brand hulsel
Door de uitslaande brand aan de kalverstal in Poppel is de woning vooraan de stal onbewoonbaar.
De bewoonster en haar vier kinderen worden op dit ogenblik door het OCMW verhuisd en opgevangen in een ander pand in Poppel.

Brand snel onder controle.

Omstreeks 10.45H gisteren was de brand onder controle en kon met de nasleep worden begonnen. De stal met de dieren kon uiteindelijk wel tijdig worden gered door de brandweer. De woning vooraan de stal liep naast waterschade ook rookschade op zodat de bewoners voorlopig niet in hun huis kunnen verblijven.

Geen gevaar voor de omgeving en de buren.

Naast de eigen middelen had Brandweer Ravels extra tankwagens uit naburige korpsen laten aanrukken op vraag van de brandweercommandant ter plaatse. Ook burgemeester Luyten kwam ter plaatse poolshoogte nemen.
Omdat er even sprake was voor asbestvergiftiging werd de kledij van de brandweer zorgvuldig en overvloedig afgespoten. Bij een brand met potentieel asbestgevaar starten automatisch enkele procedures die moeten zorgen dat de brandweerlui niet worden blootgesteld aan asbestvezels.

Door het veelvuldig gebruik van water en door de gevallen regen zijn de microscopisch kleine asbestvezels neergeslagen zodat we er vanuit kunnen gaan dat het gevaar geweken is voor asbestvergiftiging. Er is verder zover we hebben kunnen nagaan geen waarschuwing voor asbestgevaar door de bevoegde instanties uitgevaardigd.

Site afgesloten.

We hadden zonet nog contact met burgemeester Luyten die gisterenavond ter plaatse was en ons heeft ingelicht over de situatie. Veiligheidshalve is de site wel afgesloten en zullen er begin volgende week wellicht nog stalen worden genomen voor alle zekerheid. Doordat er slechts enkele golfplaten brand hebben gevat is er voor de omgeving geen gevaar meer.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren