© RAWEPO

Op 22 mei zaten de leden van de Cultuurraad Ravels samen voor hun bestuursvergadering van de maand.

De volgende punten stonden op de agenda en werden onder de loep gelegd.

Studie over gemeentelijke communicatie en dienstverlening

De cultuurraad besprak het rapport van de communicatiemonitor (studie over gemeentelijke communicatie en dienstverlening). De cultuurraad steunt de aanbevelingen van het onderzoeksteam en adviseert de gemeente om ermee aan de slag te gaan.

Advies over gemeentelijke infohouders

Het gemeenbestuur vraagt advies over het voorstel om toe te staan dat de gemeentelijke infohouders gebruikt worden voor lokale evenementen van andere organisatoren dan erkende verengingen. De cultuurraad geeft hiervoor een voorwaardelijk positief advies.

Projectsubsidieaanvraag Klasgenoten Weelde

De cultuurraad bespreekt de projectsubsidieaanvraag van Klasgenoten Weelde voor het project 55-jarigen feest over de grenzen heen. De vergadering vindt dat het project niet in aanmerking komt voor een projectsubsidie en bezorgt dat advies aan de gemeente.

Cultuurprijs: kandidaturen

Er zijn al twintig kandidaten. Je kan nog tot september kandidaturen indienen.

Nieuws uit de gemeente

Aan de Hoogeindse berg werd de kinderwandeling de Weldse Wondertocht ingehuldigd. Deze wandeling werd mee verwezenlijkt door Collectief Moos. De kinderwandeling start vanaf Weelde Depot.

Op donderdagavond 30 mei 2024 wordt een gebruikersoverleg voor de culturele zalen en lokalen georganiseerd.

Verslag vrijetijdsoverleg

De vergadering bespreekt het verslag van het vrijetijdsoverleg van 29 april 2024.

Aanwezigheid bij culturele evenementen

Het bestuur spreekt af welke evenementen in juni worden bijgewoond door bestuursleden.

Varia

Een vereniging heeft er een tijd geleden voor gezorgd dat de hal voor verenigingen niet meer bereikbaar was.

De vergadering vraagt zich opnieuw af waarom de seniorenverenigingen slechts de helft van de prijs voor het gebruik van zalen en lokalen moeten betalen

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren