gemreceptie2023klik voor een grotere afbeelding

Naast de toesparaak van de burgemeester waren er ook dit jaar weer een aantal mensen op de gemente waarvan afscheid werd genomen.

Enkele onder hen kunnen we gerust tot de zwaargewichten rekenen, we gaan hen node missen in de komende tijden.....

Vieringen

Naar aanleiding van het nieuwjaar verwoordde de burgemeester niet alleen niet alleen de wensen, goede voornemens, plannen .. de jaarwisseling is ook een moment om dank te zeggen.

Kris Van Steenbergen en Flor Moonen

gemreceptie2023 kris

Bij de brandweer kregen twee brandweermannen eervol ontslag : Kris Van Steenbergen en Flor Moonen. Kris was meer dan 21 jaar brandweerman en For was meer dan 25 jaar actief in het brandweerkorps van Ravels. Voor deze inzet als vrijwillige brandweerman kregen ze een passend  geschenk.

In 2022 kregen Jan Poets, Ellen Swannet en Kristel Van Nooten een anciënniteitspremie n.a.v. hun 25 jaar trouwe dienst. Walter Geudens en Roger Caymax werkten 35 jaar op de gemeente.

Volgende medewerkers en leerkracht gingen in 2022 op pensioen: Lydie Verstraelen, Luc Jansen, Roger Caymax, Jan Van Hees, Jan Van Deun, Marleen Dresselaerts, Bea Van Loon en Ria Wilmsen.

Bea Van Loon

gemreceptie2023 BEA

Bea Van Loon werkte gans haar professionele carrière op de kleuter- en lager school : de Klimop in Ravels-Eel. Zij was kleuteronderwijzeres en later zorgcoördinator. Bea leefde voor haar school, haar kleuters. Bea werd hartelijk bedankt voor de jarenlange inzet en haar onvoorwaardelijk enthousiasme. Namens het gemeentebestuur, maar zeker ook namens de ouders uit Ravels Eel werd ze daarvoor nogmaals in de bloemetjes gezet.

Luc Jansens

gemreceptie2023 LJ

Luc Jansens werkte niet minder dan 41 jaar op de gemeente, bij de technische dienst. Aanvankelijk als geschoolde arbeider, later als werkopzichter en controleur der werken. Velen kennen Luc als een minzaam iemand, die opkwam voor zijn medewerkers. Hij kende de gemeente door en door, en met zijn praktische kennis loste hij vele problemen op. Naast contoleur der werken is Luc al jaren een heel verdienstelijk brandweerman.  Luc… namens alle collega's en het gemeentebestuur hartelijk dank voor uw jarenlange trouwe inzet. En ook voor Luc waren er bloemen.

Marleen Dresselaerts

gemreceptie2023 MD

Marleen Dresselaerts, op 1 november ging Marleen, na 22 jaar het gezicht geweest te zijn op het onthaal op het gemeentehuis op pensioen. Marleen kende iedereen en iedereen kende Marleen. Zij is de vriendelijkheid zelve, attent en hulpvaardig. Marleen kreeg die fijne samenwerking van iedereen in de zaal, maar zeker ook namens de mensen uit het dorp een denderend applaus waneer ze haar ruiker bloemen uit handen van de burgemeester kreeg.

Roger Caymax

gemreceptie2023 RC

Roger Caymax, zoals iedereen wel weet is Ravels een financieel gezonde gemeente: geen schuld en een lage belastinggraad. Dat is de verdienste van velen, maar zeker ook van Roger Caymax: de gemeenteontvanger. Roger werkte 35 jaar op de gemeente en was 32 jaar financieel directeur. Vanuit zijn functie gaf hij mede vorm aan de ontwikkeling van onze gemeente. Roger lette op de centen en waarschuwde het beleid voor al te drastische uitgaven. Hij had een vernieuwende kijk op de organisatie van een gemeentebestuur en werd voor zijn deskundigheid gewaardeerd bij politie en brandweerzone. Burgemeester Luyten: “Roger wij weten dat ge uw hart verpand hebt aan Toscane. Wij wensen u dan ook nog veel prettige jaren en zeggen oprecht dank voor de constructieve samenwerking.”

Jef Van de Pol

gemreceptie2023 JVDPjpg

In januari 2022 nam Jef Van de Pol, na een politieke carrière van 33 jaar afscheid van de actieve politiek. Naast gemeenteraadslid was Jef 29 jaar schepen.

Burgemeester: “Tijdens die jaren heeft hij de gemeente zien evolueren en groeien. Jef tekende het beleid van Ravels mee uit. Jef is een ploegspeler, trouw aan het gegeven woord. ledereen kent Jef als een vriendelijke, zeer toegankelijk bestuurder. Hij was rechtlijnig en kwam op voor de meest kwetsbaren onder ons. Jef namens het gemeentebestuur en de ganse Ravelse bevolking zeggen wij dank u wel.  Van harte dank voor de oprechte, loyale samenwerking de voorbije dertig jaar.”

Carine Couwenberg

gemreceptie2023 CARINE

Slechts weinigen wisten er van en niemand had het zien aankomen. De carrièreswitch van Carine Couwenberg die onlangs is voorgedragen als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Zo’n mandaat valt niet te cumuleren met de functie van gemeenteraadslid, vandaar dat  aanstaande maandag aan de gemeenteraad zal gevraagd worden om het ontslag als gemeenteraadslid en schepen te aanvaarden. Marion Leemans uit Poppel zal de schepen functie van haar overnemen met een herverdeling van de bevoegdheden en Ann Jansens zal de openstaande zetel in de gemeenteraad invullen voor CD&V.

Burgemeester: “Het is met spijt in 't hart, maar met de gedachte aan een fijne, intense samenwerking. Wij kennen Carine als een ijzersterke schepen, vriendelijk maar bikkelhard in het verdedigen van haar thema's.  Pedagogisch hoogstand kleuter- en lager onderwijs, hedendaagse nieuwe schoolgebouwen, modern didactisch materiaal, nieuwe ambachtelijke zones, een nieuw beleidsplan 'Ruimte Ravels', de ontwikkeling van een nieuwe dorpskern (RUP) in Ravels en Poppel, deze en vele andere projecten werden gedragen en getrokken door haar.

Carine in 2001 kwam je in de gemeenteraad als een jonge, frisse advocate ... nu - 20 jaar later - verlaat je de gemeentepolitiek als een grote dame die alom respect verdient.
Hartelijk dank voor alles wat je voor Ravels realiseerde.”

 gemreceptie2023 bloemen

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren