extra politie
De burgemeester van Retie, een naburig dorp dat samen met Arendonk en Ravels een ferm stuk van de vluchtelingen zal (moeten) gaan opnemen, heeft zijn bezorgdheid geuit en dient samen met de burgemeester van Arendonk en onze eigen burgemeester een aanvraag in om het politiekorps te versterken.
 Er zal meer blauw op straat moeten om aan de komende veranderde situatie het hoofd te bieden in ons aller belang.
 

Dit is niet alleen het verhaal van de bange blanke man.

We moeten ons in de Kempen niet in slaap laten sussen door het feit dat het allemaal erg gewaardeerd wordt in Brussel. Met dat gemoedelijke schouderklopje kopen we niks, we willen ook dat we een veilig gevoel blijven hebben als onze kinderen, meisjes en jonge vrouwen alleen over straat lopen. Dat is één van de redenen dat we ervoor kozen om in een veilige gemeente te wonen en dat wilden we graag zo houden.
Met de komst van zo’n massa vluchtelingen weten we niet wat op onze gemeenschap af komt. In Weelde komen er 512 in de voormalige Navo hallen, in de woonkern rondom het centrum wonen hooguit 1.500 mensen. Dat geeft een enorme impact en zorgt nu al voor onrust.
 

Extra overlast door vluchtelingen op straat.

refugee weelde1Samen met Arendonk en Retie vormt Ravels de politiezone Kempen Noord-Oost. In totaal zullen er de komende maand wellicht samen 1.090 vluchtelingen worden opgevangen. Dat dit voor ongerustheid zorgt hoeven we in Weelde al niet meer te vertellen, ook in Retie en Arendonk waar al vluchtelingen verblijven is dit het geval.
Zoals N-VA als stelde in haar standpunt zullen we dit keer minder naïef moeten zijn en meer eisen moeten stellen aan de vluchtelingen en de modaliteiten van de opvang. We verdienen ook hun respect en hoeven niet enkel met welkomstbordjes te staan wachten op hen, om dan in al onze naïviteit te worden uitgebuit door zowel onze regering als de vluchtelingen zelf.
 
Zo is er in Arendonk bijvoorbeeld wel degelijk overlast, we mogen onze kop daarvoor niet in het zand steken. 
Als de plaatselijke bevolking het openbaar vervoer neemt is het dikwijls erg moeilijk om nog  een plaatsje te vinden en de fatsoensnormen zijn onbekend bij vele nieuwe bewoners. Ze zorgen ervoor dat onze eigen schoolgaande jeugd geen plaats meer vind tussen hen op de bus , of houden plaatsen bewust bezet. In winkels nabij alle centra klaagt men over de veelvuldige diefstallen en het onbeschofte gedrag van velen onder hen. 
 

Nultolerantie en voorlichting dringend noodzakelijk aan beide kanten.

refugee weelde2Daarom pleiten we ook hier in Ravels voor de nultolerantie, éénmaal het hek van de dam is wordt het zeer moeilijk om  dit nog terug te schroeven en worden enkel onze eigen bewoners de dupe van het verhaal van solidariteit. 
We pleiten voor een ver doorgedreven pedagogische begeleiding van de bewoners en  een strenge opvolging van eventuele misdrijven. 
Licht deze mensen in over onze gewoontes en normen vooraleer ze de straat op kunnen. Geen gedoogbeleid zoals voordien, dat is duidelijk niet geapprecieerd door de bevolking en wenst men niet meer herhaald te zien. Als er misdrijven gebeuren moeten deze worden bestraft en niet meer met de mantel der liefde worden bedekt. Dat zou pas een slecht signaal zijn voor de mensen die we onderdak gaan verschaffen. Ons land heeft wetten die men moet naleven, dan pas is men welkom en kan met integreren.
 

Geruchtenmolen zorgt nu al voor sluipende polarisering.

refugee weelde3De geruchtenmolen is een zeer kwalijk iets, het is echter de taak van de overheden, zoals Fedasil en het Rode kruis om ervoor te zorgen dat deze geruchten, zodra ze de kop opsteken, worden onderzocht en gecounterd. 
We willen solidair zijn,  maar willen onze eigen levenskwaliteit en onze veiligheid niet aangetast zien, enkel en alleen omdat we ver van de stad in  “ de Kempen” wonen. 
Als Kempenaars nemen wij de verantwoordelijkheid en de plicht op om deze mensen in ons dorp op te nemen. De rest van Vlaanderen is alweer voor een tijdje gerust en denkt bij zichzelf….. “liever daar dan hier”. 
Hopelijk kunnen we binnen afzienbare tijd fier en trots zijn op onze gemeente, wij hebben er tenminste iets aan proberen te doen. De rest van Vlaanderen deed niks!!!
 
 
 

NOTA VAN DE REDACTIE

Uw reacties via FACEBOOK of onze speciale Reactie module zijn meer dan welkom. Graag hadden we echter gewaarschuwd om altijd fatsoenlijk te blijven in uw reacties. We zullen het niet dulden dat er ongepaste of racistische commentaar wordt achter gelaten en zullen deze dan ook verwijderen. Opbouwende kritiek is echter welkom, deze dient echter steeds vergezeld te zijn van een bestaand en geen vals mailadres.

 
 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren