noorderkempen

De Vlaamse Regering heeft beslist dat er vanaf 1 januari 2023 in een gemeente of stad maar één maatschappij meer zal zijn die sociale woningen bouwt, verhuurt en verkoopt.

Dit wordt de woonmaatschappij. Het is wel mogelijk dat eenzelfde woonmaatschappij over meerdere gemeentes loopt.

Vandaar dat de gemeenteraden van Arendonk, Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel en Ravels beslist hebben om samen te kiezen voor één woonmaatschappij. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van de Vlaamse overheid om de sociale huisvestingsmaatschappijen te verenigingen. 

Deze doordachte beslissing maakt dat de bestaande samenwerking tussen de betrokken gemeentes verder wordt uitgebreid, waardoor er ook over beleidsdomeinen heen ideeën kunnen uitgewerkt worden. Elke gemeente zal evenveel aandelen en dus evenveel zeggenschap hebben in de nieuwe organisatie.

Vanaf 1 januari 2023 zal de huidige ‘SHM De Noorderkempen’ omgevormd worden tot een woonmaatschappij. De nieuwe woonmaatschappij voor 5 gemeentes komt in de plaats van de bestaande huisvestingsmaatschappijen DE ARK en SHM Noorderkempen. Ook de bestaande SVK-werking in de vijf betrokken gemeentes wordt in deze maatschappij geïntegreerd en zal zo spoedig mogelijk nog uitgebreid worden. Betaalbaar wonen wordt op deze manier op de meest toegankelijke manier aangeboden. 

Dienstverlening verbeteren

De woonmaatschappij zal instaan voor het bouwen, verhuren en verkopen van alle sociale woningen binnen het gebied. 

Voor de bestaande huurders wijzigt er niets. De unieke formule van erfpacht, onder meer in Merksplas-Kolonie en binnenkort in Meer, zal ook behouden blijven in de woonmaatschappij. Voor Hoogstraten en Ravels betekent dit dat de huurwoningen van DE ARK zullen overgenomen worden door de nieuwe woonmaatschappij. De bewoners zullen hier tijdig van op de hoogte gebracht worden. 

Laagdrempelig

De keuze voor deze geografisch beperkte woonmaatschappij zorgt voor een laagdrempelige organisatie, dichtbij voor iedereen en in nauw overleg en samenwerking met deze geëngageerde gemeentes. Dit maakt het voor mensen met een woonnood duidelijker tot wie ze zich kunnen richten.

Alle huurders, kopers, erfpachtnemers, kandidaten en alle mogelijke betrokkenen zullen kunnen blijven rekenen op een kwaliteitsvolle dienstverlening. De nieuwe woonmaatschappij wordt zo een sterke partner om het lokaal woonbeleid in het noorden van de Kempen mee uit te voeren.

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren