RL 01311

Woensdag 1 juni, 11.00 uur: bezoekers aan de diensten van het gemeentehuis in Weelde trokken grote ogen als plots 20 à 25 geüniformeerden de hal van het gemeentehuis met een gezellige drukte vullen.

Er worden aan iedereen die maar wil suikerbonen uitgedeeld… Alsof ze met z’n allen een geboorte komen aangeven.

Burgemeester op de eerste rij.

Zo blijkt het ook wel te zijn want het zijn allemaal leden van het nieuwe koor Korage dat zich, als kersverse vereniging, komt presenteren aan burgemeester Walter Luyten en de afgevaardigden van de Ravelse cultuursektor. Het is zowaar een “culturele geboorte”: een aanwinst voor de cultuur in Groot Ravels.

RL 01249

Na een fotosessie op de trappen in de hal zingt het nieuwe koor enkele prachtige liederen. Heel bijzonder was het eerbetoon aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Het jongste aanwezige lid van het koor, Kristine Mertens schreef voor deze gelegenheid, zowel tekst als muziek, een eigen lied: “Please, Putin, stop de war!”- aangrijpend en beklijvend -en zo ook gezongen door het koor.   Kristine, zingend lid, dirigeert nu zelf het koor a capella, voor haar eigen creatie.

De burgemeester verwelkomde het koor hartelijk “in het huis van de burger” en was blij dat er nog steeds initiatief wordt genomen om een koor op de been te brengen. Er is op de dag van vandaag meer dan ooit nood aan sociaal-culturele verenigingen.

Vervolgens verhuisde het hele gezelschap naar de raadszaal waar de burgemeester trakteerde op een drankje. De nieuwe statuten werden ter plaatse door alle leden ondertekend en ook, voor “officiële erkenning” door de burgemeester, Carine Couwenberg die Hans Heylen verving als schepen van cultuur, Frans Severijns als voorzitter van de Ravelse cultuurraad en ook Guy Claessen als voorzitter van OKRA-Weelde Centrum omwille van de nauwe banden met het koor. Bob Van den Bosch, cultuurbeleidscoördinator voor Ravels vervolledigde de top van het beleid voor de cultuur in onze gemeente.

Korage, onder leiding van Chris Riddy, onderstreepte dit aangenaam samenzijn nog met enkele mooie liederen en wij stellen vast dat het nieuwe koor al kan putten uit een sterk repertoire.

Volgende afspraak met het versbakken koor, vast en zeker, op zaterdag 09 juli 2022 om 17.30 uur in de kerk van St. Michiel voor een feestelijke misviering ter gelegenheid van “het feest van den Heiligen Nicolaüs Poppelius” één van de 19 martelaren van Gorcum (19 geestelijken stierven de marteldood op 09.07.1572, dus 450 jaar geleden). Het wordt beslist een prachtig optreden van het nieuwste koor van Weelde/Ravels/Poppel.

Wij wensen Korage een behouden vaart!

1rawepo cameraFotoreportage oprichting Korage | © RAWEPO

Onze fotograaf Roger was alweer ter plaatse om de opnames te maken.

RL 01290

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren