laptops ravels1

Toen minister Weyts eerder deze week een laptop beloofde aan elk kind vanaf het vijfde leerjaar fronste het Ravelse gemeentebestuur de wenkbrauwen.

Ons Ravelse bestuur met als grote roerganger burgemeester Walter Luyten was namelijk al een jaar lang bezig om met een groots project alle Ravelse kinderen, jawel…. ook die van Poppel en Weelde  een laptop te schenken vanaf het vijfde leerjaar, ofwel de derde graad.

Uniek project, nergens eerder vertoond.

Het waren vooral de respectievelijke schepenen van onderwijs en ICT, Carine Couwenberg en Koen Rombouts die de schouders onder het project staken om het te doen slagen. 

Beide schepenen zagen tijdens de corona crisis de kloof zienderogen groeien die werd geschapen in families waar men de digitale snelweg nog niet of nauwelijks had kunnen ontdekken.

Burgemeester Walter Luyten

Burgemeester Luyten: “ Als gemeentebestuur willen we in onze gemeente vooral inzetten op het algemeen welzijn. Daarom was dit project ook zo belangrijk omdat het hele families de kans geeft om flinke stappen te zetten. Het geeft alle kinderen de kans om op dezelfde manier hun studietraject af te leggen, zonder onderscheid. Voor dit scholjaar resulteert die in een speciaal daarvoor uitgetrokken budget van maar liefst 180.000 euro. Dat is niet niks, maar we denken dat het noodzakelijk is. Op vele manieren is het tijdens de corona crisis pijnlijk duidelijk geworden dat er een inhaalbeweging nodig was en we zijn er absoluut zeker van dat we met dit unieke project bijdragen aan de toekomst van onze jeugd die op deze manier met gelijke kansen het nieuwe schooljaar tegemoet kan gaan. In het begin hadden we nog het idee om op de laptops na het vijfde leerjaar een restbedrag te plakken van pakweg €150 zodat ze bij het kind konden blijven in het middelbaar, maar nu hebben we er resoluut voor gekozen om de laptops als cadeau te schenken. De ouders dienen enkel een soort van juridische overeenkomst te tekenen die we hebben laten opstellen om alles in goede banen te laten verlopen.

Ik wil wel benadrukken dat de subsidies waarover nu plots sprake in de media niets te maken hebben met ons project. De beloofde subsidies komen bovenop de laptops die wij als gemeente schenken aan de scholen. Bij ons betalen de ouders ook niks extra voor de laptops en de scholen kunnen de extra gelden die nu van de Vlaamse regering komen. We zijn er echter zeker van dat ook die extra fondsen goed zullen worden besteed door onze schoolbesturen in Ravels, Weelde en Poppel. De budgetten voor dit project zijn al voor de hele legislatuur ingeschreven en het initiatief zal hopelijk ook daarna nog worden verder gezet. Voor volgend jaar is er al een bedrag van € 75.000 gereserveerd.”

Schepen van ICT Koen Rombouts.

Koen Rombouts: “ We zijn zover gekomen dat de toegang tot internet en alles wat erbij hoort tot de basisrechten kan worden gerekend. De digitale ontwikkeling die een kind doormaakt hangt grotendeels af van de mogelijkheid of het toegang tot digitale apparaten. En dit is niet alleen om spelletjes te spelen, dat komt er ook bij, maar vooral de ontwikkeling van het kind op intellectueel en zelfs mentaal vlak. We zetten in de gemeente ook sterk in op openbaar Wifi op zoveel mogelijk openbare plaatsen. Ook daar zijn we nog een aan inhaalbeweging toe voor mensen die niet voor alle leden van het gezien mobiel internet kunnen betalen. De toestellen zijn zorgvuldig uitgekozen en hebben de kwaliteit om verder mee te gaan in het middelbaar voor minstens 5 à 6 jaar. Het zijn wel geen game computers maar het zijn gewoon degelijke apparaten met een goede garantie.

Als schepen van Welzijn word ik ook regelmatig geconfronteerd met problemen van  inclusief onderwijs en de participatie die voor een groot deel wordt bepaald door de toegang tot de digitale snelweg.“

laptops ravels2

Schepen van Onderwijs, Carine Couwenberg.

Carine Couwenberg: “ Als schepen van Onderwijs hadden we meerdere gesprekken met de scholen die hebben aangegeven wat de noden waren. Daarom hebben we geopteerd dat de laptops, nadat ze goed zijn geïnstalleerd mee naar huis kunnen op termijn. De bedoeling is dus dat de kinderen zelf volledig zelfstandig, wel onder begeleiding in het begin natuurlijk, hun eigen laptop met de noodzakelijke software gaan installeren. Windows is vooraf geïnstalleerd maar zal wel moeten worden geactiveerd zodat ze inzicht krijgen hoe ze zulke zaken veilig kunnen doen.

Als ze na enkele weken vertrouwd zijn met alle gewone zaken zoals opstarten, afsluiten, logins en de meeste voorkomende probleempjes kunnen de toestellen mee naar huis voor huiswerk en thuisgebruik. Niks staat dan in de weg om ook de ouders of andere gezinsleden mee te laten genieten van het toestel, zolang het maar prioritair het toestel blijft van de schoolse thuistaken van de leerling.

Zoals de burgemeester al eerder vermelde krijgen alle kinderen vanaf de derde graad een laptop. De enige voorwaarde is school lopen in onze eigen gemeente. We gaan als gemeente geen scholen in andere gemeenten subsidiëren, dat lijkt ons de logica zelf. Enkel voor kinderen met een beperking worden hier uitzonderingen gemaakt. Voor hen wordt voor hetzelfde bedrag een tegemoetkoming voorzien dat voor ICT doeleinden kan worden gebruikt door de ouders.

We denken door dit project dat onze Ravelse kinderen optimaal voorbereid zijn als ze onze gemeentelijke scholen verlaten om verder te gaan studeren.”

laptops ravels3

De aanwezige directeurs van alle scholen uit onze lokale gemeenschap waren in de wolken met dit initiatief en drukten bij monde van Jan Hofkens, directeur GBS de Kleine Wereld, dan ook hun grote dankbaarheid uit aan het gemeentebestuur dat hen en de kinderen uit hun verschillende scholen deze extra mogelijkheden geeft om het verschil te maken in een snel veranderende wereld.

Het is een beslissing die breed gedragen wordt door alle fracties in de gemeenteraad. Dat konden we tijdens het debat in de digitale gemeenteraad van april zelf vaststellen.

 

foto helemaal boven van links naar rechts: Sarah Schroyens (Talentenschool Blink Ravels), Guy Meulemans (De Negensprong Poppel), Peter Degrève ('t Spoor Weelde-Statie), burgemeester Walter Luyten, Ann Van Vugt (De Kleine Wereld Ravels), Jan Hofkens (De Kleine Wereld Ravels), Miek Van Eyndhoven (De Verrekijker Weelde en Klimop Ravels-Eel), schepen Carine Couwenberg en schepen Koen Rombouts © RAWEPO.BE

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren