© RAWEPO

Op 17 april hield de Ravelse Cultuurraad haar algemene vergadering in de gemeentelijke zaal van De Brouwerij.

Naar aanleiding van het verkiezingsjaar was er dit jaar een extra algemene vergadering gepland waarin de Ravelse burger ook was uitgenodigd om deel te nemen aan het cultuurdebat. Uit de debatronde kwamen enkele opmerkelijke resultaten en pijnpunten uit de bus waar verbetering mogelijk is. 

  1. Vooraf

Er waren ruim twintig aanwezigen die willekeurig in drie groepjes werden verdeeld. In deze groepjes werden volgende thema’s besproken: de cultuurraad, de gemeentelijke communicatie, het gemeentelijk cultuuraanbod, de ondersteuning van verenigingen, het kunstenbeleid en het erfgoedbeleid. Aan het eind van de besprekingen werd verslag uitgebracht voor de hele groep. 

  1. Werking cultuurraad Ravels

De cultuurraad werkt goed, maar er kan afgevraagd worden in hoeverre ze de verenigingen kunnen vertegenwoordigen. Het grootste deel van de bijna 150 leden komt immers nooit opdagen. 

De werking van de cultuurraad en haar Facebookpagina is dan ook niet goed gekend. Er wordt voorgesteld om het verslag van de bestuursvergadering te bezorgen aan alle leden zodat die meer betrokken geraken.

  1. Gemeentelijke communicatie

Het Berichtenblad

Het Berichtenblad is ouderwets en komt niet goed over. Het is niet duidelijk wanneer iets verschijnt en evenmin welk deel van de tekst in het Berichtenblad wordt opgenomen. Het zou beter zijn als elk bericht maar één keer verschijnt in plaats van enkele weken na elkaar. Nog beter zou zijn om, zoals in de meeste gemeenten, een gemeentelijk infoblad te maken.

UiT in Ravels

De website (www.uitinravels.be) en de Facebookpagina van UiT in Ravels zijn nog niet goed gekend bij de inwoners. Ook de algemene gemeentewebsite (www.ravels.be) staat nog niet op punt en kan volgens de aanwezigen beter.

Varia

Een groepje stelt voor om een activiteitenkalender met alle activiteiten van de verenigingen te maken. In principe zou dat kunnen als de verenigingen al hun activiteiten ingeven in uitinvlaanderen.be, waarna deze ook op uitinravels.be verschijnen. De praktijk leert echter dat de meeste verenigingen dat niet doen.

  1. Gemeentelijk cultuuraanbod

De aanwezigen begrepen duidelijk niet dat met het gemeentelijk cultuuraanbod de activiteiten van De Wouwer, de bibliotheek, de jeugddienst … bedoeld werden, of vonden het thema niet interessant. Hierover werd dan ook alleen gezegd dat de cultuurraad meer de verbindende factor moet zijn.

  1. Ondersteuning van verenigingen

Sommigen vinden het vervelend dat ze steeds langer vooraf moeten reserveren om gebruik te kunnen maken van De Wouwer doordat er niet voldoende alternatieven voor zijn. Dat komt deels ook omdat verenigingen niet overwegen een andere zaal te gebruiken dan degene die ze al jaren gebruiken (bv. gemeentezaal Den Eel i.p.v. van het gemeenschapscentrum De Wouwer voor ledenfeesten tot tweehonderd personen).

De podiumzaal De Wouwer wordt te weinig voor podiumkunsten gebruikt en teveel voor eetfestijnen. Er wordt voorgesteld om de podiumkunsten voorrang te geven.

Het is niet correct dat seniorenverenigingen een goedkoper tarief moeten betalen. Cultuurscheppende verenigingen moeten de zaal vaak reserveren om ze klaar te zetten en te repeteren en moeten daardoor hoge retributies betalen.

Voorts werd hierover het volgende gezegd:

- aan sommige gemeentezalen zijn er niet voldoende parkeerplaatsen

- de zalen zijn niet altijd proper maar daarvoor zijn de gebruikers zelf verantwoordelijk

- de uitleendienst werkt goed.

  1. Kunstenbeleid

De troeven van onze kunstenaars en onze natuur kunnen beter uitgespeeld worden. De gemeente zou daarom fietsroutes langs kunst in de openbare ruimte kunnen organiseren. Er is evenmin deftige tentoonstellingsruimte zoals het Hofke van Chantraine.

  1. Erfgoedbeleid

De gemeente is aangesloten bij Erfgoed Noorderkempen, maar alleen bij de deelwerkingen cultureel erfgoed (roerend en immaterieel) en archiefwerking. Er wordt voorgesteld dat de gemeente ook zou aansluiten bij de deelwerking onroerend erfgoed (archeologie, monumenten en landschappen). Deze vormt een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED).

In 2004 werd het waardevol onroerend erfgoed van het kanton Arendonk geïnventariseerd in het boek Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Deze lijst is sinds enkele jaren te vinden op inventaris.onroerenderfgoed.be en wordt dit jaar opnieuw vastgesteld. Er wordt gezegd dat sinds 2004 al veel waardevolle gebouwen van deze lijst werden afgebroken. De gemeente zou meer kunnen doen om dit op te vermijden.

De aanwezigen vragen zich af wat er zal gebeuren met de resultaten van de opgravingen op het kerkhof van Sint-Michiel.

  1. Enkele losse ideeën

- Organiseer polls (online en met een ideeënbus)

- Behoud Verloren Maandag

  1. Varia

De gemeentelijke cultuurdienst functioneert goed, maar velen hebben te veel schroom om informatie of hulp te vragen.

De verschillende dorpskernen functioneren nog te vaak onafhankelijk van elkaar. De cultuurraad zou hierin een verbindingsfunctie kunnen opnemen. 

 

Verslag: Bob Van den Bosch, cultuurbeleidscoördinator

Ravels, 7 mei 2018

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.