20180605 Uitreiking Save Label 0024

Vanmorgen kreeg de gemeente Ravels haar 3e Save Label uitgereikt van de voorzitter van vzw OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen).

Naast de burgemeester waren ook enkele schepenen en gemeenteraadsleden aanwezig, maar ook een lokale delegatie van OVK en een leerjaar uit GBS De verrekijker en directeur Jan Hofkens van GBS De Kleine Wereld.

20180605 Uitreiking Save Label 0004

Verkeersveiligheid blijft een prioritaire beleidsdoelstelling voor Ravels.

Burgemeester Luyten sprak de aanwezigen toe en beklemtoonde dat de gemeente in haar prioritaire beleidsdoelstelling de verkeersveiligheid als één van haar belangrijkste prioriteiten had vooropgesteld.

20180605 Uitreiking Save Label 0016De uitreiking van het nu al derde Save label was een bewijs dat deze doelstelling ook is gehaald al kan het altijd nog beter en dat is waar de verkeerscommissie naar streeft.

Zijn dank ging daarom ook uit naar de verkeerscommissie die goed werk verricht, de schepen van mobiliteit, Patrick Van den Borne en de mobiliteitsambtenaar van de gemeente. Verder was er nog een speciaal woordje voor de vrijwilligers van de verkeersweek.

Ook de gedelegeerd bestuurder van OVK Koen Van Wonterghem beaamde deze woorden maar richtte zich inhoudelijk vooral naar de kinderen op de stoelen voor hem, de autobestuurders van morgen. 

“Toen ik op de radio vorige week hoorde dat het aantal verkeersdoden in het eerste kwartaal was gedaald van 108 naar 84 was iedereen erg verheugd…. Ik niet!  Dat betekent dat er nog altijd 84 mensen de dood vonden op onze wegen. Hoeveel papa’s en mama’s hebben het verschrikkelijke nieuws moeten vernemen dat hun kind is dood gereden? Elke verkeersdode is er één teveel!

Daarom is het toch zo belangrijk dat we als OVK gemeentes als Ravels blijven stimuleren om zich in te zetten om dat nulcijfer te halen. Dan pas zullen we tevreden zijn, als er geen enkele verkeersdode meer zal vallen zodat geen enkele ouder dit leed nog moet doormaken.”

3e ACTIEPLAN SAVE GEMEENTE RAVELS

1 Het SAVE-charter Steden & Gemeenten

OVK wenst de steden en gemeenten te betrekken bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. Daarvoor werd het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld. Aan de hand van dit charter wens OVK steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren, opdat er geen (jonge) verkeersslachtoffers meer zouden vallen.

Het SAVE-charter Steden & Gemeenten bestaat uit zeven SAVE-doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder:

 1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse. 
 2. De implementatie van het STOP-principe.
 3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.
 4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.
 5. De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar beleidsverantwoordelijken.
 6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.
 7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

Door de ondertekening van het charter gaat een gemeente het engagement aan deze algemene doelstellingen via concrete acties na te streven. Indien de gemeente na een actiejaar heeft bewezen een actieve bijdrage te hebben geleverd tot de verbetering van de verkeersveiligheid dan ontvangt deze het SAVE-label.

In het hele proces zal de gemeente gesteund en begeleid worden door de SAVE-coördinator van OVK. De gemeente mag deze persoon ten allen tijde contacteren i.v.m. specifieke vragen of problemen.

Meer informatie: http://save.ovk.be 

U vindt het charter terug onderaan dit artikel.

20180605 Uitreiking Save Label 0002

2 Realisaties uit het SAVE-actieplan 

Heraanleg gevaarlijke kruispunten:

 • Kruispunt Bredaseweg (N119)-Merksplasseweg:  werd uitgevoerd
 • Kruispunt Weeldestraat (N12)-Koning Albertstraat: uitvoering start op 07/06/18
 • Kruispunt Grote Baan (N12)-O.L.Vrouwstraat-Weteringstraat-Meiboomlaan: er zal getracht worden dit kruispunt heraan te leggen in het kader van de heraanleg van de schoolomgeving De Kleine Wereld, in de periode 2019-2020

Alle kruispunten zijn gelegen op gewestwegen, de gemeente betaalde de studiekosten waarna de dossiers voor goedkeuring en uitvoering werden/worden overgedragen aan het Agentschap Wegen en Verkeer.

Door de gemeentelijke jeugddienst werd een bevraging gedaan via de jeugdraad en de scholen inzake verkeersveiligheid, nl. wat vinden de jongeren gevaarlijke punten in de gemeente Ravels. De resultaten worden meegenomen in het kader van de herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan.

Herziening gemeentelijk mobiliteitsplan: procedure is lopende, getracht zal worden tegen eind 2018 het mobiliteitsplan te laten goedkeuren.

Aanleg fietspaden:

 • Fietspad Bredaseweg (N119): werd aangelegd in 2017 (in mei 2018 werd bovendien een nieuw wegdek aangelegd op de Bredaseweg)
 • Fietspad Turnhoutseweg (N12): aanvang werken wordt voorzien in het najaar 2018
 • Fietspad Tilburgseweg-Grens (N12): aanvang werken wordt voorzien in het voorjaar 2019
 • Fietspad Turnhout-Oud-Turnhout-Ravels (N12): dossier staat even on-hold, de gemeente Oud-Turnhout wil rioleringswerken koppelen aan het fietspaddossier waardoor het dossier herbekeken dient te worden
 • Fietspad Vooreel-Moleneinde (N118): een rooilijn- en onteigeningsplan werd ter goedkeuring bezorgd aan het Agentschap Wegen en Verkeer
 • Recreatief fietspad doorheen gewestbossen Ravels: werd aangelegd in voorjaar 2018

Bushalte-infrastructuur:

 • Langs de Grote Baan werd een bijkomend schuilhuisje geplaatst.
 • In het nieuwe mobiliteitsplan wordt prioriteit gemaakt van de bushalte-infrastructuur, de komende jaren zullen de meest gebruikte bushaltes voorzien worden van de nodige schuilhuisjes en fietsenstallingen cfr. de richtlijnen van De Lijn. In het kader van fietspadprojecten worden bovendien waar mogelijk bushavens aangelegd.

Routes van en naar speelpleinen: alle openbare speelpleinen staan op de gemeentelijke website op een Google Maps-kaart, maar een speelweefselkaart werd voorlopig nog niet opgemaakt.

Handhaving:

 • Door de gemeente werd een verkeersanalysetoestel aangekocht dat wordt gebruikt (soms op vraag van bewoners) om metingen uit te voeren, aan de hand van de resultaten kan het bestuur bekijken of eventuele verkeersmaatregelen getroffen moeten worden in bepaalde straten.
 • De politiezone Kempen Noord-Oost werkt sterk aan de uitbouw van een ANPR-cameranetwerk.

De gemeente Ravels heeft deelgenomen aan de Grote Verkeersquiz.

In het kader van educatie en sensibilisatie wordt er jaarlijks een verkeersactieweek georganiseerd in samenwerking met de scholen, de lokale politie en de KWB. Tijdens deze verkeersactieweek worden o.a. de volgende activiteiten gedaan: fietsen op een verkeerspark onder begeleiding van de lokale politie, dode hoekoefeningen, fietsbehendigheidsparcours, tuimelwagen, fietsexamen, … 

Ook zullen in het najaar, in het kader van het project “Verkeersveiligheid op den buiten”, lokale landbouwers/loonwerkers hun bedrijf openstellen voor lagere scholen zodat er kennisgemaakt kan worden met de mogelijke gevaren/conflicten tussen landbouwmachines en fietsers in het verkeer.

Opvang van verkeersslachtoffers: de Zebra-kit van Rondpunt werd voorgesteld aan de lagere scholen, wanneer nodig/gewenst kunnen de scholen deze lenen van Rondpunt.

Op 28 november 2016 werd een herdenkingsmoment gehouden voor verkeersslachtoffers, meer bepaald door het houden van een minuut stilte aan het gemeentehuis in aanwezigheid van het college, het gemeentepersoneel en leerlingen van enkele lagere scholen.

20180605 Uitreiking Save Label 0017

3 Contactgegevens

Patrick Van den Borne, schepen van mobiliteit, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – 0473 96 67 12

Katrien Goffings, korpschef lokale politie Kempen Noord-Oost, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maarten Jansen, coördinator mobiliteit, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – 014 40 19 47

Patricia Meulemans, communicatieambtenaar, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – 014 65 41 62

Koen Van Wonterghem – Gedelegeerd Bestuurder OVK

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – 02/427 75 00

Katrijn De Meyer – SAVE-coördinator OVK

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 02/427 75 00

 

4 Bijlage: SAVE-charter Steden & Gemeenten

Wij verklaren dat onze stad/gemeente bereid is een globaal en gecoördineerd beleid te ontwikkelen om alle weggebruikers, en in het bijzonder kinderen en jongeren, beter te beschermen. Daarvoor zal onze stad/gemeente een actieplan uitwerken dat aansluit op één of meerdere van volgende doelstellingen:

 1.  De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse. 
 • Nieuwe infrastructuurprojecten analyseren aan de hand van een verkeersveiligheidsaudit.
 • Gevaarlijke punten voor zwakke weggebruikers in kaart brengen.
 • Deze gevaarlijke punten systematisch aanpakken.
 1. De implementatie van het STOP-principe.
 • Bij alle infrastructuurwerken.
 • Bij elke mobiliteitsbeslissing.
 • In het beleid van de gemeente.
 1. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.
 • Plaatsen waar kinderen en jongeren vertoeven systematisch veiliger maken.
 • Deze plaatsen moeten jongeren autonoom en veilig kunnen bereiken.
 • Verkeersveiligheid verkiezen boven verkeersdoorstroming en parkeren.
 1. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.
 • Subjectieve en objectieve pakkans opdrijven door meer controles.
 • Permanent communiceren over het waarom van deze acties.
 • De strijd aangaan met weekendongevallen.
 1. De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar beleidsverantwoordelijken.
 • Het STOP-principe toepassen op alle dienstverplaatsingen.
 • De gemeentediensten moeten voor alle bewoners bereikbaar zijn volgens het STOP-principe.
 • Het gebruik van duurzame en veilige vervoermiddelen voor woon-werkverkeer stimuleren.
 1. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.
 • Meewerken aan bestaande én ontwikkelen van nieuwe preventiecampagnes.
 • Organiseren van een verkeersveiligheidsdag.
 • Een actief communicatiebeleid voeren.
 1. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.
 • Proactief hulpaanbod aan verkeersslachtoffers en naasten.
 • Via nauwe samenwerking de afstemming tussen dienstverleners verbeteren.
 • De gids “Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval” ter beschikking stellen.

  

1rawepo camera Fotoreportage Uitreiking Save Label Gemeente Ravels  © RAWEPO

20180605 Uitreiking Save Label 0006

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren