vero ravels

De Ravelse scholen ontwikkelden samen met het lokaal bestuur een permanente verkeerseducatieve fietsroute (VERO-route).

In Ravels start en eindigt de route aan het plein voor het gemeentehuis in Weelde. De route is volledig bewegwijzerd met VERO-borden die recent werden geplaatst.

“Deze route kan voortaan gebruikt worden door de scholen voor verkeerseducatie en het organiseren van fietsexamens, maar kan ook gebruikt worden door verenigingen en individuele (groot)ouders die de verkeerskennis en -vaardigheid wensen te oefenen van de kinderen” zegt burgemeester Walter Luyten.

 Wat is een VERO?

Een Ver­keerse­d­u­catieve Route is een route in de schoolomgev­ing met ver­keersoe­fenin­gen voor voet­gangers en fietsers. De route loopt langs ver­schil­lende aan­dacht­spun­ten in de buurt van de school. Het doel is om leer­lin­gen verkeersvaardig te mak­en door eerst te oefe­nen in een bescher­mde omgev­ing (speelplaats, turn­za­al), en daar­na ook staps­gewi­js buiten de school­muren. Zo stoomt de school leer­lin­gen klaar om zich zelf­s­tandig in het ver­keer te bewegen. 

Leer veilig fietsen op de VERO-route van Ravels

In Ravels herken je de route aan de gepersonaliseerde borden. Je ontdekt de volledige route op het overzichtsbord aan het gemeentehuis van Weelde of via www.ravels.be/vero.  Onderweg volg je de pijlen op de groene bordjes.

“Deze route biedt tal van voordelen. Het is een route in de schoolomgeving met begeleidende info voor verkeers- en mobiliteitseducatie in de praktijk. Kinderen kunnen hun vaardigheden als fietser regelmatig oefenen. Je kan de route geheel of gedeeltelijk en op je eigen tempo afleggen.” vult schepen van mobiliteit Patrick Van den Borne aan.

Het Grote Fietsexamen

Het Grote Fietsexamen vormt het sluitstuk van de leerlijn fietsen in het basisonderwijs. Hiermee kan je testen of je zesdeklassers klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te fietsen. Op vrijdag 29 april 2022 zullen de leerlingen van de 6e leerjaren op deze route hun fietsexamen afleggen.

 “Ze kunnen dus nu al beginnen met oefenen. We wensen al onze leerlingen alvast vele veilige kilometers!” zegt burgemeester Walter Luyten.  

 

VERO overzichtsbord

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren