rosmolen

Op vrijdag 3 september om 19u30 zal de nieuwe rosmolen “Arbeid Adelt” plechtig in gebruik worden genomen.

Dit zal gebeuren met de nodige egards want  de mensen van Arbeid Adelt hebben er lang genoeg op moeten wachten.

Inwijding

In aanwezigheid van Kathleen Helsen, gedeputeerde van de Provincie Antwerpen, burgemeester Walter Luyten, het gemeentebestuur van Ravels, Wim Poelmans coördinator RURANT, de leden van de PG LEADER Kempen Oost, Gerard Leemans, voorzitter molenkring “Arbeid Adelt” vzw zullen de rosmolen “Arbeid Adelt” plechtig in werking stellen en pastoor Bert Pluym zal hem nadien inwijden.

rosmolen4Op zaterdag 4 september vanaf 10u00 worden de molenaars uit gans Vlaanderen en Nederland verwelkomt aan de rosmolen voor demonstraties en werking van de olieslagmolen, slagbank en vuring (komfoor) en Brabantse trekpaarden.

Zondag 5 september vanaf 09u00 is het OPEN DAG met demonstraties en werking.

Het LEADERproject “Rosmolen Arbeid Adelt” van zaad naar olie, werd in 2018 opgestart en bevindt zich in het LEADERgebied Kempen Oost. Door Covid-19 heeft het project veel vertraging opgelopen. Het bestuur en de molenaars van de molenkring “Arbeid Adelt” i.s.m. molenbouwer Eric Vanleene zijn er in geslaagd deze olieslagmolen met authentieke materialen en bouwtechnieken te bouwen.

Hartelijke dank en waardering gaat naar onze vrijwilligers die meehielpen de rosmolen te verwezenlijken. De kollergang, een restant van de watermolen “Boeretang” anno 1379 uit Dessel kreeg een herbestemming en werd volledig gerestaureerd en aangepast, de olieslagbank met één slaghei, één loshei en drie stampers is een reconstructie van een oude slagbank in massief eikenhout. Het komfoor of vuring (elektrische kachel voor opwarmen geplette granen) is met een CERA toelage gemaakt.

rosmolen2De rosmolen kan worden aangedreven met twee rossen, Brabantse trekpaarden, die de trekstaart rond trekken. Als de paarden niet beschikbaar zijn kan de molen ook worden aangedreven met een elektromotor, die hiervoor speciaal  werd aangepast met een vertragingsysteem en transfo. Deze rosmolen is enig in Vlaanderen omwille van het draaiende werk , de compacte binneninrichting en de uitrusting van de olieslagbank. Hij zal worden gebruikt voor het slagen van verschillende oliën (noten-ljnzaad-koolzaad-maïs), ook zullen molenaars in opleiding het ambacht hier kunnen aanleren.

De molen is elke donderdagavond geopend op van 18u30 tot 21u30 en op zondag van 09u00 tot 12u00. Rondleiding kunnen ook op afspraak via het VVV-Kantoor van Ravels worden aangevraagd.

Speciaal voor schoolbezoeken werd het het leerboek “Molen je mee” ontwikkeld i.s.m. erfgoed Noorderkempen, Kerf, Stenen Bergmolen, De Laermolen, Molenkring “Arbeid Adelt”, Levende molens, Provincie Antwerpen, het educatief pakket is ontwikkeld, speciaal voor lagere scholen en past in het lestijdenpakket.

DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT:

rosmolen3LANDBOUW EN NATUUR: Verbinding landbouw, plattelandsbeleving en open ruimte. Ondernemen door korte keten met streekproducten.

STREEKIDENTITEIT: Het molenaars ambacht herwaarderen als immaterieel erfgoed, vakmanschap en ervaringsdeskundigen Kempische landbouwgebruiken herwaarderen. Het pletten van granen en zaden tot bruikbare eindprodukten.

HERBESTEMMING HISTORISCH ERFGOED: Restaureren oude kollergang met houten aandrijf- & overbrengingssystemen, uit de watermolen “De Boeretang” van Dessel uit 1379. Innovatieve en duurzame herbestemming, met streekeigen bouwmaterialen in een rosmolen met kollergang en olieslagbank aangedreven door één of twee paarden is enig in Vlaanderen en ver daarbuiten.

EDUCATIE: Overbrengen van landbouw, natuur & milieu, taal en techniek aan bezoekers en schoolkinderen met het schoolproject “Molen je mee” dat werd ontwikkeld in samenwerking met Erfgoed Noorderkempen, Kerf, Stenen Bergmolen, De Laermolen, Molenkring “Arbeid Adelt”, Levende molens, Provincie Antwerpen.

Rondleidingen worden door gediplomeerde molenaars gegidst. De wandeling “het ei van Weelde” met streekgids verkent de omgeving.

SAMENWERKING: Creëren van lokaal draagvlak met plaatselijke verenigingen om de waardering, de leefbaarheid van de dorpskern te verhogen. Landelijke Gilde, KVLV, fanfare, De schakel, UNIZO-Ravels, erfgoedverenigingen, VVV-toerisme Ravels, Gemeentelijke cultuurraad, Landbouw-adviesraad, Cera, Provinciale en Vlaamse molenkoepels, Nederlandse molenaars.

TOERISME: Promotie en informatie via VVV- toerisme Ravels, B&B, fiets- auto- en wandelroutes (knooppunten toerisme Provincie Antwerpen)

Poster opening Rosmolen

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren