Veerkrachtige dorpen startweekWEELDE STATIE NIEUWE UREN

Heb jij ook het gevoel dat het dorp Weelde-Statie de laatste jaren veranderd is? Ken jij je buren nog?

Kan je in je dorp terecht voor basisaankopen? Waar ontmoeten jullie elkaar?  Voel je je thuis in je dorp? Deze, en nog vele andere vragen die betrekking hebben op het dorpsleven van Weelde-Statie, komen aan bod tijdens het project Veerkrachtig Weelde-Statie dat vanaf 17 november loopt. 

Dit project is een samenwerking tussen het gemeentebestuur van Ravels en de provincie Antwerpen. Het vloeit voort uit de vaststelling dat dorpen in Vlaanderen de laatste jaren continu aan het veranderen zijn. Er wonen meer en meer mensen, bijvoorbeeld. Tegelijk werken, winkelen en besteden veel dorpsgenoten hun vrije tijd vaak elders. Dat heeft zijn impact op die dorpen. Dat zien we ook in Weelde-Statie. Zo zijn er best wat winkels verdwenen, is het verkeer drukker geworden, heeft het verenigingsleven een boost nodig en zijn er meer jongeren en senioren in het dorp. 

Tijdens het project Veerkrachtig Weelde-Statie gaan we samen uitzoeken hoe we als dorp op een goede manier met deze veranderingen omgaan.  

Interesse? Kom dan zeker naar het startmoment van Veerkrachtig Weelde Statie op 17 november tussen 15.00 en 20.00 uur in de gemeentezaal van Weelde-Statie. Door corona kunnen we de inwoners meer gespreid ontvangen.

Op https://veerkrachtigedorpen.be/dorp/weelde-statie/ vind je meer informatie. 

Het project “Veerkrachtige dorpen” is een samenwerking tussen Provincie Antwerpen, Gemeente Ravels en RURANT vzw.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren