persbericht cdv

Voorwoord 
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, er is lang voor geijverd maar in november 2016 was het zover: de gemeente Ravels kocht Weelde Depot om op zo’n terrein de regisseursrol op te kunnen nemen én om de bevolking van ons dorp er voordeel van te geven. 
Betekent dit nu dat alles waar iedereen van droomt, onmiddellijk mogelijk wordt? Neen. Er wordt nu een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), in samenspraak met IOK, opgemaakt. Een RUP is een plan waarmee er vastgelegd zal worden wat er op het domein zal mogen en wat niet. Dat betekent ook dat na die opmaak niet alles zal mogen, daar moeten we eerlijk in zijn. 
 
weelde depot visie CDV
 

Gemeenteraadscommissie met alle fracties. 

De gemeenteraadscommissie Weelde Depot, waarin elke fractie van de gemeenteraad vertegenwoordigd is, buigt zich samen met IOK over de opmaak van het RUP. Elke fractie kreeg de opdracht om een visie te formuleren met punten die essentieel zijn in de opmaak van het RUP. Hiermee wil de commissie een langetermijnvisie formuleren die richting geeft aan het domein. 
In dit document geeft CD&V Ravels duidelijk weer welke punten voor ons belangrijk zijn. En zoals u van ons gewoon bent: we denken niet enkel aan het gebruik van dit terrein voor vandaag. Ook de toekomstige generaties moeten nog jarenlang gebruik kunnen maken van dit fantastische domein. 
CD&V Ravels heeft zich van meet af aan hard ingezet voor de aankoop van Weelde Depot omdat we geloven in de sociaal-economische mogelijkheden die dit domein biedt voor de inwoners van Ravels. De burger van Ravels mag, nee moet, van deze hallen kunnen genieten. Daar wil CD&V Ravels hoog op inzetten. Het moet een project van Ravels zijn, het moet een project voor Ravels zijn. 
 
Walter Luyten                                           Jef Van Steen                                                 Nic Andriessen 
Burgemeester Ravels                                Fractieleider CD&V Ravels                               Voorzitter CD&V Ravels
 
 
 

Invulling van domein 

 

weelde depot visie plattegrond

 

CD&V Ravels denkt aan de bovenstaande indeling van het domein: de 6 hallen die zich tegen de straatkant bevinden, wil CD&V Ravels inrichten voor ‘publiek gebruik’: denk maar aan de Agridagen, andere evenementen, ... 
De 4 daaropvolgende hallen zouden voor CD&V Ravels ingericht kunnen worden voor sport. Hallen voor sport moeten voor CD&V Ravels ondersteunend zijn voor lokale sportverenigingen, kunnen bovengemeentelijke sport naar Ravels brengen en moeten (niet geheel onbelangrijk) financieel draagbaar zijn. 
De 7 hallen helemaal achteraan het domein, zouden volgens onze partij ingericht kunnen worden voor opslag en stockage van goederen. We opteren een laag-dynamisch gebruik. Zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 januari 2017, zullen enkel goederen die sporadisch gebruikt worden, mogen opgeslagen worden. CD&V Ravels Opslag van gevaarlijke goederen wil CD&V Ravels niet in de loodsen. De (brand)veiligheid moet ten allen tijde gegarandeerd worden, zowel op als rond het volledige terrein. 
In deze achterste hallen zouden voor CD&V Ravels de lopende overeenkomsten met bv. De Lijn kunnen ondergebracht worden. Lokale, startende ondernemers zouden in deze hallen de kans ook moeten krijgen om op een kleinschalige manier een onderneming op te starten. We willen hiermee de volwaardige KMO-zone in Weelde-Statie niet loslaten. We willen dat het gemeentebestuur lokale (startende) ondernemers ondersteunt, passend in het laag-dynamische karakter van de hal(len). 
 

Aandacht voor ruimtelijk natuurgebied. 

 

agentschap voor natuur en bos

 

CD&V Ravels gaat uit van het principe dat hoe verder je jezelf in het ruimtelijk natuurgebied begeeft, hoe meer de activiteiten afgebouwd worden. We willen dat de centrale activiteit tegen de straatkant gehouden wordt. 
Voor CD&V Ravels is het Agentschap voor Natuur en Bos een belangrijke gesprekspartner in de opmaak van het RUP. We willen verstandig omspringen met de natuur op en rond het terrein. De ontwikkeling van een gemeentebos aan de linkerkant van de foto is voor CD&V Ravels een interessante mogelijkheid. De groene zones tussen de hallen, zouden we op langere termijn eventueel kunnen laten verdwijnen. 
Om de hinder en inkijk voor buren aan de rechterkant van het domein zoveel mogelijk te beperken, wil CD&V Ravels de inplanting van een groenbuffer aan de rechterkant van het terrein. 
De zogenoemde ‘boogloods’ is voor CD&V Ravels op dit moment de enige zaak die op het terrein (op langere termijn) afgebroken kan worden. Deze loods kan in het RUP niet geregulariseerd worden. De activiteiten die nu in deze boogloods onderdak hadden, kunnen eventueel naar andere hallen verhuizen. 
Gezien de minnelijke onteigening, in functie van het algemeen belang, kunnen we nu geen hallen zomaar afstoten. CD&V Ravels wil in een later stadium eventueel bekijken of een verkoop van hallen zich opdringt. 
 

Polyvalent gebouw als kloppend hart. 

Wat op dit ogenblik op het terrein ontbreekt, is een degelijk polyvalent gebouw. Er is geen centraal punt (met accommodatie die nodig is) aanwezig op het domein. 
CD&V Ravels ziet hier een kans om een nieuw polyvalent gebouw te bouwen, aangeduid op het kaartje. Het gebouw zou dienen als kloppend hart van het domein: administratieve en logistieke ondersteuning voor alles wat er in de hallen en op het terrein gebeurt. We denken daarbij aan het aanbieden van dienstverlening die nodig is. Burelen, een vergaderruimte/auditorium, toiletten, douches, … We willen de mogelijkheid laten onderzoeken of ook beperkte overnachtingsmogelijkheden aangeboden kunnen worden in dit polyvalent gebouw voor bijvoorbeeld organisatoren van meerdaagse evenementen.  
CD&V Ravels denkt er ook over na om een eventuele conciërge-woning in dit gebouw onder te brengen. Het gebied is zo enorm dat, om de bewaking van het terrein te garanderen, het niet onlogisch zou zijn dat er iemand permanent op het terrein aanwezig is.
 

Verbinding tussen hallen. 

Nog voor de aankoop van het domein, hebben er reeds enkele grote evenementen plaatsgevonden. Organisatoren kiezen er soms voor om een verbinding te maken tussen hallen en zo een grotere evenementenhal te creëren of een vlottere doorgang naar verschillende hallen te voorzien. CD&V Ravels wil de mogelijkheid laten bekijken om een blijvende constructie tussen verschillende hallen te voorzien. Uiteraard moeten deze constructies voor ons aan de (brand)veiligheidsnormen voldoen. 
 

Verkeer op het terrein. 

CD&V Ravels wil een goed doordacht systeem laten ontwikkelen om het verkeer en het parkeren op het domein, op een efficiënte manier te laten verlopen. We denken hierbij aan een goede aanduiding (met bijvoorbeeld kleuren) van zones op het domein. Ook parkeerzones moeten goed aangeduid worden. 
We pleiten tegelijk ook voor een duidelijk systeem van benaming van hallen waar iedereen zich aan moet houden. Dit moet voor bezoekers, organisatoren en andere (hulp)diensten een vlotte bereikbaarheid naar hallen verhogen. 
Er moet voor CD&V Ravels ook rekening gehouden worden met de vlotte toegankelijkheid van nood- en interventiediensten. We denken hierbij aan rijstroken die vrijgehouden moeten worden voor hulpdiensten. 
Een aangepast verkeersreglement op het terrein dringt zich op. 
 

Duurzame energie. 

 
weelde depot zonnepanelen
Na het goedkeuren (en uitvoeren) van het energie- en klimaatactieplan, maar ook de internationale ondertekening van het klimaatakkoord in Parijs, plaatsen de zorg voor het klimaat ook in Ravels hoog op de agenda. 
CD&V Ravels is van oordeel dat het gemeentebestuur voorop moet lopen bij het investeren in hernieuwbare energie. 
Al sinds de eerste plannen rond de aankoop van de site, werden er door het gemeentebestuur plannen gemaakt voor het plaatsen van zonnepanelen op de hallen. CD&V Ravels blijft hier een groot voorstander van.  
Wat geothermie betreft, wil CD&V Ravels zeker laten onderzoeken wat er op het terrein concreet mogelijk is. Overleg met VITO is hierbij essentieel.  
 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren