laptops2022 1

Gisteren kwamen de kinderen van het vijfde leerjaar naar het gemeentehuis om daar hun gloednieuwe laptop in ontvangst te nemen.

De gemeente Ravels heeft er een erezaak van gemaakt dat alle kinderen die in Ravels, Weelde of Poppel school lopen, zich in de best mogelijke leeromstandigheden kunnen voorbereiden op hun latere opleiding in het hogere onderwijs.

En daar hoort een computer of laptop zeker bij.

Gisteren waren het de leerlingen van BS ’t Spoor van Weelde-Statie en GBS De Verrekijker, waarvan sommigen met klamme handjes hun exemplaar kregen overhandigd onder het goedkeurend oog van de schepen van Onderwijs Carin Couwenberg en burgemeester Walter Luyten.

De kinderen van de andere Ravelse scholen hebben hun exemplaar al in ontvangst gekregen of zullen dat later nog krijgen. In totaal kocht de gemeente dit jaar 175 stuks aan voor een totaal bedrag van € 110.000.

Digitale vaardigheden

Digitale vaardigheden zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. De mate waarin kinderen van jongs af aan meegenomen worden in de digitale wereld bepaalt mee hun toekomst.

Het bestuur wil met het project ‘Ravels Digitaal’ een inhaalbeweging maken op vlak van digitalisering van leren en lesgeven in het leerplichtonderwijs. Daarom krijgen de leerlingen van het 5e leerjaar een laptop. Die kunnen ze zowel op school als thuis gebruiken en hoeven ze niet meer terug te geven. Volgend jaar nemen ze hun laptop mee naar het 6e leerjaar en ontvangen de leerlingen die dan naar het 5e gaan een nieuw exemplaar. Zo werken we met een doorschuifsysteem. De laptop blijft eigendom van de leerling zodat hij ook zeker van pas zal komen wanneer de leerling de overstap maakt naar het secundair onderwijs.

Toelage

Ouders van kinderen geboren in 2012 die geen basisonderwijs kunnen volgen in Ravels omwille van medische redenen of omwille van het volgen van buitengewoon onderwijs, kunnen een toelage aanvragen in het kader van het project ‘Ravels Digitaal’. Om een toelage aan te vragen, dient de aanvrager een inschrijvingsbewijs van de school, zorginstelling of voorziening aan te leveren. De toelage dient aangewend te worden voor de aankoop van ICT-materiaal voor het kind of voor hulpmiddelen om de communicatie van het kind te versterken of verder te ontwikkelen. Hiervoor dient de ouder(s) een verklaring op eer te ondertekenen. Je vindt meer informatie via https://www.ravels.be/toelage-kind-digitaal.

Eerder kregen de volgende kinderen al hun laptop, het toestel blijft voorlopig nog even op school tot alles goed is geïnstalleerd en de kinderen de eerste vaardigheden onder de knie hebben. Daarna kan hij mee naar huis, ook voor persoonlijk gebruik, al blijft schoolwerk prioritair natuurlijk.

laptops2022 5

laptops2022 3

laptops2022 4

laptops2022 5

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren