© RAWEPO

Dit jaar, op exact 9 juli, is in de kerk van St Michiel Weelde de 450 ste verjaardag herdacht van de marteldood van de Martelaren Van Gorcum.

Onze heilige dorpsgenoot Nicolaas Van Poppel, patroonheilige van onze pastorale eenheid was ook één van deze martelaren.

Traditie van tientallen jaren wordt stop gezet.

Jaarlijks trokken we gedurende vele tientallen jaren naar Brielle op bedevaart naar de plaats waar de martelaren vermoord werden door ophanging.

In 2020 en in 2021 hebben we, mede omwille van corona en daarbij aansluitend uiteraard een beperkte belangstelling, de bedevaart niet kunnen laten doorgaan. Dit jaar gaan we echter opnieuw naar Brielle op DONDERDAG 28 juli 2022, maar het zal hoogstwaarschijnlijk de laatste keer zijn dat deze bedevaart en de bijhorende daguitstap zal georganiseerd worden door de parochie St Michiel Weelde.

Oorzaak niet enkel corona.

De belangstelling voor deze activiteit ging de afgelopen jaren vóór corona ook reeds achteruit en het aantal deelnemers daalde jaar na jaar. Een samenwerking met de erfgoed-en heemkundige vereniging Nicolaus Poppelius en met Reizen De Stille Kempen bracht een paar jaar enig soelaas. Oude getrouwe deelnemers aan de bedevaart zijn intussen overleden of voelen zich omwille van leeftijd en/of om gezondheidsredenen niet meer in staat om mee te gaan. De aantal nieuwe deelnemers is echter te gering om in de toekomst vanuit de parochie St Michiel een haalbare en betaalbare bedevaart en uitstap te blijven organiseren.

450 ste verjaardag goed moment.

De 450 ste verjaardag leek ons dus een goed moment om, vanuit de parochie St Michiel, in schoonheid afscheid te nemen van de deze jaarlijkse traditie op de eerste donderdag na 21 juli, met een laatste bedevaart op donderdag 28 juli.

Mensen die toch nog graag voor deze laatste keer willen deelnemen, geven we hierbij alsnog de nodige informatie :

Inschrijven voor laatste bedevaart.

Inschrijven kan (en dit bij voorkeur) door overschrijving van het verschuldigde bedrag van 70,00 euro per persoon ten laatste op donderdag 21 juli op de rekening BE78 7333 5215 4486  van parochie St Michiel Weelde , Weeldestraat 90 te 2381 WEELDE, met vermelding van uw naam, het aantal personen en uw opstapplaats.

De werkelijke kostprijs bedraagt 76,00 euro. Omwille van en na corona zijn de prijzen overal gestegen. Voor de inwoners van de gemeente Ravels doet de parochie St Michiel echter een tegemoetkoming en bedraagt de prijs 70,00 euro (mits inschrijving via de bankrekening of via Frans Verhoeven)

Indien overschrijven via de bank niet mogelijk is, kan je alsnog de som van 70,00 euro per persoon komen betalen vanaf heden tot en met ten laatste op donderdag 21  juli bij : Frans VERHOEVEN, Molenstraat 30 te 2381 WEELDE, tel. 014/657685

Opstapmogelijkheden:

  • Ravels (kerk) : 7.30 uur
  • Ravels-Eel (kerk) : 7.35 uur
  • Weelde Kerk St Jan : 7.40 uur
  • Weelde H. Hartplein : 7.40 uur
  • Weelde Singelstraat  : 7.40 uur
  • Poppel (kerk) : 7.45 uur

Hierbij ook nog even het programma van deze laatste bevaartsdag :

Bij aankomst aan de bedevaartkerk van de Martelaren Van Gorcum in Brielle worden we verwelkomd met een tas koffie/thee en een versnapering.

Om 10.00 uur gaat E.H. Bert Pluym voor tijdens de EUCHARISTIEVIERING in de bedevaartskerk en bij de OMMEGANG rond de plaats waar de martelaren vermoord werden. ‘s Middags omstreeks 12.00 uur gebruiken we in Oostvoorne een broodmaaltijd.

Na onze broodmaaltijd maken we een mooie rit door Zeeland en  rijden we naar Nieuwdorp in Zeeland voor een bezoek van BOONMAN’S WIJNMAKERIJ. In dit bedrijf , dat bestaat sinds 1993, worden zwarte bessen geteeld.  Op het bedrijf kunnen we kennis maken met verschillende aspecten van het telen en het verwerken van de zwarte bes. We krijgen er naast een rondleiding ook een videopresentatie en uiteraard mag het proeven van de produkten ook niet ontbreken. Er is ook de gelegenheid om artikelen te kopen.

Na dit bezoek zakken we terug af richting Ravels-Weelde-Poppel. Onderweg sluiten we dag echter eerst nog af met een heerlijke drie-gangen-maaltijd.

Tenslotte keren we daarna terug naar huis via een stop op onze verschillende opstapplaatsen.

En zo hopen we ergens tussen 20.00 uur en 21.00 uur terug thuis te zijn.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren