kapelletje Hegge rioleringswerken

Op 8 september startte aannemer Vangeel met de voorbereidende werken in de Hegge.

De straat zal tijdens de uitvoering van de werken worden afgesloten voor alle verkeer. De bewoners werden reeds persoonlijk op de hoogte gebracht tijdens een infovergadering.

Start op 12 september

De eigenlijke rioleringswerken beginnen vanaf 12 september ter hoogte van de Weeldestraat.

Het kappelletje in het begin van de Hegge zal afgebroken worden. De studenten van de afdeling "Bouw" van de Thomas More Hogeschool zal het herbouwen. In juni 2023 zouden deze werken beëindigd zijn. 

Parkeer je auto elders tijdens de werkuren

Tijdens de werkuren (van 7.00u tot 16.30 u) zet je jouw wagen uit de werkzone om geen onnodige hinder te veroorzaken. 

Ophaling huisvuil

Voor de ophaling van het huisvuil, zorgt de aannemer ervoor dat de ophaaldienst maximaal tot bij je huis geraakt. Indien dit niet lukt, vragen wij je om het huisvuil op een plaats te verzamelen waar de ophaaldiensten wel kunnen komen.

Algemene informatie 

Pidpa zal i.s.m. het gemeentebestuur en Aquafin de rioleringswerken uitvoeren in de Hegge, Verbindingsweg, De Hoek, Grootwaterstraat, Heesdijk, Prinsenlaan, Krommendijk (deel) en Noord-Heikant.

Het betreft een modern gescheiden rioleringsstelsel waarbij het huishoudelijk afvalwater wordt opgevangen en afgevoerd. De bestaande en nieuw te graven grachten dienen voor infiltratie en vertraagde afvoer van het regenwater.

Tegelijkertijd zal Aquafin de bestaande persleiding komende uit de Melkerijstraat vervangen. Waar de riolering onder de rijweg komt te liggen, wordt deze integraal vernieuwd. De nutsmaatschappijen maken van deze gelegenheid ook gebruik om hun netten te saneren en zonodig uit te breiden.

Indien de coronamaatregelen het toelaten, zal er vóór elke fase een bewonersvergadering georganiseerd worden waarin praktische zaken zoals bereikbaarheid, afvalophaling, werken nutsmaatschappijen... besproken zullen worden. 

fasering rioleringswerken Hegge

Riolering - wat wordt er van u verwacht?

Pidpa Riolering zal een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aanleggen waarbij het afvalwater (DWA) en het regenwater (RWA) in aparte stelsels afgevoerd worden. De plaatsing van de huisaansluitputjes gebeurt op privéterrein tegen de rooilijn. Hagen en constructies die op het openbaar domein staan, zullen verwijderd worden.

Wat moet u zelf doen?

Overeenkomstig de milieuwetgeving moet het afvalwater van uw privédomein gescheiden afgevoerd worden naar het openbare rioleringsstelstel. Concreet betekent dit dat het afvalwater en het regenwater op uw domein gescheiden moeten worden. Het afvalwater mag enkel door een vuilwaterleiding afgevoerd worden. Het regenwater wordt bij voorkeur zoveel mogelijk hergebruikt via een regenwaterput en eventueel geïnfiltreerd in de ondergrond. In tweede instantie kan het regenwater ook, gescheiden van het afvalwater, afgevoerd worden naar het regenwatersysteem.

Om u hierbij te helpen en te begeleiden, kunt u contact opnemen met Geert De Doncker, afkoppelingsdeskundige van Keriplan, Sterstraat 8, 2310 Rijkevorsel (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0496 54 03 61). Hij zal u adviseren bij de noodzakelijke afkoppelingswerken en u een zo eenvoudig en goedkoop mogelijke oplossing voorstellen.

  Vul hier het document in  

Keuring en aansluiting:

Sinds 1 juli 2011 is er een wettelijke verplichting om de afkoppelingswerken op privédomein te keuren. Deze keuring wordt binnen een project éénmalig ten laste genomen door Pidpa Riolering. Eventuele herkeuringen zijn ten laste van de eigenaar. Zodra de aannemer bij uw bouwperceel een aansluitpunt voorzien heeft, kan worden overgegaan tot keuring. Op het einde van de werken, zal u van Pidpa nog een brief ontvangen met de vraag hen te contacteren om een afspraak voor de keuring te maken. Als u voldoet aan alle voorwaarden ontvangt u een conform keuringsattest.

Kostprijs:

Pidpa-riolering biedt aan bewoner:

  • gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek
  • 1 huisaansluitingsputje vuilwater (DWA) (extra aansluiting tegen kostprijs)
  • 1 huisaansluitingsputje regenwater (RWA) (extra aansluiting tegen kostprijs, MAAR geen meerprijs voor aansluitingen op open gracht)

Na uitvoering van rioleringswerken op privaat, binnen 3 maand:

  • Gratis keuring van privériolering (eventuele herkeuring is niet gratis)
  • Afkoppelingspremie na aanpassing op privé naar volledig gescheiden riolering = 530 € indien de afkoppeling correct gebeurd is en er een conform keuringsattest is afgeleverd. Deze premie wordt vermeerderd tot 795 € wanneer er op privéterrein ook een infiltratie voor het hemelwater wordt voorzien.
  • De gemeente zal een premie uitkeren voor het correct afkoppelen van het afval- en hemelwater.

Pidpa-riolering vraagt aan bewoner:

  • 795 € aansluitrecht indien de woning een eerste maal wordt aangesloten op de riolering.
  • Volledige afkoppeling op privaat terrein.

Mocht u vragen hebben over deze werken, kan u Pidpa contacteren op het gratis nummer 0800 90 300, optie 5 (riolering) of per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Gelieve steeds het projectnummer ”K-20-009” en uw contactgegevens te vermelden.

Voor verdere informatie of problemen tijdens de uitvoering van dit project kan u contact opnemen met Jef Ooms op het nummer 03 466 14 88, of per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Tevens is een wachtdienst 24 uur op 24 bereikbaar via het gratis nummer 0800 90 300 (keuzeoptie 5).

De werken worden uitgevoerd door aannemer Vangeel: contactpersoon Bob Van Herck 014 47 27 47.

Downloads

kapelletje Hegge rioleringswerken1

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren