© RAWEPO

Toekomstvisie voor fietstraject tussen Turnhout en Tilburg ligt op tafel.

Het Bels Lijntje: ooit een spoorlijn, vandaag een populair fietstraject tussen Tilburg en Turnhout. Diverse partners uit Nederland en België werkten samen de identiteit en een toekomstvisie voor het Bels Lijntje uit.

De stuurgroep Bels Lijntje stemde vandaag in met het uitwerken van een uitvoeringsprogramma gebaseerd op deze identiteit en visielijnen. Het uitvoeringsprogramma krijgt vorm aan de hand van verschillende projecten die de partners gezamenlijk opstarten. 

© RAWEPO  

Een unieke identiteit voor het Bels Lijntje

De identiteit van het Bels Lijntje baseert zich op drie belangrijke kwaliteiten of karakteristieken: 

  • grensoverschrijdende verbinding (grensoverschrijdend en verbindend) 
  • cultuurhistorische spoorgeschiedenis (mystiek van het spoorverleden, tastbaar en ontastbaar)
  • rust en ruimte (doorkruisen van verschillende landschappen en natuurgebieden)

Een driesporige toekomstvisie voor het Bels Lijntje

Nu de verschillende Colleges de toekomstvisie vaststelden, wordt er werk gemaakt van deze te vertalen naar een haalbaar uitvoeringsprogramma. Dit baseert zich op de drie hoofdlijnen van de visie:

1) het stroomlijnen van het Bels Lijntje: zorgen voor een duidelijke zichtbaarheid van de identiteit langs het hele lijntje o.a. met uniforme identiteitspaaltjes, bewegwijzering en meubilair… een uniforme, onderscheidende communicatie.

2) het verbinden van het Bels Lijntje: op 10 strategische knooppunten op het lijntje geven we een invulling volgens de ‘rol’ van dat knooppunt. Zoals bvb. een doorverwijzing naar het achterland, een rustpunt, toevoeging van cultuurhistorische (belevings)elementen… die ervoor zorgen dat de fietser ondergedompeld wordt in het Bels Lijntje én de omgeving.

3) het versterken van het Bels Lijntje waar we aan de slag gaan om de (on)zichtbare elementen van het spoorverleden terug zichtbaar te maken.

Voor gemeente Ravels zijn twee knooppunten belangrijk: het knooppunt Merksplas-Weelde en het knooppunt Baarle-Grens/Weelde-Station. Het voormalige station Merksplas-Weelde is nog aanwezig en vanop die plaats zal naar interessante punten in Weelde verwezen worden. Het voormalige grensstation is cultuurhistorisch, ecologisch en economisch een mooie plek om de identiteit verder uit te dragen. Het was destijds het meest megalomane station van het gehele traject en het knooppunt wordt ook in de toekomst het paradepaard.

© RAWEPO

Unieke samenwerking blijft

De unieke samenwerking tussen de verschillende gemeenten langsheen het fietstraject (Turnhout, Ravels, Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, Goirle en Tilburg), Toerisme Provincie Antwerpen, regioteam Kempen, Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete resulteerde in het vaststellen en het goedkeuren van de identiteit en de visie van het Bels Lijntje. Hierbij kregen we de hulp en inzichten van lokale partners zoals inwoners, heemkundige kringen, natuurorganisaties. Deze samenwerking zetten de verschillende partijen in de toekomst verder om vorm en inhoud te geven aan het uitvoeringsprogramma. Betrokkenheid van de lokale partners blijft daarbij belangrijk. In het uitvoeringsprogramma gaat ook hier aandacht naartoe. Toerisme Provincie Antwerpen, regioteam Kempen, blijft in 2019 in de samenwerking de rol van projectcoördinatie op zich nemen. De opgezette grensoverschrijdende samenwerking loopt dus als een trein.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren