cultuurraad Ravels

Op 14 maart 2016 zat de Cultuurraad samen voor haar periodieke bestuursraad.
De volgende punten stonden op de agenda
 

Adviesradenoverleg

De gemeente organiseerde op 6 februari een adviesradenoverleg. De cultuurraad heeft hieraan deelgenomen.
 

Reacties gemeentebestuur

Het college van burgemeester en schepenen volgde het advies van de Cultuurraad om de “Opel Veteran Club Belge vzw” niet te erkennen.
De gemeenteraad heeft een reglement vastgelegd om tweejaarlijks een Dorpsdichter aan te stellen waarin aan de cultuurraad de opdracht gegeven wordt de verdere uitwerking vast te leggen.
 

Erkennings- en projectaanvragen

De cultuurraad zal adviseren om aan Ragebol geen projectsubsidie toe te kennen omdat infrastructuurwerken hiervoor niet in aanmerking komen.
 

Adviesradenoverleg

De cultuurraad bespreekt het verslag van het adviesradenoverleg van 6 februari 2016 waarbij gesproken werd over een vrijetijdsbeurs, het concept Open School, de realisaties van het gemeentebestuur en het nut van het adviesradenoverleg.
 

Cultuurprijzen

De cultuurprijs Ravels wordt dit jaar uitgereikt aan een muzikant. Er zullen meerdere awards worden uitgereikt tijdens de algemene vergadering van 19 oktober 2016.
De cultuurraad Ravels zal Constant Grooten of Goele Matte nomineren voor de Cultuurprijs Kempen.
 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren