kabel los wind

De naweeën van storm 'Corrie' veroorzaakte weinig schade in groot Ravels.

Aan de kust en rond de het stroomgebied van de Schelde was men toch voorbereid.

Laaghangende kabels veroorzaken gevaarlijke situaties.

De verwachte hoogwaterstand en springtij zorgden ervoor dat noodnummer 1722 geactiveerd werd, code geel was van kracht!

Hier in de Kempen lijken we aan het ergste ontsnapt te zijn, inmiddels is Corrie grotendeels geluwd...

Wel moest de brandweer van Ravels even uitrukken voor losgerukte nutskabels. De brandweerlieden stelden vast en hielden toezicht op het verkeer en de in der  haast opgeroepen Fluvius techneuten verholpen het euvel.

Tijdens de interventie stoven er wel 2 Belgische politiewagens, met de nodige toeters en bellen, richting Nederland... maar verder dan de losse kabels zijn er geen noemenswaardige incidenten gemeld.

kabel los wind2

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren