persbericht cdv
carin couwenberg school
Afgelopen maandag keurde de gemeenteraad de plannen die het schepencollege heeft met de school in Poppel goed.
"De gebouwen zijn aan een grote renovatie toe," zegt schepen van Onderwijs Carine Couwenberg (CD&V).
 
Gemeente Ravels is eigenaar van de gebouwen en kon samen met het schoolbestuur vaststellen dat de gebouwen aan renovatie toe waren.  Vanuit de verhuurdersverplichting was de gemeente bereid om tegemoet te komen aan de prioriteiten die de school stelden, uiteraard binnen een bepaald budget. Samen met het schoolbestuur en het kerkbestuur, kwam de gemeente tot een overeenkomst tot renovatie.
 

Geen nieuwbouw?

Op de gemeenteraad werd er luidop afgevraagd waarom het gemeentebestuur in Poppel niet overgaat tot een nieuwbouw. Schepen Couwenberg legt uit: "In de loop van de onderhandelingen en gesprekken met de architect kwam de vraag naar voren of een nieuwbouw financieel niet aantrekkelijker zou zijn dan een renovatie.  Dit bleek niet het geval gezien de constructie van de gebouwen nog in goede staat bevonden werd.  Een renovatie hoeft zeker niet minderwaardig te zijn, zeker niet gezien gestreefd wordt naar een totale renovatie.  In het verleden koos de gemeente voor de vernieuwing van de school Klimop in Ravels-Eel ook voor renovatie en deze mag zeker gezien worden."
 
renovatie negensprong

Hoeveel investeert het gemeentebestuur in Poppel?

 
De gemeente heeft haar budget nog opgetrokken tot 834.500 € inclusief 6% BTW teneinde naar een totale renovatie te gaan, die opnieuw voor vele jaren degelijke en mooie lokalen biedt aan het vrije onderwijs in Poppel.
 
In de rand van deze renovatie werden twee overeenkomsten opgesteld tussen de gemeente en het schoolbestuur.  Enerzijds werd een concessieovereenkomst gesloten waarbij de gemeente de gebouwen aan Dorp 2 aan 2,48 € per jaar in concessie krijgt indien het vrije onderwijs haar activiteiten stopzet en de gemeente het onderwijs onder haar net zou verder zetten.  Anderzijds werd de huurovereenkomst vernieuwd waarbij het schoolbestuur zich bereid toonde de huurprijs met 5.000 € per jaar te laten stijgen vanaf het ogenblik dat de renovatie beëindigd is en dit gedurende 30 jaar.
 

En het masterplan Ravels?

 
Schepen Couwenberg lichtte ook toe hoever het staat met het masterplan voor de school in Ravels. "Wat het masterplan van Ravels betreft, zijn de architecten bezig met het opstellen van de lastenboeken, welke tegen de zomer vaste vorm zouden moeten krijgen.  Over de materiaalkeuze e.d. zullen nog gesprekken met de school volgen.  Het is de bedoeling dat het dossier begin volgend jaar op de raad van bestuur van Agion komt."
 

Een blik in de toekomst voor de school van Ravels.

masterplan school Ravels
 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren