BEWEGING.NET - RAVELS-WEELDE-POPPEL-BAARLE DIENSTVERLENING BELASTINGEN in 2023

© RAWEPO

Elk jaar organiseert beweging.net voor zijn leden en sympathisanten een belastingservice.

Het is een jaarlijkse gewoonte dat er in Ravels, Weelde, Poppel en Baarle zitdagen doorgaan voor het invullen en het berekenen van de belastingbrieven en dit dankzij de inzet van zijn vrijwilligers van de dienstverlening belastingen.

We starten op 30 mei 2023 en hebben opnieuw 1 zitdag per deelgemeente, telkens met een namiddag- en avondsessie.

Hierbij het overzicht van de datums en van de plaatsen van deze zitdagen:

 • Dinsdag 30 mei: Poppel
  Ontmoetingscentrum De Wilders (De Wilders 41)
 • Woensdag 31 mei: Ravels
  De Wouwer (Kloosterstraat 4) - vestiaire
 • Maandag 19 juni: Baarle-Hertog
  Cultureel Centrum, lokaal 1 (ingang via parking Molenbaan)
 • Woensdag 21 juni: Weelde
  Gemeentelijke Zaal De Brouwerij (ingang via parking Polderstraat)

De zitdagen vinden telkens plaats in de namiddag tussen 14.00 en 17.00 uur en ‘s avonds tussen 18.00 en 20.00 uur.

Om je een goede service te kunnen bieden, moet je ook alle documenten meebrengen om een correcte en juiste aangifte te kunnen doen. Deze documenten zijn onder andere:

 • De inkomstenfiches van het jaar 2022 met betrekking tot lonen, vakantiegeld, werkeloosheid, ziekte, pensioen en brugpensioen, arbeidsongeval, enz.
 • Alle attesten over het jaar 2022 met betrekking tot leningen, levensverzekeringen, pensioensparen, giften, kosten voor kinderopvang, onderhoudsuitkeringen, bewijs betalingen dienstencheques, bewijsstukken i.v.m. belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen en eventuele andere kosten die kunnen afgetrokken worden, ...
 • Het attest van eventuele voorafbetalingen van belastingen in 2022
 • De aangifteformulier en de berekening van de belastingen van vorig jaar kan het invullen voor dit jaar eenvoudiger maken en sneller doen gebeuren. Deze documenten bevatten een aantal basisgegevens die telkens weer bruikbaar zijn.
 • ZEKER MEE TE BRENGEN ALS JE AL EERDER VAN ONZE ZITDAGEN GEBRUIK MAAKTE: het dubbel van uw aangifte inkomsten 2021, aanslagjaar 2022 mee + eventueel de berekening die onze medewerkers gemaakt hebben.

We doen de aangifte bij voorkeur (en enige mogelijkheid indien de aangifte vorig jaar reeds digitaal ingediend werd) via TAX-ON-WEB. Hiervoor moet je zeker je (elektronische) identiteitskaart meebrengen en deze van iedere belastingplichtige waar je een belastingbrief van bij hebt. Voor echtparen/wettelijk samenwonenden deze dus van man en vrouw of partner ÉN de bijbehorende pincodes zodat je deze kan ingeven bij de aangifte. Eventueel kan je ook gebruikmaken van de ItsMe maar dan installeer en activeer je de app thuis best vooraf (met bankkaart of kaartlezer).

Passen de datums van deze zitdagen niet voor u?

De FOD Financiën organiseert dit jaar ook opnieuw zitdagen in Ravels, meer info hierover binnenkort in het Berichtenblad onder de rubriek gemeenteberichten.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren