nationaal park

Toen in april van dit jaar minister Demir een oproep lanceerde voor Nationale Parken en Landschapsparken, begon al snel het touwtrekken in onze Noorderkempen.

Het was sinds de oprichting van het ARO project al duidelijk dat de grote steakholders niet op dezelfde lijn lagen.

Kandidaturen Nationale Parken

Op 19 april 2021 werd de open oproep voor Nationale Parken en Landschapsparken gelanceerd. Deze open oproep is slechts een begin. Kandidaten kunnen tot 15 september 2021 een conceptnota indienen,  waarna een onafhankelijke jury van experten uit binnen- en buitenland deze beoordelen. Enkel de gebiedscoalities die in een conceptnota voldoende kwaliteit tonen, kunnen instappen in een begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en operationeel plan. De kandidaten ontvangen hiervoor ook een subsidie ten belope van 100.000 euro per kandidaat. Op het einde van het begeleidingstraject worden het masterplan en het operationeel plan beoordeeld door de jury. In een laatste stap, midden 2023, volgt de eigenlijke erkenning van een kandidaat als Nationaal Park Vlaanderen of Landschapspark.

Groen Ravels vroeg zich af of onze gemeente haar steun zou verlenen aan de aanvraag om de subsidies, toch een niet onaardig bedrag van € 100.000. Het zou misschien de gesprekspartners gunstig stemmen om samen rond de tafel te gaan zitten met open vizier.

Landbouw in Ravels geen voorstander.

De 100.000 euro die minister Demir in het vooruitzicht stelde kan voorlopig de landbouw niet van gedachte doen veranderen. De claims die al vooraf worden ingediend door de andere partijen voor er een letter op papier staat, zijn van die aard dat elk gesprek zinloos zou zijn. De landbouwers voelen zich in hun bestaan bedreigd.

Daarom zal onze gemeente ook de aanvraag om de studie aan te vragen niet mee ondertekenen volgens burgemeester Luyten. Er is te weinig vertrouwen tussen de gesprekspartners om de onderhandelingen aan te gaan. Als gemeente hebben we er alles aan gedaan maar het mocht niet baten.

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren