cultuurraad verslag 

Op 27 september zaten de leden van het dagelijks bestuur van de Ravelse Cultuurraad weer samen.

Ze bespraken de volgende punten op hde agenda...

 

 Reacties gemeentebestuur 

Het gemeentebestuur volgde het advies van de cultuurraad over de volksspelensubsidies aan het kermiscomité Sint-Michiel, de kinderspelen Ravels-Eel en de volksspelen Ravels-Centrum.

De gemeenteraad heeft besloten het uitleendienstreglement te wijzigen zodat gebruikers van Weelde Depot ook gebruik kunnen maken van uitleenmaterialen. Hiermee werd het advies van de cultuurraad niet gevolgd.

 

 Erkennings- en subsidieaanvragen 

De cultuurraad zal aan het gemeentebestuur adviseren de cultuursubsidies 2017 uit te betalen zoals berekend door de gemeentelijke cultuurdienst.

Op de algemene vergadering zullen de projectsubsidies cultuur opnieuw worden toegelicht omdat het voor som-migen niet duidelijk is waarvoor deze aangevraagd kunnen worden.

 

 Algemene vergadering – Uitreiking cultuurprijzen 

De algemene vergadering met de uitreiking van de cultuurprijzen vindt plaats op vrijdag 17 november 2017 om 20.00 uur in de gemeentezaal De Brouwerij. De vergadering legde hiervoor de agenda en het verloop vast.

 

 Evaluatie Dorpspicknick 

De opkomst voor de Dorpspicknick van 20 augustus 2017 was weer lager dan voorheen. De vergadering vindt het geen taak van de cultuurraad om dergelijk initiatief te blijven organiseren en besluit in 2018 geen Dorpspicknick meer te organiseren. Ze zal wel aanmoedigen dat anderen de draad oppikken.

 

 Verslag vrijetijdsoverleg 

De cultuurraad bespreekt het verslag van het vrijetijdsoverleg van 11 september 2017 en heeft er geen opmerkingen bij.

 

 Adviesradenoverleg 

De gemeente organiseert op zaterdag 7 oktober 2017 een overleg met de gemeentelijke adviesraden. De cultuur-raad zou graag bespreken of adviezen over materies van gezamenlijk belang aan elkaar doorgegeven kunnen worden.

 

 Repetitielokalen voor fanfares, koren en toneelverenigingen 

De cultuurraad geeft aan Filip de opdracht om zijn voorstel om de fanfares, koren en toneelverenigingen bijeen te roepen om te spreken over de idee om een locatie te delen met de geïnteresseerde verenigingen uit te voeren.

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren