verslagcultuurraad

Op 30 november vergaderde de Cultuurraad van Ravels en nam de agenda door van de maand.
Ze namen daarbij nota van het volgende... 
 

** Reacties gemeentebestuur **

 
Er werd vastgesteld dat de regelgeving voor de infohouders niet altijd correct werd gevolg. Het college van burgemeester en schepenen zal daarom aan de gemeenteraad voorstellen enkele reglementsaanpassingen te doen.
 
De gemeenteraad heeft algemene erkenningsvoorwaarden voor verenigingen vastgelegd. De erkenningsvoorwaarden om een cultuurvereniging te worden blijven gelden zoals voorheen.
 

** Beheersorganen De Wouwer **

 
De cultuurraad draagt Frans Severyns en Johan Van Steen voor om in de raad van bestuur van het gemeenschapscentrum te zetelen ter vervanging van Yvo Joos en Tom Van Nooten.
 

** Erkenning verenigingen **

 
Het dagelijks bestuur adviseert om de Vrienden voor de Sint te erkennen als feestcomité, de Whiskyclub RWP te erkennen als hobbyclub.
 
Er wordt ook geadviseerd om de Koninklijke fanfare De Verenigde Vrienden niet meer te erkennen omdat ze geen activiteiten meer organiseren. Als de vereniging terug actief wordt, kan ze opnieuw erkenning aanvragen.
 

** Advies-gps **

 
De vergadering bespreekt de eerste twee hoofdstukken van de Advies-gps. Als gevolg hiervan besluit ze om voortaan de verslagen van het gemeentelijk vrijetijdsoverleg te bespreken. Bovendien zal het kort verslag voortaan naar de leden van de algemene vergadering gestuurd worden.
 

** Varia  **

 
De cultuurraad zal in 2017 een fotowedstrijd organiseren waarbij voor elk seizoen foto’s ingezonden kunnen worden.
 
De werken aan De Brouwerij zullen starten op 19 februari 2017. De gemeente overweegt om een kunstwerk in te huldigen bij de opening van de nieuwe keuken en foyer.
 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren