Koeien in Overbroek

Er komt stilaan beweging in het beheer van het nieuwe natuurgebied van Natuurpunt.

We zetten vooral in op vernatting/waterberging en bebossing.  En “we”, dat is het Beheerteam Overbroek van het Ravelse luik van de Natuurpuntafdeling Turnhoutse Kempen. 

Wat de bebossing betreft hebben we al grote stappen gezet, we hebben eind november en begin december van vorig jaar ruim vier hectaren bos aangeplant.  Het plantmateriaal heeft de winter goed doorstaan, zonder al te veel schade.  Deze bebossing wordt rond de jaarwisseling 2023-2024 verdergezet.

Vernatten is de boodschap.

Wat de vernatting betreft hebben we een eerste klein stapje gezet door de overloop van het historische ven af te dammen.  Het waterpeil in het ven is daardoor op enkele uren tijd met meer dan 20 cm gestegen.  Kleine stapjes die we nog zullen zetten zijn het weghalen van de verbindingen tussen de verschillende vennen en poelen.  Dit houdt het water in die vennen en poelen en dat is waar we het willen hebben.

Iets minder zichtbaar zijn de peilbuizen zijn die we zullen plaatsen, “loodrecht” op de Aa.  Met die peilbuizen monitoren we de grondwaterstand.

Runderen helpen.

Iets waar de wandelaar zeker van zal genieten is de recente introductie van enkele runderen die we laten grazen in het gebied.  Deze koeien helpen ons bij het beheer van de open stukken.  Het alternatief zou maaien en het nadien afvoeren van het maaisel zijn.  Maar een Poppelse boer is met deze ideale oplossing gekomen.  Een samenwerking tussen landbouwer en natuurbeheerder die we met veel plezier graag mee realiseren.  In afwachting van een definitieve afrastering wordt er voorlopig gewerkt met een makkelijk aanpasbare omheining.  Afhankelijk van de beschikbaarheid, zorgnoden enz. zal je hoornloze zwarte koeien van het ras ‘Angus’ of ‘Galloway’ kunnen zien grazen.  ‘Angus’ is kortharig en ‘Galloway’ beschikt over een echte pels.  Deze rassen zijn uitermate geschikt om te leven op ruw terrein.  Als het te warm is zoeken ze de schaduw onder de bomen op.

De koeien zijn om naar te kijken.  Hoewel het rustige dieren zijn kan je ze best niet benaderen.  Een aantal van de koeien hebben kalfjes.  Voor het welzijn van de kalfjes is het van groot belang dat bezoekers hun eventuele hond aangelijnd houden.  Mogen we rekenen op jullie begrip?

Bebossing, vernatting en introductie van runderen zijn mooie dingen om te mee bezig te zijn.  Maar een natuurgebied beheren houdt ook in dat er ingrijpende werkzaamheden nodig zijn die tijdelijk een grote invloed hebben op de beleving en toegankelijkheid van dit gebied. 

Aantasting van spar door de letterzetter.

Twee houtkanten worden na het broedseizoen dat liep tot 15 juli onder handen genomen: één houtkant aan de oostzijde, parallel met de Nederlandse grens een één houtkant meer zuidelijk gericht (daar waar de bosaanplanting is uitgevoerd).  In die houtkanten zijn bijna alle sparren aangetast door de Letterzetter.  De Letterzetter is een bast- of schorskever die vooral voorkomt op sparren, in het bijzonder op de fijnspar, maar kan ook de lariks en sommige dennensoorten aantasten.  Om de verspreiding van deze plaag enigszins in te perken zullen ze gerooid en afgevoerd worden.  Dit werk wordt uitgevoerd door een lokale kalverboer om het hout te gebruiken als biobrandstof binnen zijn bedrijfsvoering en maakt deel uit van het van kracht zijnde Natuurbeheersplan.

Zo, als je straks Overbroek nog eens bezoekt ben je bij deze extra geïnformeerd over wat er gebeurt.  We verwelkomen je graag.

Met eventuele opmerkingen en vragen kan je terecht op volgend e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beheerteam Overbroek
Natuurpunt Turnhoutse Kempen, kern Ravels

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren