RL Nieuwjaarsreceptie13

Op de eerste vrijdag van 2020 was traditioneel GC De Wouwer voorbehouden voor de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente en haar diensten.

Dan komen enkele honderden genodigden samen van alle verschillende diensten uit onze gemeente om elkaar de beste wensen over te maken.

RL Nieuwjaarsreceptie3

Tradities moeten in ere worden gehouden.

Het is ook een traditie dat alle verkozenen aanwezig en dat was ook dit jaar op enkele uitzonderingen na het geval. Na de eerste korte begroeting van de collega’s is het dan tijd voor de lang verwachte speech van de burgemeester. In zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak wordt ook telkens vooruit geblikt naar de nieuwe doelen die zijn gesteld. Dat er ambitie is in de Ravels politiek is ons al langer bekend, hoewel deze ambitie volgens de oppositie dikwijls nog niet ver genoeg reikt en gerust nog wat mag worden uitgebreid. 

Toch was Walter Luyten als burgemeester van Ravels zichtbaar trots wanneer hij na de gelukwensen en de nieuwjaarsformaliteiten aan zijn opsomming begon van de evaluatie voor het komende jaar. 

RL Nieuwjaarsreceptie4

Beste medewerkers, vrijwilligers, geachte genodigden, goede vrienden.

Traditiegetrouw wensen we elkaar naar aanleiding van de jaarwisseling een gelukkig en voorspoedig jaar toe. Over de ganse wereld feliciteren mensen elkaar, wensen elkaar het allerbeste toe. En voor ons is dit niet anders, en dit brengt ons hier vandaag samen.

Namens het gemeentebestuur wens ik u en uw familie een gelukkig, vreugdevol en gezond 2020 toe.

De jaarwisseling is voor vele mensen een moment van hoop. Zeker voor diegenen, opgesloten in de harde realiteit en kwetsbaarheid van het leven, ook zij hopen dat het nieuwe jaar verandering brengt. Ook zij verlangen naar een beter bestaan en gelukkig leven. 

De psycho-sociale druk op de gezinnen om gelukkig en succesvol te zijn is groot. We durven nog nauwelijks onze kwetsbaarheid, onze beperkingen en grenzen verwoorden. Geluk is echter broos en van de ene op de andere dag kan geluk aan scherven vallen. 

Daarom… koester de kleine dingen van het leven, de vriendschap en het respect voor elkaar. Want ieder mens, ieder van ons, zet zich in op zijn manier, iedereen is een schakel in de ketting....

De jaarwisseling is vaak een kantelmoment, een evaluatiemoment, een moment van reflectie... maar een nieuw jaar is tevens een nieuwe start, nieuwe projecten.... en voor de gemeente is dit niet anders.

In de gemeenteraad van december werd het nieuwe meerjarenplan 

(20-25) met grote meerderheid goedgekeurd, een ambitieus plan met realiteitszin, gebaseerd op de gedrevenheid zodat Ravels een hedendaagse plattelandsgemeente blijft, met aandacht voor de ruimtelijke structuur, maar evenzeer voor de leefbaarheid van de mensen die er wonen en werken.

Voor de komende legislatuur heeft de gemeente haar prioritaire doelstellingen vastgelegd, ik som ze even voor u op,

- Correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie 

- Respect voor open ruimte en groene omgeving

- Veilig verkeer met promotie van een sterk fietsbeleid 

- Aandacht voor duurzaamheid en zorg voor het milieu

- Levendige buurten met een toegankelijk vrijetijdsaanbod 

- Aantrekken van bezoekers, handelaars en ondernemers

- Zorgen voor een nabij , toegankelijke en laagdrempelig zorgaanbod 

- Kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs

RL Nieuwjaarsreceptie14

Voor 2020 betekent dit concreet:

De bouwwerken en inrichting van de nieuwe kleuter- en lagere school 'De Kleine wereld ' zullen kortelings voltooid worden.

De sporthal is vanaf 6 januari beschikbaar en na de paasvakantie kunnen de kinderen hun intrek nemen in de nieuwe schoolgebouwen en de gouverneur zal de school op 24 april plechtig komen openen. 

- Op 20 januari starten de omgevings- en rioleringswerken in de Kloosterstraat, de Meiboomlaan en de Sint Servaesstraat. 

- Begin maart, kort na de Agridagen zal de aannemer starten met de aanleg van een vrijliggend fietspad en nieuw wegdek aan het Geeneinde. 

- Het onderhoud en de herinrichting van de begraafplaatsen kaderend binnen een duidelijk beleidsplan krijgt de nodige aandacht. Tevens zal verder gewerkt worden aan de aanleg van een natuurbegraafplaats in het gemeentebos richting Baetenheide. 

- De ombouw van de openbare verlichting naar LED-verlichting, wat energiezuiniger is zal verder uitgerold worden. 

- De renovatiewerken aan het Schoolhuis te Poppel zullen dit jaar uitgevoerd worden. Het schoolhuis zal het nieuwe archiefcentrum worden voor de heemkundekring. 

- De pastorie van Weelde Statie zal nadien gerenoveerd worden. 

- De heraanleg van de parkings bij de sportvelden zal de toegankelijkheid verhogen. 

- De wegeniswerken in de ambachtelijke zone in Weelde Statie zijn zo goed als klaar en de meeste percelen zijn reeds toegekend aan lokale ondernemers. 

- Nieuwe digitale informatieschermen, een nieuwe gemeentelijke website, een klantvriendelijke onthaalbalie, het werken op afspraak, een nieuw onthaalbeleid... het zal de dienstverlening aan de burger moderniseren. 

- In 2020 zal het ruimtelijk uitvoeringsplan Weelde Depot afgerond zijn. Dit biedt de mogelijkheid om een loods te herinrichten als evenementenloods met aangepaste accommodatie. 

- De uitbouw van de gemeentelijke uitleendienst , met aankoop van nieuwe stoelen en tafels voor de gemeentezalen zal de werking van een sterk verenigingsleven verder ondersteunen. 

- De technische dienst zal nieuwe materialen aankopen. Een veegborstel, een robotmaaier, een vrachtwagen, een bandenkraan, zoutstrooier, takkenschaar... het zijn investeringen in functie van een optimale dienstverlening. 

- Voor herinrichting van woonstraten en het onderhoud van wegen voorziet de gemeente jaarlijks 300 000 euro. 

- Verder in de legislatuur zijn rioleringswerken in de Kanaaldijk en de Hegge gepland. 

- De aanleg van een fietspad langs de N118 (Vooreel - Moleneinde) en in de Kerkstraat- Peelsestraat zijn voorzien in het meerjarenplan. 

- De gemeente zal in nauw overleg met de politiezone verder inzetten op trajectcontrole, sluikstorten en criminaliteit opdat Ravels een veilige gemeente blijft.

Het investeringsplan is uitgebreid en ambitieus, maar tegelijkertijd loopt er een actief participerend beleidsplan. 

Zo start het gemeentebestuur met de opmaak van een nieuw ruimtelijk beleidsplan ( ruimtelijk structuurplan)

Hierbij zal een uitgebreid participatietraject opgestart worden en het eerste kennismakingsgesprek gaat door op 21 januari om 19u30 in de Brouwerij. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. Ravels zal de komende legislatuur voor meer dan 30 miljoen euro investeren, zonder nieuwe leningen aan te gaan. Maar een goed beleid bestaat niet alleen uit investeringen, neen, wij willen een sterk sociaal beleid voeren, gekenmerkt door samenwerking , oa met het woon en zorgcentrum Onze Lieve Vrouw der Kempen - waarmee we samen een echte zorgsite willen ontwikkelen in de kern van Ravels , ... samenwerken, maar ook met respect voor ieders eigenheid... kortom een beleid waarbij iedereen meetelt.

 

RL Nieuwjaarsreceptie16

Meten is weten, de jaarlijkse statistieken:

Na de oplijsting van de geplande doelen gaf de burgemeester ook nog de laatste cijfers mee over de bevolking, elk jaar weer zorgen de nummers ervoor dat hier en daar de wenkbrauwen worden gefronst.  

Een nieuw jaar betekent ... nieuwe plannen, maar ook nieuwe cijfers.

Op 31 december telde de gemeente 14968 inwoners
7554 mannen en 7414 vrouwen. 
Er waren 167 geboorten: 76 jongens en 91 meisjes. 
114 mensen overleden het voorbije jaar. 
601 mensen verhuisden naar Ravels, maar 675 mensen vertrokken. Dit betekent voor het eerst dat we een negatieve migratie kennen in onze gemeente. 
In deelgemeente Ravels wonen de meeste mensen 6124.
Weelde telt 4879 inwoners en Poppel 3965.
In Poppel wonen 64 mensen minder dan het jaar voordien, maar het aantal inwoners met Nederlandse nationaliteit steeg tot 54,12 %. 
Het aantal huwelijken in de gemeente bleef status quo op 52.

Nadien was er het huldigingsmoment van de laureaten van de arbeid waar dit jaar twee mensen voor in aanmerking kwamen voor het gouden ereteken.

Drie brandweermannen werden in de huldigingen betrokken en als laatste kwamen de mensen aan de beurt die op pensioen gingen in 2019.

Na afloop stond een mooi buffet klaar van Hargo Catering waarvoor niet eenmaal, maar meerdere keren werd aangeschoven. Er was gekozen voor een landenbuffet zodat er kon worden geproefd van meerdere verschillende specialiteiten uit de ons omringende Europese landen. 

Omstreeks 23:30h liep de zaal leeg, er komen nog andere recepties aan…

RL Nieuwjaarsreceptie15

RL Nieuwjaarsreceptie11

RL Nieuwjaarsreceptie12

 

 1rawepo camera Fotoreportage Nieuwjaarsreceptie Ravels 2020 © RAWEPO  | Roger Lemmens

RL Nieuwjaarsreceptie9

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren