schoolfeest verrekijker1

Na drie jaar onderbreking mocht het vanmiddag weer voor GBS De Verrekijker.

Het schoolfeest dat al wordt gehouden van toen de dieren nog spraken kon weer voor publiek en met zo’n stralend weer staat dit garant voor succes.

Thema: boeken

Als rode draad werd dit jaar gekozen voor het thema boeken, en dat werd echt heel ruim genomen.

Boeken kunnen heel veel betekenen en in een school lijkt dat evident te zijn. Daarom begonnen de kleuter met het uitbeelden van sprookjes, zowat de eerste boeken waar ze in hun jonge leven mee te maken krijgen.

Het waren echter niet allemaal sprookjes die we vanmiddag te zien kregen, de volgende soorten van boeken kwamen aan bod bij de diverse klassen.

Sprookjes: Kleuters
Eerste leerjaar, juf Stephanie (Samson en Gert): Strips
Klas 3K: Sportboeken
Klas 5H: Toeristische gids
Klas  2H: Kranten- en weerbericht
Klas 4EV: Dierenboeken
Klas  6H: Thrillers/moppenboeken
Eerste leerjaar, juf Inge (De Kampioenen): Strips
Klas 3B: Detectiveverhalen
Klas 5 E: Tuinboeken
Klas 2CD: Disneyboeken
Klas 4 E: Griezelboeken

De fanfare SNK was met 35 muzikanten aanwezig om alle muzikaal te ondersteunen waarvoor de directie en de ouderrraad ook erg dankbaar was.

Omdat het al drie jaar geleden was waren alle kinderen, maar ook de leerkrachten en de ouderraad extra zenuwachtig dat alles goed zou verlopen, maar met zo’n voorbereiding kon er maar weinig misgaan, De oudervereniging kreeg een grote pluim van de directie die dit niet alleen voor elkaar had kunnen krijgen.

Nadat alle klassen hun act hadden mogen opvoeren waren er nog een heleboel speel- en snoepkramen waar de ouders met hun aanhang zich konden vermaken.

De opbrengsten van al deze kramen worden voorlopig als een goede huisvader opgespaard. Later, als er een goed project op het pad komt van de school hebben ze dan een beetje meer financiële manoeuvreerruimte  en is er wat reserve om projecten te verwezenlijken.

1rawepo cameraFotoreportage Schoolfeest GBS De Verrekijker 2022

Voor Rawepo was Roger ter plaatse. Als vanouds kwam hij terug met de mooiste reportage die we ons kunnen wensen, bedankt Roger !!

 schoolfeest verrekijker2

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren