oversteek containerschool

De opbouw van de containerschool aan KFC Flandria is al flink gevorderd.

Politie en directie van de school zijn ondertussen dringend op zoek naar gemachtigde opzichters om de kinderen veilig te laten oversteken aan de kruising Klein Ravels met de Raaftuinweg. 

 

Vanaf paasvakantie naar school op KFC Flandria.

Na de Paasvakantie zullen honderden kinderen de oude schoolgebouwen van GBS De Kleine Wereld minstens twee schooljaren lang ruilen voor  deze ultramoderne “state of the art” containerklassen.  

De laatste donderdag van dit trimester zullen de leerlingen symbolisch al een ludieke verhuis maken met boeken en schooltassen.

containerschool

 

Extra gemachtigde opzichters gezocht.

Wat de politie echter zorgen baart is het feit dat er momenteel te weinig gemachtigde oversteekouders zijn om een veilig school-thuisverkeer te waarborgen. De kruising aan Klein Ravels met de Raaftuinweg is er eentje met nogal wat risico voor onervaren kinderen en het verkeer houdt zich niet altijd aan de opgelegde snelheidsbeperkingen of de voorrangsregels.

Interesse om opzichter te worden? Neem dan contact op met de politie van Ravels op het telefoonnummer 014  40 40 50

 

Wie kan gemachtigd opzichter worden ?

Om het even wie van zodra de persoon ten minste 18 jaar oud is, een opleiding heeft gevolgd en door de burgemeester gemachtigd is. 

Het kan gaan om vrijwilligers, leerkrachten, ouders, mensen die over vrije tijd beschikken, toeristische gidsen of gidsen van jeugdbewegingen, monitoren, stadswachten, sociale helpers, personeel van rusthuizen en beschutte werkplaatsen, enz.....

Er zijn dus heel wat mogelijkheden op dit gebied.

 

Organisatie van de opleiding.

De leeftijdsgrens om ingezet te worden, is dus 18 jaar; de opleiding zelf kan natuurlijk net voordien gestart worden.

De kandidaat opzichters die minderjarig zijn, moeten een geschreven toelating van hun ouders of voogd(en) voorleggen om aan de opleiding te mogen deelnemen.

De opleiding omvat logischerwijze een theoretisch en een praktisch luik.

 

Het theorie-gedeelte (in algemene regel 3 uren), wordt vooral gericht op :

De plaats van de voetganger en het oversteken van de rijbaan (regels en methodes);

Het gedrag van de bestuurders tegenover de voetgangers;

De signalisatie;

De voorzichtigheidsregels die in acht moeten worden genomen;

Het anticiperen op gedragingen en ook op de fouten die de weggebruikers kunnen begaan;

Beoordeling van de verkeersomstandigheden (remafstand, bijzondere problemen bij het oversteken, context van het verkeer, enz.....).

 

Het praktisch gedeelte (ten minste een halve dag in het reële verkeer) is van groot belang, want het is hier dat de toekomstige gemachtigde opzichters hun functie waar zullen moeten maken, namelijk:

De gepaste handelwijze wanneer ze aanwijzingen geven aan de bestuurders of wanneer ze het verkeer stilleggen;

Het omzetten van de theorie in de praktijk en vooral de correcte inschatting van het verkeersgebeuren.

 

Het is van belang dat de gemachtigd opzichter zijn verworven kennis onmiddellijk na zijn opleiding in de praktijk kan brengen.

Het verdient ten zeerste aanbeveling de opleiding te actualiseren na verloop van tijd, zeker ten aanzien van personen die reeds meerdere jaren geleden als opzichter werden gemachtigd. De reglementering ten aanzien van de voetgangers is in de voorbije jaren, zoals in de inleiding vermeld, dermate gewijzigd dat "een opfrissing" noodzakelijk lijkt.

 

De politie zal die voor de opleiding instaan.

De opleiding wordt toevertrouwd aan de lokale politiediensten.

Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de aanwijzing van de personeelsleden die de cursussen theorie en praktijk geven.

In dit opzicht kan een beroep worden gedaan op een persoon die goed vertrouwd is met het terrein van de verkeersveiligheid om b.v. de theoriecursus te geven.

De beoordeling van de kandidaat in zijn toekomstige hoedanigheid van gemachtigd opzichter moet niet gepaard gaan met het afleggen van een proef; het is echter wel wenselijk dat nagegaan wordt of de kandidaat zijn opdracht zal aankunnen.

 

Wil u helpen om onze kinderen veilig te laten oversteken, neem dan snel contact op met 014 40 40 50

 

oversteek containerschool2

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren