rombouts

Vrijdagavond organiseerde de Ravelse CD&V een WIJ Moment in GC De Wouwer.
Het laatste CD&V viering was alweer geleden van 2013 en het werd dus tijd om de banden nog eens aan te halen zo middenin de legislatuur.
 
De grote zaal van de Wouwer was helemaal gevuld met leden van de christen democraten die in Ravels nog altijd de grote meerderheid vormen in de politiek.
 

Voorzitter Andriessen neemt het woord.

Na de vorige speech van de nog altijd piepjonge CD&V voorzitter Nic Andriessen was iedereen zeer benieuwd naar wat de jonge leraar dit keer te melden had.
Gelegenheidspresentator en OCMW voorzitter Koen Rombouts kondigde hem dan ook aan als de ongeslepen diamant van de Ravelse Cd&V partij die zich al op jonge leeftijd laat gelden als een man met een enorm potentieel.
 
andriessen 
Beste vrienden en vriendinnen,
Beste genodigden,
Van harte welkom in De Wouwer. Zoals u kan zien Ravels kleurt nog oranje, kleurt CD&V. Vanavond blikken we even terug op de afgelopen drie jaar, kijken we vooruit naar de komende drie jaar en zetten we enkele mensen in de bloemetjes. Want we zijn halfweg. Iets erover zelfs.
Sinds de start van deze legislatuur in 2013 is de wereld, en ook Ravels, in volle verandering. Torenhoge uitdagingen zijn op ons afgekomen: wie had in 2013 durven voorspellen dat we anno 2016 de grootste vluchtelingenstroom ooit zouden meemaken? Wie had in 2013 durven voorspellen dat Frankrijk meermaals het slachtoffer zou worden van terreur? Wie had in 2013 durven denken dat er bommen zouden ontploffen in Zaventem? Wie had in 2013 durven voorspellen dat, na de sluiting van het asielcentrum in Weelde, er anno 2016 opnieuw een opvangcentrum zou zijn? De wereldpolitiek plaatst politici voor grote uitdagingen. En ik hoef er voor een figuur als minister Koen Geens ongetwijfeld geen tekening bij te maken hoe verschillende problematieken hem slapeloze nachten hebben bezorgd. Waarschijnlijk vanavond opnieuw, gezien de minister nog in het begrotingsoverleg zit en zich helaas heeft moeten verontschuldigen.
We zien politici, wereldwijd, die proberen die uitdagingen te beantwoorden door terug te plooien op zichzelf. Ze formuleren al te eenvoudige antwoorden waarbij ‘zij’ de schuld zijn van alles en de fouten altijd bij anderen worden gelegd. Waarbij angstgevoelens tegenover elkaar worden opgeklopt. Er zijn mensen die leven van die angst en proberen er mee te scoren, zonder één haalbare oplossing te formuleren.  
CD&V, de ministers in de verschillende regeringen, hebben in de moeilijke jaren die we beleven, het ‘WIJ’ proberen te bewaren. En daar is niet voor niets onze baseline van gemaakt. “Waar een wij is, is een weg.” Waar een wij is, worden mensen dus niet tegen elkaar opgezet maar aangemoedigd om iets voor elkaar te kunnen betekenen, kijk maar naar onze bloeiende jeugd- en sportverenigingen. Waar een wij is, worden mensen niet aan hun lot overgelaten maar weten ze dat ze er niet alleen voor staan. Verschillende mensen in onze gemeente zijn blij dat er zoiets bestaat als de mindermobielencentrale.  Waar een wij is, is het voor wat hoort wat. Waar een wij is, is er geen wij tegen zij maar is er een samenleving van kansen én verantwoordelijkheden, die ieder moet dragen. Waar een wij is, is een weg naar oplossingen.
Het is belangrijk dat we weer leren luisteren, leren praten om die oplossingen te bereiken. Daarom is het fundamenteel om éénzelfde taal te spreken. Letterlijk en figuurlijk. Figuurlijk door de taal van de gemeenschappelijke waarden en normen te spreken, waaraan na de gruwel en de onmenselijkheid van de Tweede Wereldoorlog vorm werd gegeven in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Het is in dat document dat staat hoe wij met mensen om moeten gaan. Het is na die periode van verschrikking dat mensen gezegd hebben: “Dat nooit meer!”. Gelijkheid van man en vrouw. Vrijheid van meningsuiting. Respect voor mensen met een andere geaardheid, respect voor de eigen levenskeuzes. Respect voor welke god je ook aanbidt, of net niet. Het zijn die waarden die we harder moeten verdedigen. En het zijn die waarden die we met zovelen in deze wereld delen. Het zijn die waarden die terroristen aanvallen. Het is op die waarden dat we moeten inzetten, ook in Ravels.
Beste vrienden,
Herinnert het u zich nog? Onze slogan in Ravels in 2012? “Uw dorp in ervaren handen.” Dat was onze leuze. Ons dorp mocht niet blootgesteld worden aan budgettaire avonturen, politiek gehakketak en eigenbelang. Investeren in een landelijk én dynamisch dorp, daar gingen we voor. 
Walter, als goede en ik durf zelfs te zeggen: geknipte burgemeester, bewaak jij mee de centen en de visie van ons dorp. De gemeentelijke kas is op orde. Er wordt geïnvesteerd, zonder daarbij gevaarlijke budgettaire risico’s te nemen. We besturen niet op kap van onze toekomstige generaties. U bent de gids, het kompas van onze partij die tegelijk ons dorp door heel wat uitdagingen loodst. U bent een burgemeester zoals het hoort. En daar ben ik u ontzettend dankbaar voor.
Jef, de cultuur in ons dorp bruist meer dan ooit. Toneel- muziek- en andere creatieve verenigingen groeien en bloeien door de steun van het gemeentebestuur aan onze verenigingen. We zijn blijven inzetten op sociale huisvesting, iedereen moet mee kunnen.
“Onderwijs is het meest krachtige wapen wat je kan gebruiken om de wereld te veranderen”, zei wijlen Nelson Mandela ooit. En dat klopt. Carine, jij weet als geen ander dat we in Ravels schitterende leerkrachten hebben die soms in moeilijke omstandigheden aantonen hoe veerkrachtig ze zijn om uit elke leerling het beste te halen. Hiermee versterken ze niet alleen de leerlingen, maar ook de toekomst van ons dorp.
En die leerlingen, die jongeren, die moeten kunnen ontspannen: kunnen terugvallen op jeugdverenigingen en een actief jeugdbeleid. Patrick, jij als veertiger met een hart van een twintiger, dat is wat ons jeugdbeleid nodig heeft. En het is dan ook nog uw verdienste dat kinderen, jongeren en iedereen op een veiligere manier de baan op kan in Ravels. En een vlotte mobiliteit in Ravels is goed voor onze economie, voor onze landbouwers.
Eric, de landbouw kreeg in 2015 haar eigen Academische Zitting. Het Midzomerfeest werd een waar feest voor de landbouw. Deze sector krijgt terecht een verdiende aandacht, mede dankzij uw landbouwexpertise. We zorgen er voor dat in Ravels de boeren goed kunnen ‘boeren’. Want met 244 voornamelijk familiale landbouwbedrijven, moeten we de boeren in ons dorp koesteren. De komst van de Agridagen zijn een prachtige zaak voor Ravels. Het maakt ons dorp een landbouwdorp van morgen.
Hans, ook jij werkt vandaag aan morgen: we hebben een eigen energie- en klimaatactieplan waarmee we de CO2-uitstoot in onze gemeente tegen 2020 met 20% willen verminderen. “De vervuiler betaalt” blijft ons motto, de afvalberg in Ravels daalt en daar kunnen we alleen maar fier op zijn.
En wie tegenslag heeft, en dat overkomt ook mensen in Ravels, moet kunnen terugvallen op een sociale bescherming. Als er iemand zijn hart toont om te zorgen dat in een samenleving zich niemand afgeschreven hoeft te voelen, ook al is hij ziek, heeft hij een handicap of is aan zijn oude dag toegekomen is, Koen dan ben jij het wel.
CD&V heeft de kennis en de mensen in huis om een correct beleid te voeren. We voorkomen waar het kan en treden kordaat op, als het moet. We voeren een sociaal en warm beleid. En we denken aan morgen, want we voeren een duurzaam en milieuvriendelijk beleid. We zijn geworteld in alle deelgemeenten en gehuchten, we kennen en waarderen het verenigingsleven. Ons dorp kreeg de afgelopen jaren ook te maken met grote uitdagingen. Maar we plooiden die uitdagingen om tot kansen, tot beleid.
 
Beste vrienden en vriendinnen,
Het was op 31 mei 2013 dat ik hier ook stond. Een net verkozen voorzitterke. En ik ben fier dat ik van deze partij op 5 februari opnieuw het vertrouwen kreeg om nog eens 3 jaar uw voorzitter te mogen zijn. En ik sta hier optimistischer dan ooit. Het gaat goed met onze gemeente, het gaat goed met CD&V in Ravels. Onze verkiezingsbeloftes in 2012 waren geen holle slogans of vage ideeën: onze beloftes werden echte, concrete maatregelen voor de toekomst van Ravels. We kunnen ze afvinken, die beloftes. Ons programma wordt gerealiseerd. Stap voor stap en wel doordacht. 
Het gaat goed met Ravels: ik zie ondernemers, verplegend personeel, leerkrachten, wetenschappers en innovators. Ik zie jongeren bruisen van energie en de koe bij de horens vatten in hun studie, vereniging of job. Ik zie kinderen die klaarstaan om de volwassenen van morgen te worden en ik zie senioren die hun ervaring door willen geven aan die jongere generatie. Ik zie landbouwers die zorgen voor de patat op ons bord, de kip aan ’t spit. Want als politici geven we richting, maar u allen, verkozen of niet, voert mee het beleid uit. U bent mee een deel van een fantastische gemeente. U bent mee een deel van ons WIJ.
Dankuwel!
Nic Andriessen
voorzitter CD&V Ravels – 7 oktober 2016
 
Na de voorzitter was er even tijd voor een muzikaal intermezzo met Ravels huiskoor Chant’Ami die haar gekende repertoire nogmaals eer aan deed met enkele zorgvuldig uitgekozen pareltjes.
 
chantami

Burgemeester Luyten 

Omdat ondertussen duidelijk was geworden dat minister Geens het niet zou halen in al dit begrotingsgeweld was burgemeester Luyten plots genoodzaakt zijn speech aan te passen aan de veranderde omstandigheden.
Hij startte zijn toespraak met een oude wijsheid in de lokale politiek:
 
luyten
 “Wie zonder veel rimpelingen in de zee van de gemeentepolitiek bestuurt, bestuurt lang. De mensen willen geen flauwe zever aan hun hoofd. Ze willen dat er op de portemonnee wordt gepast”
En wie onze burgemeester een beetje kent weet dat de centjes van de gemeente één van zijn koppigste stokpaardjes, zeg maar gerust stokezeltje zijn. Hij gaat er dan ook altijd prat op dat Ravels schuldenvrij is….  zoals in: NUL euro schulden voor onze Ravelse mensen.
Door een strikte opvolging van de gewone exploitatie heeft de gemeente een jaarlijks overschot van vier miljoen euro, wat ons in staat stelt om te investeren in de toekomst , zonder te lenen. Er is zelfs een jaarlijks overschot van 4 miljoen euro die de gemeente in staat stelt om te investeren in projecten voor de toekomst zonder de inwoners in een onbekend avontuur te storten, want het geld is er al vooraf voor vrijgemaakt.
“De gemeente heeft na lang onderhandelen eindelijk het akkoord om door middel van een minnelijke onteigening de militaire hallen : “Weelde Depot”  aan te kopen … de akte zal op 16 november ondertekend worden, een dag na de definitieve sluiting van het tijdelijk asielcentrum op deze site.”
Dat in Ravels de boer nog niet als bedreigde mensensoort wordt aangekeken is te danken aan het beleid in onze gemeente. Ravels is een prachtige groene gemeente, met open ruimte , een gemeente om te koesteren.
“Wij houden van dit dorp , maar houden nog meer van de mensen van het dorp, de mensen die wij dragen en door wie wij gedragen worden. Mensen met een christen-democratische overtuiging.
Want wij zijn overtuigd christendemocraat, en kiezen voor het centrum, omdat de deugd en de waarheid zich daar bevinden. Wij zijn de partij van de geringste ongelijkheid. Een partij waar iederéén meetelt, een partij die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt.
Een partij gedragen door u allen, in functie van de mens naast ons. Een partij met als ideaal de gelijkwaardigheid van elke mens.
En dit is wat ons drijft, en dit is een hedendaagse aspiratie, een streven dat mensen aanspreekt, ook jonge mensen.
Deze overtuiging maakt dat velen elke dag opnieuw de kracht vinden, het enthousiasme om op te komen voor dit dorp, deze gemeente, de mensen uit het dorp.”
 

Huldiging trouwe leden

huldiging2 huldiging3 huldiging
Een politieke partij met zulke stevige basis als in Ravels moet trouwe leden hebben die over generaties heen de partij dragen.
Deze leden heeft CD&V in Ravels, en het zijn er velen. Velen die al 40 jaar lid zijnen daar ook trots op zijn.
Allen werden in de huldiging betrokken en vooral Lisa Van Hees en Frans Van der Steen kregen een speciale vermelding als nog steeds actieve bestuursleden.
 

Servais Verherstraeten looft Ravelse vastberadenheid en kordate aanpak.

servais verherstraetenOok Servais Verherstraeten die als stand-in voor minister Geens was uitgenodigd om een korte toespraak te houden. De CD&V fractieleider die Ravels een warm hart toedraagt sprak over de christen democratische waarden die vooral in Ravels nog heel sterk worden uitgedragen. Niet zozeer door de katholieke invalshoek te benaderen, maar vooral het menselijke aspect dat Ravels in Vlaanderen op de kaart heeft gezet toen overal in het land burgemeesters tijdens de asielzoekerscrisis  te kennen gaven dat op hun grondgebied geen vreemden gewenst waren.
Toen stond Ravels pal en opende symbolisch haar deuren om de oorlogsvluchtelingen op te vangen. Natuurlijk was er vrees voor problemen, Ravels en haar politiekers waren daar niet ongevoelig voor. Toch zijn de Ravelnaren zoals Verherstraeten ze noemde hier samen sterker uitgekomen en weten ze voortaan in Brussel waar Ravels ligt. Ravels heeft krediet opgebouwd dat later misschien wel eens van pas zal komen.
 
 De avond werd afgesloten met de volledige fractie van mandatarissen die de meerderheid van de gemeenteraad uitmaken.
 

1rawepo camera  Fotoreportage CD&V WIJ Moment © RAWEPO

fractie cdv

 

 filmklapper Filmfragmenten WIJ Moment CD&V © RAWEPO

 

 Voorzitter Nic Andriessen

ff nic
 

Chant'Ami muzikaal intermezzo

ff chantami

 

Burgemeester Walter Luyten

ff luyten

 

Voorstelling CD&V fractie

 

ff fractie 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren