cultuurraad2017

Vorige maand hield de Ravelse Cultuurraad haar dagelijks bestuur.

Ze hadden een gevulde agenda waarover werd vergaderd.

 

Reacties gemeentebestuur 

Het college heeft nog geen beslissing genomen over de seizoensplanning (intussen wel). De raad van bestuur van het gemeenschapscentrum adviseerde de voorgestelde planning te volgen.

De subsidies aan het buurtcomité De Hegge, het feestcomité Weelde-Statie en het feestcomité Sint-Jan zijn uitgekeerd zoals geadviseerd.

Het buurtcomité Hondseind is door het gemeentebestuur erkend zoals geadviseerd door de cultuurraad. Er is voorgesteld om de Oude Alphensebaan in het werkingsgebied op te nemen zoals de cultuurraad had gevraagd.

 

Communicatie 

De cultuurraad heeft besloten haar logo te moderniseren.

Er werd ook besloten om een optrekbanner aan te kopen om bij evenementen te plaatsen.

 

Erkennings- en subsidieaanvragen 

De cultuurraad zal aan het gemeentebestuur adviseren subsidies voor de organisatie van volksspelen tijdens de plaatselijke kermis uit te keren aan het kermiscomité Sint-Michiel en de kinderspelen Ravels-Eel, maar geen subsidies uit te keren aan de volksspelen Ravels-Centrum omdat ze geen volksspelen voor kinderen organiseren.

 

Ledenwerving 

Mensen die bestuurslid willen worden van de cultuurraad kunnen zich kandidaat stellen om verkozen te worden in de algemene vergadering van vrijdag 17 november 2017.

 

Bels Lijntje 150: Spoorbeelden 

Een van de aspecten van de viering van 150 jaar Bels Lijntje is de plaatsing van elf spoorbeelden langs het traject. Deze beeldende kunstwerken zouden moeten herinneren aan het spoorverleden. De stand van zaken wordt toegelicht aan de cultuurraad.

 

Dorpspicknick 

Het bestuur besluit om het concept van de Dorpspicknick niet te wijzigen en dus niet in te gaan op de vraag van een vereniging om de kiosk dan uit te baten. Celien Deloof zal optreden op de Dorpspicknick van zondag 20 augustus 2017.

 

Varia  

- De lente-editie van de Cultuurprijs werd gewonnen door Nelke van Driel.

- Soms worden er borden met reclame naast gewestwegen geplaatst. Hiervoor moet toestemming aangevraagd worden bij het Agentschap voor Wegen en Verkeer, zelfs als de borden op privégrond geplaatst worden. Het agentschap kan borden weghalen als ze zonder toestemming geplaatst zijn.

- Schepen Van de Pol zegt dat het college van burgemeester en schepenen hoopt dat uitbreiding van De Brouwerij in november 2017 geopend kan worden.

- De Helleense Gemeenschap is op zoek naar een geschikte locatie om een orthodoxe parochie op te richten.

 

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren