grafzerken
Eerste maandag van de maand is vaste pruik, gemeenteraad in Ravels. 
Een van de interessante punten op de gemeenteraad van maandagavond was het voorstel van het schepencollege om na het ruimen van de oude zerken waarvan de concessies zijn verlopen...
naast de omgeving van de kerk van St Michiel in Weelde ook  een gedeelte van de begraafplaatsen in Poppel en aan de kerk van St Servaes in de St Servaesstrat Ravels te ontknekelen.
 

Wat is eigenlijk ontknekelen...

Ontknekelen is het ontdoen van alle menselijke resten  op een waardige manier met alle respect voor de overledenen in functie van een eventueel gezamenlijke herbegraving. Op andere plaatsen in Vlaanderen is hierover al commotie ontstaan omdat de procedure niet correct werd uitgevoerd. Zo stond de gemeente Oudegem vorig jaar nog in rep en roer omdat er bij bouwwerken overal menselijke resten werden opgegraven. Na  vragen van de oppositie van Dorpslijst Ravels kon schepen Van den Borne melden dat de prijs per graf ongeveer  € 100.00 zou bedragen, dit is tenminste de offerte die de gemeente heeft gekregen over de ontknekeling aan de kerk St Michiel in Weelde.
 

Historische zerken.

Omdat er naast de verlopen concessies voor 1960 een aantal mensen te kennen heeft gegeven dat ook de zerken op hun concessies mogen worden verwijderd is er onverwacht veel ruimte vrijgekomen op  de twee genoemde kerkhoven.  Daarom is er ook dit voorstel van het schepencollege om een deel van deze vrijgekomen stroken te gebruiken om de historische zerken die ook zijn geruimd in samenwerking met de heemkundekring een prominente plaats te geven. Deze historische zerken worden louter uit heemkundig oogpunt terug geplaatst en hebben geen enkele functie meer. Daarom ook de noodzaak om de grond vrij te maken van menselijke resten op deze plaatsen. 
Alle leden van de raad stemden unaniem in met het voorstel.    
 

Opvolging geruimde graven. 

Onafhankelijk raadslid Els Hermans had een vraagje over het oude kerkhof in Weelde St Jan. Daar er momenteel een aantal graven zijn geruimd door de technische dienst van de gemeente is het mogelijk dat bij overvloedige regenval zand wordt weggespoeld. Dit probeert men in de gaten te houden maar op bijv het oude, gesloten kerkhof van St Jan in Weelde is weinig controle van de gemeente. Indien u merkt dat er zich problemen voordoen kan dit altijd gemeld worden aan de technische dienst of op de gemeente. 
 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren