BOOSTERCAMPAGNE

Binnenkort start het vaccinartiecenntrum op Weelde Depot opnieuw met booster vaccins voor de + 80 jarigen.

De 80-plussers en personen uit woonzorgcentra (WZC) komen in aanmerking voor een tweede booster. 

Wie?

 • Alle 80-plussers
 • Alle bewoners uit WZC (ongeacht de leeftijd)

Voorwaarden 

 • Minimum 4 maanden tussen de vorige vaccinatie en de tweede booster
 • Voor bewoners binnen de regio van Eerstelijnszone Kempenland

Hoe?

Bewoners van WZC ontvangen geen uitnodiging. Ze worden in het woonzorgcentrum gevaccineerd

80-plussers die niet in een WZC wonen, ontvangen een uitnodiging. Zij bevestigen, weigeren of verplaatsen hun afspraak online of via het callcenter (014 39 56 56)

Waar? 

 • Bewoners van WZC worden gevaccineerd in hun woonzorgcentrum
 • 80-plussers worden gevaccineerd in een vaccinatiepunt: bewoners van Ravels, Weelde en Poppel laten zich vaccineren in gemeentezaal Den Eel. 

Waarom?

 • 80+ en bewoners van WZC zijn het meest kwetsbaar om ernstig ziek te worden van COVID19
 • WZC zijn kwetsbaar voor uitbraken
 • Deze doelgroep heeft als eerste de eerdere boosterdosis gekregen, waardoor er de meeste tijd is verstreken sinds hun laatste vaccinatie
 • Door nu te vaccineren, houden we de bescherming bij kwetsbare bejaarden zo hoog mogelijk tegen de omicron golf die nog niet is uitgewoed
 • Nieuwe vaccins die betere bescherming bieden tegen varianten van SARS-Cov2 worden pas in het najaar verwacht. Om deze nieuwe vaccins in het najaar aan dezelfde kwetsbare bejaarden te kunnen aanbieden, is het belangrijk dat er voldoende tussentijd is t.o.v. een vorige vaccindosis. 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren