broederlijk delen2023

Met 25% kunnen we het 100% anders doen.

Ons economisch systeem is belastend voor mens en planeet. Dat is geen mening, maar een feit.

De vraag is alleen: hoe ga je daarmee om? Wij willen werk maken van een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Door samen te werken, overal ter wereld, is dat perfect mogelijk. Want wist je dat als 25% van de mensen ervoor kiest om te delen en te herverdelen, dat genoeg is om het 100% anders te doen?

Doe mee met de 25%-revolutie

Ook dit jaar roepen wij op tot de 25%-revolutie. Ben jij al helemaal mee? Overtuig anderen om mee te doen. Er zijn heel wat mogelijkheden om bij te dragen.

  1. Onderteken ons manifest

Een revolutie verdient een eigen manifest. In ons manifest lees je waarom Broederlijk Delen oproept tot een 25%-revolutie, wat we ermee bedoelen en wat we ermee willen bereiken. Doe jij mee met de 25%-revolutie? Onderteken ons manifest en laat je stem luid klinken in de strijd voor verandering. revolutie.broederlijkdelen.be

Wil je anderen oproepen om te ondertekenen? Fantastisch! In onze webshop kan je ons manifest en een handige handtekeningenlijst downloaden. Bezorg de ingevulde lijst terug aan je regionale medewerker (per post, via mail …). webshop.broederlijkdelen.be

  1. Bekijk onze documentaire

Laat je inspireren om zelf de handen uit de mouwen te steken. In onze korte docu De 25%-revolutie geven we het woord aan doeners die op hun eigen manier het groeimodel in vraag stellen en werken aan duurzame alternatieven. Online beschikbaar via revolutie.broederlijkdelen.be of anders doen als download in onze webshop. (Een documentaire van Broederlijk Delen, gemaakt door StoryMe in coproductie met Mercator.tv)

  1. Word lid van onze Facebookgroep

Sluit je aan bij onze Facebookgroep en laat ons weten hoe jij al aan verandering

werkt. Je kan er rechtstreeks ervaringen uitwisselen en inspiratie delen met gelijkgezinden, hier bij ons en in onze partnerlanden. www.facebook.com/ groups/25procentrevolutie

  1. Lees ons achtergronddossier

Delen en herverdelen, dat is voor ons de kern. In ons achtergronddossier geven we uitgebreid tekst en uitleg over de uitdagingen en mogelijke alternatieven. Je kan

het dossier gratis downloaden in onze webshop. webshop.broederlijkdelen.be

  1. 40 dagen delen en herverdelen voor verandering

Ook voor christenen is de vasten het moment bij uitstek om terug te keren naar de bron van waaruit wij leven en een nieuwe adem te vinden voor ons engagement. Profeten en evangelisten houden het ons elke zondag opnieuw voor: oude structuren moeten losgelaten worden om een nieuwe samenleving mogelijk te maken. Een samenleving gebaseerd op

soberheid en solidariteit. Daarom nodigen we je uit om deel te worden van de

25%-revolutie, om delend en herverdelend het tij te keren.

  1. En steun ons met een gift !

Stort jouw gift vandaag nog op de rekening BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel met als mededeling +++201/1000/62116+++

Vanaf giften van 40 euro op jaarbasis, ontvang je begin volgend jaar een fiscaal attest waarmee je tot 45 % van jouw giften via belastingsvermindering terugkrijgt.

Bedankt voor jouw bijdrage !

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren