weeldedepot hal15

Op 23 mei organiseert het lokaal bestuur van de gemeente Ravels, in samenwerking met Campina Energie een informatieavond over de participatiemogelijkheid in het zonnepaneelproject op Hal 15 op Weelde Depot.

Samen met 28 andere Kempense burgemeesters, stelde het lokaal bestuur Ravels het doel voorop om tegen 2030 de CO2- uitstoot met 55% te verminderen en in te zetten op klimaatverbetering. Zo zullen onder meer zonnepanelen geïnstalleerd worden op de gemeentelijke gebouwen.

Vandaag maken we die plannen concreet

We engageren ons conform het nieuwe energie- en klimaatplan 2021-2030, om volop mee in te zetten op duurzaam energiegebruik en de nodige energietransitie. In het verleden werden al op heel wat gemeentelijk gebouwen zonnepanelen geplaatst. Maar nu zetten we opnieuw een belangrijk stap met de plaatsing van bijna 700 zonnepanelen op Weelde Depot.

Daarvoor werken we samen met Campina Energie, een echte burgercoöperatie, die mensen samenbrengt om te investeren in de productie van hernieuwbare energie en een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

In totaal worden 689 panelen geïnstalleerd met een maximum vermogen van 282.49 kWp. Dat is het equivalent van het stroomverbruik van 72 gezinnen.

Voor Ravels is dat drie keer winst:

  • Jaarlijks 55 ton minder CO2 uitstoot,een goede stap in de richting van het realiseren van de  2030 doelstellingen.
  • Jaarlijkse daling van de gemeentelijke energiefactuur met 18.000 euro.
  • Tegelijkertijd verwerft de gemeente na 20 jaar de zonnepaneelinstallaties.Dat is een meevaller voor de begroting en dus ook voor de burgers.
  • de burgersvan de gemeente worden nauw betrokken bij het energie- en klimaatbeleidvan de gemeente.

Jij kan daar aan meewerken

In het kader van een samenwerking met het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) maakte Campina Energie een interessant financieel plan op voor deze zes installaties. Zoals bij hun andere projecten krijgen burgers daarbij de kans om via het aankopen van aandelen te participeren en deel te nemen in de winst. Daarvoor organiseert Campina Energie een  kapitaalsoproep voor een bedrag van 125.000 € bij de burgers van Ravels. Tegelijkertijd wil Campina Energie daarmee ook het maatschappelijk draagvlak voor hernieuwbare energie in Ravels stimuleren.

Mee participeren kan door het aanschaffen van één of meerdere aandelen van Campina Energie. Er is een minimum van 250 euro voor de aankoop van één aandeel en voor deze kapitaalsoproep een maximum van 40 aandelen van 250 euro/persoon.

Het eigenaarschap van de aandeelhouder is niet beperkt tot de installatie van dit specifieke project. Door een aandeel te kopen wordt men mede-eigenaar van alle installaties van Campina Energie. Zo spreiden we het risico voor onze aandeelhouders. Op de jaarlijkse algemene vergadering heeft elke aandeelhouder één stem, onafhankelijk van het aantal gekochte aandelen. Daar bepalen ze samen ze de hoogte van het jaarlijks dividend conform de statuten van de coöperatie. Hoewel een dividend niet gegarandeerd is (investeren houdt altijd een zeker risico in), streven we daarbij naar een jaarlijks dividend van 3 %.

Vennoot worden en aandelen kopen kan via deze link:  https://aandelen.campinaenergie.be/weeldedepot

 

Geïnteresseerd om te luisteren naar de klimaatambities van Ravels? 
Wij geven je graag meer info. Op dinsdag 23 mei 2023 organiseren we samen met Campina Energie een infomoment voor geïnteresseerde burgers in hal 2 van Weelde Depot. 
Inschrijven is niet verplicht, maar wel wenselijk.
Wil je een stoeltje verzekeren, schrijf je dan in via https://forms.office.com/e/3SUTz61DiE 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren