deken adams1

De Heemkunde- en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius, in samenwerking met het gemeentebestuur, zal zondag aanstaande een monument onthullen ter ere van Deken Adams.

Dit gedenkteken krijgt een prominente plek in de tuin achter de pastorie in Ravels.

deken adams monument2deken adams monument3De officiële onthulling staat gepland voor zondag 2 juni om 10 uur. Deken Adams was een toegewijde figuur binnen de christelijke arbeidersbeweging in Turnhout en volgde nauwgezet de richtlijnen van de encycliek "Rerum Novarum" van Paus Leo XIII. Ondanks zijn inzet kwam hij in conflict met het katholieke establishment en nam hij ontslag na druk van de Franstalige burgerij en Kardinaal Mercier tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 24 april 1921.

"Hij trok zich terug als rustend pastoor in Ravels, waar hij in 1924 overleed," aldus de gemeente Ravels. Dit jaar markeert het 100-jarig jubileum van zijn overlijden, en ter nagedachtenis aan Deken Adams is dit monument opgericht. De ceremonie vindt plaats in de tuin achter de pastorie, gelegen aan de Kerkstraat 5 in Ravels. Na de onthulling zal het monument permanent opgesteld blijven.

RERUM NOVARUM

© RAWEPO

Rerum Novarum (Latijn voor “Over de Nieuwe Dingen”) is een encycliek die in 1891 door paus Leo XIII werd geschreven. Deze belangrijke pauselijke brief hield zich bezig met de situatie van de arbeidersklasse en formuleerde een aantal uitgangspunten die de sociale leer van de Katholieke Kerk vormden1. Hier zijn de kernpunten van Rerum Novarum:

  1. Rechtvaardig loon: De encycliek benadrukte het belang van een eerlijk en rechtvaardig loon voor arbeiders. Werknemers moesten een inkomen ontvangen dat hen in staat stelde waardig te leven en hun basisbehoeften te vervullen. 
  2. Recht op eigendom: Rerum Novarum erkende het recht van individuen op privébezit. Tegelijkertijd benadrukte het de verplichting van de rijken om hun rijkdom te delen met de minderbedeelden.
  3. Solidariteit met de zwakkeren: De encycliek riep op tot solidariteit tussen alle leden van de samenleving, met speciale aandacht voor de behoeften van de zwakkeren, zoals arbeiders en armen.
  4. Overheidsingrijpen en vakbonden: Paus Leo XIII stelde dat zowel overheidsingrijpen als de vorming van vakbonden noodzakelijk waren om de rechten en belangen van arbeiders te beschermen. Dit was een vernieuwend standpunt binnen de kerkelijke kring en daarbuiten.

Deze principes vormden de basis voor verdere ontwikkelingen in de sociale katholieke leer, zoals te zien in latere encyclieken zoals Quadragesimo Anno, Mater et Magistra, Populorum Progressio, Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus, en Caritas in Veritate.

Deken Adams, wiens monument binnenkort wordt onthuld in Ravels, volgde deze leer en zette zich in voor de christelijke arbeidersbeweging in Turnhout.

 foto's: Roger Lemmens

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren