met aandacht voor de meest kwetsbare inwoners. Het OCMW is de motor van dit sociale beleid.
 • Hoog kwalitatief onderwijs om jongeren weerbaar te maken naar de toekomst vraagt pedagogische inzet van leerkrachten, maar heeft ook nood aan didactische middelen.
 • Het gemeentebestuur blijft zich in 2024 inzetten om haar klimaatdoelstellingen te behalen.  Kortelings zullen deelauto's ter beschikking zijn in onze gemeente.
 • Er werden ook 689 zonnepanelen geplaatst op Weelde Depot. Het bestuur zal in het komende jaar verder blijven inzetten op groene stroom projecten.
 • Als plattelandsgemeente hebben wij nood aan ambachtelijke zones en een sterke land- en tuinbouwsector. Het bestuur zal daarin haar ondersteunende rol blijven opnemen.

Deze, maar ook nog vele andere projecten staan op het programma in  2024.

Meten is weten.

Een nieuw jaar betekent traditioneel ook nieuwe statistieken, want meten is weten…

 • Op 31 december telde Ravels 15485 inwoners, dit zijn er 129 meer dan het jaar voordien.
 • Er waren 158 geboorten: 83 jongens en 75 meisjes.
 • 122 mensen overleden het voorbije jaar (60 mannen en 62 vrouwen).
 • 45 koppels huwden en 24 zagen het samen niet meer zitten.
 • Deelgemeente Ravels telt 6364, Weelde 5039 en Poppel 4082 inwoners.
 • Er wonen 10 130 Belgen en 5355 niet Belgen in Ravels.

Afscheid nemen en dank zeggen met een boeket bloemen

Naar aanleiding van het nieuwe jaar verwoorden we niet alleen onze wensen, goede voornemens, plannen … de jaarwisseling is ook een moment om dank te zeggen.

Volgende medewerkers gingen in 2023 op pensioen:

Katrijn Cypers werkte 23 jaar op het OCMW als maatschappelijk assistente. Vanuit haar job kent zij de noden van de meest kwetsbaren in ons dorp. Katrijn, wij kennen jou als een geëngageerde medewerkster, iemand met het hart op de juiste plaats.  Katrijn ging definitief op pensioen op 28 februari. Katrijn, graag danken wij u voor de fijne samenwerking de voorbije 23 jaar.

2024 01 05 nieuwjaarsreceptie gemeentepersoneel 612024 01 05 nieuwjaarsreceptie gemeentepersoneel 78rawthumb 2024 01 05 nieuwjaarsreceptie gemeentepersoneel 64

Frieda Schellekens werkte jarenlang bij het Sponsje, het dienstenchequebureau op het OCMW. Toen deze dienst inkantelde kwam Frieda op de gemeente werken. Frieda wij kennen jou als een trouwe medewerkster, iemand die met heel veel zorg haar taak deed. Namens alle vroegere collega's en het gemeentebestuur, hartelijk dank voor de fijne samenwerking de voorbije jaren.

Renilde Goris werkte als statutaire bibliotheekassistente sinds 2008. Doorheen de jaren zag zij de bibliotheek evolueren van een uitleendienst naar een belevingsplek. Als bibliotheekassistente had zij nauw contact met de bezoekers. Renild, wij kennen u als een geëngageerde medewerkster met een grote betrokkenheid bij het bibliotheekgebeuren in de gemeente. Voor die jarenlange inzet, dank ik u namens het gemeentebestuur.

2024 01 05 nieuwjaarsreceptie gemeentepersoneel 69Leo Vloemans en Leo Bols werkten jarenlang op de technische dienst van de gemeente. Leo Bols (niet aanwezig) werkte sinds 2004 op de gemeente en ging in januari op pensioen. Leo Vloemans startte op de gemeente in 1994 en bleef er werken tot zijn pensionering op 31 juli. Leo, voor die 29 jaar dat u op de gemeente werkte willen wij u van harte bedanken.

1rawepo camera Fotoreportage Nieuwjaarsreceptie Gemeente Ravels © RAWEPO

Fotoreportage door NonkelFotograaG / Roger Lemmens

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren