Provincie Antwerpen subsidieert onderzoek naar nieuwe of bijkomende functies.

Valentinuskerk Poppel

In Poppel, een deelgemeente van Ravels, krijgt de Sint-Valentinuskerk, gebouwd in Kempense gotiekstijl een volledige herbestemming.

Welke bijkomende of nieuwe functies dit historische gebouw dan precies zullen krijgen, is vandaag nog niet geweten. In Poppel start daarvoor eerst een grondig onderzoek, waarbij ook de lokale bevolking betrokken zal worden. 

Nieuwe of een nevenbestemming.

De komende jaren moet voor tientallen kerken in de provincie Antwerpen een nieuwe bestemming of een nevenbestemming gevonden worden, blijkt uit de kerkenbeleidsplannen van de lokale besturen. Het provinciebestuur biedt inhoudelijke en financiële ondersteuning wanneer die gebouwen een maatschappelijke invulling krijgen. De centrale ligging en de grote oppervlakten van kerken bieden immers heel wat mogelijkheden: ruimte voor ontmoeting, een culturele bestemming, een wijkhuis of dorpspunt, een sociale werkplaats,… Onder de noemer Kerkplus is hiervoor in de provinciale begroting 3.850.000 euro gereserveerd.

“Voor een geslaagde herbestemming is een goede voorbereiding uiterst belangrijk,” stelt Kathleen Helsen, die als gedeputeerde bevoegd is voor dit kerkenbeleid. “Daarbij wordt onder andere gekeken naar de erfgoedwaarde, de architectuur en de staat van het gebouw, maar ook naar duurzaamheid en energie-efficiëntie en vooral naar een bestemming die aansluit bij de noden van de buurt. Om die puzzel te leggen laten we een multidisciplinair team een bestemmingsonderzoek uitvoeren. Daarbij hoort ook een participatietraject met de lokale bevolking.”

 De deputatie van de provincie Antwerpen zette het licht op groen om twee nieuwe bestemmingsonderzoeken financieel te ondersteunen.

Geschiedenis St Valentinuskerk.

 De geschiedenis van de Sint-Valentinuskerk in het Ravelse deeldorp Poppel gaat terug tot de 16de eeuw. Sindsdien is ze verschillende keren herbouwd. Vandaag is het een driebeukige kruiskerk met een toren in Kempense gotiek. De laatste jaren liep het kerkbezoek sterk terug, een evolutie die door de coronacrisis versneld werd. Parochie en bisdom hebben daarom samen met het gemeentebestuur beslist om een andere invulling aan het gebouw te geven, bij voorkeur in functie van het lokale verenigingsleven. Studio Open Kerken start een bestemmingsonderzoek om tot een gedragen voorstel te komen. Daarbij worden naast het kerkbestuur ook verschillende adviesraden, verenigingen uit het dorp en de inwoners van Poppel betrokken. Om dit onderzoek te financieren ontvangt de gemeente Ravels een Kerkplus-subsidie van 35.315 euro.

Lokale besturen, kerkbesturen en vzw’s kunnen met vragen over het toekomstig gebruik van een kerkgebouw steeds aankloppen bij het provinciebestuur om na te gaan of zij ook via Kerkplus in aanmerking komen voor een gesubsidieerd bestemmingsonderzoek of voor investeringssubsidies om zo’n nieuwe invulling ook effectief te realiseren.

Door de jaren heen...

De kerk heeft al verschillende keren onder vuur gelegen. In 1832 was Poppel immers de plaats waar Nederland ons landje dat nog maar net de onafhankelijkheid had uitgeroepen binnenviel. Toen lag de kerk al zwaar onder vuur, getuige de foto hieronder...

slag om poppel1832

Ook Wereldoorlog II hakte stevig in op het Poppelse gebedshuis. De Duitse bezetters schoten de toren aan flarden zodat die moest worden heropgebouwd. Onderstaande foto dateert uit  1947 toen de toren nog niet was vernieuwd.

Poppelse kerk zonder spits1947

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren