toespraak wlVolgend jaar zal het de 40e keer zijn dat de gemeente Ravels naar aanleiding van het nieuwe jaar haar medewerkers en vrijwilligers een receptie aanbied om elkaar een voorspoedig jaar toe te wensen.
Het was het jaar na de fusie dat deze mooie traditie is ontstaan en dat wil zeggen dat Ravels volgend jaar 40 jaar gefusioneerd zal zijn.

In heel onze gemeente is er slechts één zaal die groot genoeg is om iedereen te kunnen ontvangen en dat is GC De Wouwer.
Bijna al onze gemeentelijke raadsleden staan dan elk jaar opgelijnd, bijna vredig naast elkaar, zodat iedereen hen de hand kan schudden.

Traditionele toespraak van de burgervader van de gemeente.

De traditie eist ook dat  burgemeester Walter Luyten het vorige jaar even belicht, de verwezenlijkingen die zijn gerealiseerd en de toekomstige bouwwerven al een beetje voorbereid. Ook komen de statistieken telkens aan bod.

w luytenDe burgemeester had voor de grootste uitdaging die onze deelgemeente Weelde momenteel ondergaat een heel stuk van zijn toespraak gereserveerd.

“Naast alle gemeentelijke realisaties, waarop wij fier zijn, is de komst van het asielcentrum op de terreinen van Weelde depot een realiteit waarmee wij, zonder hier zelf voor te kiezen, geconfronteerd werden.


Sinds deze zomer weten wij dat het verre “buitenland” niet meer bestaat. Vier jaar lang heeft de internationale gemeenschap de ogen gesloten voor dit drama, maar uiteindelijk staan de slachtoffers van de Syrische en Afghaanse burgeroorlog in onze dorpen en steden.”

Verder wilde hij benadrukken dat de gemeentelijke diensten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze gemeente de vluchtelingenproblematiek op een rationele manier zal behandelen.

“Samen met het secretariaat, de administratieve diensten, de politie, de directie van het gemeentelijk onderwijs, en vele anderen, hebben wij gepoogd hierover afspraken te maken, gebaseerd op een wederzijds respect. Het gemeentebestuur heeft deze problematiek op een functionele manier benaderd, in een poging niet verzeild te geraken in ideologische discussies.”

 

“Ik wil heel graag ook de mensen die in de buurt van het asielcentrum wonen (de mensen van het Geeneinde, de Koningsstraat, de Koning Albertstraat, Bosvenstraat) bedanken voor hun open, serene houding t.a.v. de komst van 500 asielzoekers.”

Financieel gezondste gemeente, weldra helemaal schuldenvrij.

Eén der stokpaardjes van onze burgemeester is het financiële luik van de gemeente. Het was daarom met een gevoel van trots dat hij maar moeilijk kon verbergen dat hij sprak over de schuldenvrije gemeente die we binnenkort zullen zijn.

“2016 ... het jaar waarin Ravels voor het eerst in haar geschiedenis volledig vrij zal zijn van schulden. Ja, onze gemeente is een financieel gezonde gemeente en dat is een garantie die wij de volgende generatie willen blijven geven.”

Een nieuw jaar betekent, nieuwe statistieken, nieuwe cijfers.

Meten is weten,

Op 1 januari telde de gemeente 15 232 inwoners, dit zijn er 524 meer dan het voorbije jaar.
De 497 inschrijvingen van het asielcentrum bepalen dit cijfer in sterke mate.

De gemeente telde 7 731 mannen en 7 501 vrouwen.

Verdeeld over de drie gemeente geeft dit de volgende cijfers:


voor Ravels: 5 949 inwoners, waarvan 4 984 Belgen (83,78 %)
voor Weelde: 5 337 inwoners, waarvan 3 452 Belgen (64,68 %)
voor Poppel: 3 946 inwoners, waarvan 1732 Belgen (43,89 %)

 

In 2015 mochten er 132 geboortes worden verwelkomd in Ravels, netjes verdeeld in 66 jongens en 66 meisjes.
We moesten echter ook afscheid nemen van 122 inwoners die zijn overleden.
De bruiloftsklokken luidden voor 46 huwelijken, maar 11 koppels kozen ervoor om uit elkaar te gaan en afzonderlijk verder te gaan.

Na het bloemetjesmoment voor de laureaten en gepensioneerden werden alle genodigden nog getrakteerd op een broodjesbuffet en een drankje om even bij te praten met de collega’s die ze in het jaar dikwijls alleen maar professioneel ontmoeten.

 

Nieuwjaarsreceptie gemeente Ravels2

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren