PADDENOVERZETWEELDE2023

De  Ravelse kern van Natuurpunt Turnhoutse Kempen is ingegaan op de vraag van de gemeente Ravels om een paddenoverzet te organiseren op de hoek van de Nijverheidstraat en de Koningstraat in Weelde.

Op vrijdagavond 17 februari werd vooraf een informatiemoment georganiseerd.

Als spreker hadden we Ward Michielsen uitgenodigd. Ward is het aanspreekpunt voor wat betreft het overzetten van amfibieën in Oud-Turnhout. Zo konden al direct meer gerichte en praktische vragen gesteld worden.

Na concrete afspraken tussen de gemeente Ravels en Natuurpunt Turnhoutse Kempen, kern Ravels werden schermen geplaatst en 41 emmers ingegraven om de amfibieën te kunnen opvangen. Met dank aan het personeel van de gemeente onder leiding van Christine Verheyen, verantwoordelijke voor infrastructuur.

Paddenoverzet WeeldeEr werd een Whatsappgroep aangemaakt met daarin de vrijwilligers die zich aangemeld hebben om de amfibieën over te zetten. We stellen vast dat deze vrijwilligers bijna steeds vergezeld waren van een vriend, een eventuele partner, hun kinderen of kleinkinderen, wanneer ze hun taak uitvoeren. We kunnen wel stellen dat ongeveer 50 vrijwilligers zich hebben geëngageerd. En dan hebben we het nog niet over de twee klassen van lokale lagere school, De Verrekijker, en de leerkrachten en ouders die hen mee begeleiden.

De eerste amfibieën zijn overgezet op donderdag 16 februari ’s avonds. Tijdens de eerste golf van 16 tot en met 19 februari zijn er in totaal 287 amfibieën overgezet.

We hebben ook gemerkt dat de koude temperaturen ’s nachts een grote invloed hebben op de trek. Als we op een avond relatief veel amfibieën zien wil dat niet zeggen dat er de volgende ochtend ook veel padden zullen zijn. Als het te koud is ’s nachts komen deze koudbloedige dieren blijkbaar niet in beweging. Een tweede golf zagen we van 10 tot en met 14 maart. Op die dagen zijn er in totaal 311 amfibieën gered.

In totaal zijn tijdens deze overzetactie 807 amfibieën overgezet. Van die 807 zijn er tijdens die twee piekmoment 598 amfibieën overgezet, zijnde driekwart van het totaal.

Hoewel de registratie wat betreft de route erg fragmentarisch is kunnen we zeggen dat het merendeel van de amfibieën zijn weg zocht in de hoek van de Koningstraat met de Nijverheidstraat. Voornamelijk via de emmers 16 tot en met 41.

Nijverheidsstraat: emmers 1 tot en met 30, 290 geregistreerde passages

Koningstraat: emmers 31 tot en met 41, 135 geregistreerde passages

Het overzetten was het werk van vele enthousiaste vrijwilligers. De Ravelse Natuurpunters willen hen allen van harte danken. Zonder hen was dit allemaal niet mogelijk geweest. We zagen vele individuen, sommigen hadden hun partner bij, andere hun soms kleine kinderen. We zagen mensen van bij Talander en we zagen ook twee klassen (vijfde leerjaar) van De Verrekijker, de basisschool in Weelde.

Hopelijk is iedereen volgend jaar weer van de partij. De padden, de kikkers en de salamander zullen jullie graag zien komen.

 

 

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren