IMG 4567
Vrijdagavond werden onder het toeziend oog van vele Ravelse oud brandweerlui, de zonecommandant Taxandria, andere brandweercollega's uit de regio en een groot deel van ons Ravelse bestuur twee nieuwe voertuigen feestelijk officieel in dienst genomen.
Hoewel de voertuigen al een jaar meedraaien op brandweerpost Ravels was er nog altijd geen opening in de kalender gevonden om de ingebruikname  van deze voertuigen in de schijnwerpers te zetten. 
 
Na een korte introductie door postoverste Jan Peeraer namen Kapitein Jos Dickens en Walter Luyten het woord voor de genodigden die voor een korte receptie waren uitgenodigd op deze gelegenheid enkele dagen voor de opendeurdag van vandaag, zondag 29 mei.
IMG 4568

Dank zij investeringen van de gemeente Ravels.

IMG 4571IMG 4569Kapitein Dickens benadrukte dat de gemeente zijn pré-zone plan van 2007, toen nog erg toekomstgericht en vooruitstrevend, na wat aandringen toch effectief en consequent heeft uitgevoerd.
 Na de hervorming van de verschillende brandweerzones in onze regio in de zone Taxandria blijft het volgens kapitein Dickens belangrijk dat tradities blijven bestaan. 
Dickens:” Het officieel overdragen van voertuigen met daarbij een kleine receptie is een goede traditie. In een nieuwe organisatie waarbij sommigen mogelijk alles willen veranderen en uniform maken is het koesteren van klassieke verschillen per post toch belangrijk. Eigenheid van de post noemen we dat. Het contact en de verbondenheid met de plaatselijke gemeenschap, de gemeente dus, blijft levensbelangrijk voor de werking met vrijwilligers.”
 
De tankwagen, prominent op de achtergrond tijdens de hele receptie heeft onze gemeente effectief € 82.000 gekost. De rest van de kostprijs van € 262.700 werd betaald met subsidies voor de resterende 75%. Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad vooraleer het voertuig er kwam na de beslissing in 2010. Het duurde nog zes jaar vooraleer de tankwagen eindelijk kwam aanrijden in Ravels.
Het andere nieuwe pronkstuk is de multifunctionele autopompwagen van de laatste generatie. Deze werd in 2013 geleverd en arriveerde vorig jaar op de post in Ravels. Met dit voertuig was een kost gemoeid van zo maar eventjes € 340.000 , geen peulschil dus.
IMG 4576IMG 4588Voor het implementeren van beide voertuigen werd een beroep gedaan op onze lokale vrijwilligers die daarvoor nog een speciaal woord van dank kregen van kapitein Dickens.
“De levering van deze pompwagen is het sluitstuk van het materieelplan dat nu bijna 10 jaar geleden werd opgesteld, tijd voor een evaluatie en het opstellen van een nieuw plan dus”, aldus Dickens.
“We zijn ons zeer bewust dat bijzonder moeilijke keuzes moeten worden gemaakt.
De posten willen minimaal behouden wat ze momenteel hebben. De Burgemeesters willen resultaten zien van mogelijke besparingen. De budgetten zijn beperkt en gelimiteerd. De behoeften zijn talrijk, kostprijzen van brandweermaterieel en persoonlijke bescherming zijn gigantisch. Persoonlijk ben ik steeds en blijf ik nog steeds, samen met het ganse directieteam aandringen op investeringen in nieuwe ontwikkelingen en nieuw materieel. "Voorsprong door techniek ' is een algemeen bekende slogan van een gereputeerd en succesvol Duits Automerk. Dat geldt ook voor de brandweer. In een onbewaakt moment heb ik ooit gezegd in het college ..... 'Voor bepaalde materialen bij de brandweer zoals persoonlijke bescherming is voor de brandweer het allerbest verkrijgbare materiaal maar net goed genoeg wat het ook kost' .In het belang van de bevolking hebben goed opgeleide, geëngageerde en beschikbare brandweermannen zoals hier in Ravels onder leiding van een gedreven postoverste daar recht op.”
 

Burgemeester hamert op de noodzaak op blijvend te investeren in veiligheid.

“Hoewel onze gemeente trots kan zijn op een goed uitgerust brandweerkorps blijft het zaak op vooruit te kijken naar de toekomst. Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe technologieën eisen nieuwe inzichten om te blijven investeren in adequaat, veilig en modern materiaal. “  Burgemeester Luyten bracht hulde aan de vrijwilligers en bevestigde de steun van de gemeente indien noodzakelijk.
IMG 4585IMG 4578“Niet alleen, in functie van een optimale brandbestrijding, maar ook voor de veiligheid
van ons personeel, onze brandweermannen… want het zijn zij - die iedere keer opnieuw - zich - vaak op risico van eigen lijf en leden - inzetten voor de burger. En ook daarom zal de brandweerzone ieder jaar opnieuw, zich dienen te engageren - wat wil zeggen : financiën vrijmaken - om nieuwe noodzakelijke investeringen te doen.”  
 

Fusie naar Brandweerzone Taxandria

Burgemeester Luyten ging daarna verder met het noodzakelijk besluit om alle brandweerzones uit de regio om te vormen naar één enkele grote brandweerzone.
“De fusie van 12 gemeenten naar één enkele zone Taxandria was noodzakelijk en deze zonevorming heeft zeker haar nut. Het zal ongetwijfeld de dienstverlening en de brandveiligheid op termijn ten goede komen, maar het is en blijft in de aanvangsfase een moeizaam traject.
Het is misschien te vergelijken met de gemeentefusie van 1977, waar in die tijd evenmin één inwoner het voordeel in zag, en nu 40 jaar later iederéén overtuigd is van het nut, en sommigen zelfs dromen en streven naar een volgend fusietraject.
Maar ondanks dat we met z'n allen moeten inzetten op een goed werkende brandweerzone, zal het hart van de brandweer blijven kloppen in de verschillende brandweerposten, daar waar de vrijwillige brandweerman zich dag in , dag uit, inzet en het beste van zichzelf geeft.
En voor die vrijwillige inzet wil ik alle brandweermannen en hun familie van harte bedanken. Zij verdienen het dat wij in functie van een optimale dienstverlening en hun veiligheid zorgen voor het beste materiaal.”
 
Naar aloude gewoonte werd op beide voertuigen een goed glas gedronken zodat ze de volgende twintig jaar kunnen worden ingezet in onze gemeente om snel en effectief te kunnen optreden bij brand en ander onheil.
 
IMG 4574
 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren