belet dkgg
 
Gisteren debatteerden in Baarle Hertog CDA (NL) en CD&V (BE) over het drugbeleid langs de grens in onze regio.
Hiervoor waren naast onze eigen burgemeester Luyten van Ravels ook enkele zwaardere kopstukken uit de partijen van de christen democraten  aan weerszijden van de grens aanwezig om het beleid toe te lichten.
 

Tinne Rombouts en Walter Luyten vertegenwoordigen onze regio.

IMG 0032IMG 0033
Burgemeester Marjon de Hoon, de eerste vrouwelijke burgemeester van Baarle-Nassau was als er als vertegenwoordiger van haar gemeente aanwezig om de moedige debatten te openen.
 
Als eerste duo kwamen Tinne Rombouts, als burgemeester van Hoogstraten maar ook als actief volksvertegenwoordiger al sinds 2004 actief in het Vlaamse parlement en Walter Luyten, burgemeester van Ravels, rond de tafel om hun visie te geven op het beleid dat door onze gemeentes wordt gevolgd in verband met preventie, opvolging, ontrading, vervolging, enz…
 

Nultolerantie, preventie, sensibiliseren....

Bijna onmiddellijk kwam het woord nultolerantie ter spraken bij beide collega-burgemeesters. Onze regio wil niet weten van een gedoogbeleid dat in Nederland al jaren faalt. De bewijzen zijn legio, elke keer weer wordt in het gedoogbeleid een stapje verder gezet in de verkeerde richting. 
In de scholen van Hoogstraten, waar toch enkele duizenden kinderen en jong volwassenen school lopen, is er maar één slogan: “ Je hoeft niet HIGH te zijn om HIP te zijn.” Sensibiliseren is één van de zaken waar de meeste aandacht naartoe gaat.
 
Tinne Rombouts heeft drie gevangenissen op haar grondgebied en ziet dagelijks de gevolgen van het druggebruik en de criminaliteit die het gebruik op termijn meebrengt. Er moet echter ook dringend gewerkt worden aan de behandeling van de verslaafden die worden opgesloten want met opsluiting alleen bereiken we niks en wordt het probleem in vele gevallen alleen maar groter gezien de drugproblematiek in de gevangenissen zelf. Nabehandeling is cruciaal.
Burgemeester Luyten wilde persoonlijk ook nog eens benadrukken dat hij in hoofde van zijn beroep als psycholoog op regelmatige basis mensen over de vloer krijgt met drug gerelateerde problemen. Bij  langdurig druggebruik is een zeer duidelijk aantoonbare neurologische schade die onomkeerbaar is. Mede daarom is het gedoogbeleid er één zonder toekomst en moet druggebruik ten allen tijde worden bestreden.
 

Invoering van Wietpass heeft resultaat.

Door de invoering van de zogenaamde “Wietpass” van enkele jaren (2012) geleden waardoor de Nederlandse coffeeshops een besloten club moesten worden met een controleerbare ledenlijst, is het gedoogbeleid wel verstrengd en is het drugstoerisme vanuit bijv. Frankrijk drastisch afgenomen. Hierdoor zijn de drug gerelateerde misdrijven (bezit-invoer-gebruik) in enkele jaren tijd afgenomen van 365 overtredingen in 2006 tot 40 overtredingen in 2014. In 2012, na de invoer van de Wietpass viel dit cijfer plots terug naar 92.
 

Gedoogbeleid afgestraft.

IMG 0040Ook Nederland begint te beseffen dat de overlast die door het hele drugsprobleem wordt veroorzaakt de samenleving heel erg veel geld kost. Daarom is een Tas Force opgericht waar verschillende instanties zetelen en die zich tot doel hebben gesteld om de drugscriminelen te viseren waar hen dat het meest raakt, hun financiën! Criminaliteit bestaat enkel om geld te verdienen en als dat niet meer mogelijk is gaan ze iets anders doen. Daarom werkt het ministerie samen met de burgemeester die in Nederland de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld panden te sluiten, boetes op te leggen enz…. Verder zit ook justitie in de Task Force en erg belangrijk, de Belastingdienst.  In welhaast alle gevallen is het zo dat de overtreders niet enkel de drugswet overtreden, ze betalen ook zelden belastingen, rijden zonder verzekering of inschrijvingsbewijs, betalen geen verkeersboetes en zo meer….
Al deze mogelijkheden worden benut om  ze te raken in hun heilige portemonnee. Zo haalt de belastingdienst het geld terug op bij de criminelen, geld dat kan worden gebruikt om dezelfde criminaliteit te bestrijden.
 Als laatste in het rijtje sprekers kwam Vlaams Euro parlementariër Ivo Belet nog met een betoog hoe Europa kan worden gebruikt in de strijd tegen drugs rond de grenzen, hierin kan Europa een rol spelen die erg moeilijk ligt bij de verschillende lidstaten. Hier is echter constant overleg nodig en begrip langs beide kanten.
 
De organisatie heeft de hele Timeline op het internet geplaatst in korte tweets. U kan deze nalezen via deze link: https://storify.com/marcelderyckere/drugs-kennen-geen-grenzen-dkgg
 
IMG 0045
Er werd na afloop aan de aanwezigen een manifest aangeboden ter ondertekening met een aantal strijdpunten waarop dient te worden ingezet als we de oorlog  niet willen verliezen.
 
Klik hieronder om het manifest na te lezen en te ondertekenen.
MANIFEST :  DRUGS KENNEN GEEN GRENZEN
We proberen dit manifest ook hier door zoveel mogelijk mensen te laten tekenen want het is echt wel nodig dat de politiek, over de landsgrens ….. maar ook over de politieke grenzen heen meer aandacht heeft en fondsen vrijmaakt om dit probleem te blijven aankaarten.
 
 

ORGANISATOREN EN SPREKERS DKGG

IMG 0048
 
Het was frappant om zien dat er bijna geen belangstelling was van onze eigen gemeentes uit de regio Kempen. Terwijl uit bijna elke gemeente in Noord Brabant wel één of meerdere mandatarissen en mensen uit werkgroepen, zoals bijvoorbeeld "de Moedige Moeders", aanwezig waren om deze toch actuele problematiek te bespreken was de stem uit de Kempen zo goed als onbestaande.... Ja zeker we zitten ook op dat gebied in de Stille Kempen.
 
Toch is ook in onze gemeentes het probleem stilaan groter en groter aan het worden, daarom willen we hier aandacht aan blijven besteden als nieuwsportaal. Het maakt niet uit als er weer onaangename reacties komen van mensen die niet graag hebben dat ook wij een eigen mening kunnen hebben, sorry.... wij zijn ook maar mensen.
 
 
 
 
 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren