kranslegging

In een jaar dat we allen werden opgeschrikt met een nieuwe oorlog in Europa worden de slachtoffers van beide wereldoorlogen herdacht tijdens een plechtigheid aan het gemeentehuis van Ravels.

In de andere deelgemeenten was reeds een korte plechtigheid gehouden met kinderen van de scholen.

Na de misviering die traditioneel aan de viering voorafgaat kwam de stoet, begeleid door de politie en de fanfare aan op het plein voor het gemeentehuis. De kinderen konden voor de gelegenheid de verplaatsing maken in een prachtig gerestaureerde oldtimer van het Amerikaanse leger die dateert uit de tijd van WO2.

legertruckUSA

Oproep tot blijvende vrede is noodzakelijk.

Burgemeester Walter Luyten begroette en dankte iedereen die aan het gemeentehuis zijn respect kwam betonen maar begon met een waarschuwing over de huidige situatie in Europa.

luyten toespraak“ Vandaag herdenken wij Wapenstilstand. Het einde van de Eerste Wereldoorlog. De Eerste en Tweede Wereldoorlog — de grote oorlogen — zoals ze worden genoemd, staan in ons geheugen gegrift als vreselijke daden van de mensheid. Maar — spijtig genoeg — worden wij ook vandaag geconfronteerd met een gruwelijke oorlog in Europa, in Oekraïne. leder jaar opnieuw komen wij hier samen om de twee wereldoorlogen te herdenken, om dank te zeggen aan alle jonge mannen die streden voor onze vrijheid, leder jaar opnieuw zeggen wij dat deze herdenkingsviering een oproep is tot blijvende vrede en verdraagzaamheid.

Maar vandaag is het anders, het is oorlog in Europa, vlakbij. De wreedheid van de oorlog komt ieder avond door de gruwelijke tv-beelden onze huiskamer binnen. Het maakt ons onzeker, het  heeft invloed op ons leven, denk maar aan de hoge energieprijzen. Onvermijdelijk komt de gedachte op: ‘Hoe is het zover kunnen komen? Wie is hier verantwoordelijk voor?’
Zij die politiek gebruiken in functie voor hun eigen macht en positie zijn tot oorlog in staat. Dat gebeurde in de Tweede Wereldoorlog, maar dat is ook hetgeen wat vandaag in Rusland gebeurt.

De gewone man in de straat wil geen oorlog… Het zijn de politieke leiders die de oorlog misbruiken. Autoritaire regimes waar de macht bij enkelen ligt, zijn een permanente bedreiging voor de vrede. Alleen een democratisch stelsel, met inspraak van de burger, is bestand tegen deze menselijke wreedheden.

Laat deze viering een oproep zijn tot vrede, samenhorigheid, verdraagzaamheid. Daarom is uw aanwezigheid op deze herdenkingsviering belangrijk. Het is een oproep tot een vredelievende samenleving. ik wil alle vrijwilligers uit de werkgroep, de schooldirecties, de brandweer, de fanfare, het politiekorps, de aanwezige militairen, alle kinderen en u allen danken dat u hier aanwezig bent.”

Kranslegging.

Na de dwingende toespraak van de burgemeester  was het de beurt aan de kinderen van de lokale scholen om met hun eigen woorden oorlog voor iedereen. Samen met de burgemeester legden ze daarna een krans bij de zuil van de slachtoffers op het gemeenteplein.

brandweerLast Poste door SNK

Daarna werd het stil onder de toeschouwers voor de “Last Poste”, het korte stukje muziek op trompet of bugel dat telkens weer wordt gespeeld ter nagedachtenis aan de gevallen soldaten. Dit keer was het de beurt aan Yvonne Peeters, dirigente van SNK Weelde die met enkele van haar muzikanten deze taak op zich nam.

De brandweer groette toen SNK daarna de Brabançonne inzette, altijd een emotioneel moment voor de aanwezigen.   

Na afloop nodigde de burgemeester iedereen uit voor een warme drank of een alcoholisch opkikkertje voor het gemeentehuis.

filmcameraVideoreportage herdenking Wapenstilstand | © RAWEPO

1rawepo camera Fotoreportage herdenking Wapenstilstand | © RAWEPO

 notabelen

 

 

 

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren